دادسان سامانه ارجاع امور حقوقی به وکلا

مراحل کاری وکلا در دادسان چگونه است :

تصویر یک پاکت نامه به منظور ارجاع تخصصی امور حقوقی به شما

ارجاع تخصصی امور حقوقی به شما

تصویر گرافیکی قرارداد با چند عدد دلار به منظور اعلام نظر حقوقی و هزینه پیشنهادی توسط شما

اعلام نظر حقوقی و هزینه پیشنهادی توسط شما

تصویر یک مدال گرافیکی به منظور شروع همکاری در صورت پذیرش توسط کاربر

شروع همکاری در صورت پذیرش توسط کاربر

مزایای دادسان :

  • حق عضویتی از شما اخذ نمی گردد
  • ارجاع امور حقوقی بیشتر
  • حق الزحمه مستقیما توسط شما اعلام میگردد
  • پاسخگویی سیستمی به کاربر و تسهیل ارتباط

مراحل ثبت نام در دادسان :

  • مشخصات و سوابق خود را در فرم ثبت نام دادسان وارد کنید.
  • دادسان اطلاعات شما را بررسی و ارزیابی می کند.
  • پس از تایید، ثبت نام شما نهایی می شود.