نیاز به بهترین وکیل مهریه در شیراز دارید؟

ثبت نام

بهترین وکیل مهریه در شیراز

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

مهریه یا صداق، به تعهد مالی گفته می شود که مرد به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می شود. همچنین وظیفه دارد پس از رخ دادن عقد ازدواج هر لحظه که زن مطالبه نماید، آن را پرداخت کند. با این وجود درعقد دائم تعیین مهریه جزء شرایط صحت عقد نیست و بدون صداق هم عقد نکاح دائم صحیح است. در عقد منقطع، تعیین صداق جزء اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون تعیین آن عقد موقت باطل است. در واقع می توان گفت که مهریه یک حق مالی است که ضمانت اجرا دارد. درصورت مطالبه زن و خودداری زوج ازپرداخت آن، زوجه می تواند توسط وکیل مهریه و از روش مراجعه قانونی به دادگاه آن را دریافت نماید. وکیل مهریه توانایی این را دارد که با توجه به این که با قوانین و راهکارهای آن را به خوبی آشنا است و نسبت به آن تسلط دارد در سرعت بخشیدن به روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام نماید. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

چگونه می توان مهریه را پس از فوت همسر گرفت؟

مهریه از دیون ممتاز است و زوجه پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی می شود و در این مورد بر خلاف طلاق، باکره بودن زوجه باعث تنصیف مهریه نمی شود و زوجه در این حالت حث دریافت تمام مهریه را دارد. در تمام موارد یادشده وکیل مهریه زوجه توانایی این را دارد که با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بنماید و حقوق موکل خود را حفظ کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

مهریه چه خصوصیات و شرایطی باید داشته باشد؟

 • باید مالی باشد.
 • زوجه باید بتواند آن را تملک کند.
 • معلوم باشد به این معنا که زوجین از آن اظهار بی اطلاعی نکنند.
 • منفعت عقلایی مشروع داشته باشد.
 • از سوی مرد قابل تسلیم باشد.

از چه راه هایی می توان مهریه را وصول کرد؟

از سه راه مهریه قابل وصول است:

 • فرستادن اظهار نامه از سوی زوجه به زوج
 • از راه اجرای ثبت
 • از راه دادگاه ها

اظهارنامه به چه معناست؟

اظهارنامه به نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری گفته می شود که دو ستون خواهان و خوانده دارد. خواهان که در اینجا همان زوجه است یا وکیل مهریه اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده که در این جا همان زوج است، از راه دادگاه ارسال می کند. در ردیف خوانده، اظهارات مرد نیز ثبت می گردد. در این حال زن همچنان می بایست تمکین نماید، چرا که در غیر این صورت ناشزه به حساب می آید و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن اجتناب نمود، زن مهریه خود را شخصا یا توسط وکیل مهریه به اجرا می گذارد. در صورتی که در طی مدت ده روز زوجه مالی از دارایی شوهر را معرفی نماید، به طور فوری نسبت به توقیف آن ها اقدام می گردد، در صورتی که دارایی مرد فقط حقوق او باشد، تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت گردد و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن توانایی این را ندارد که از کشور خارج گردد اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این روش پرداخت می گردد.

اما در صورتی که مرد توانایی مالی نداشت، زن یا وکیل مهریه توانایی این را دارد که به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد. دادگاه به دادخواست رسیدگی می نماید و در صورتی که زن حق دریافت مهریه را داشته باشد، دادگاه حکم می دهد که مهریه پرداخت شود. در این صورت مرد مکلف است از زمان مشخص شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که مرد مالی داشته باشد و زوجه یا وکیل مهریه فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می نماید، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر نماید، با این درخواست قرار تأمین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می گردد. از این مال تأمین شده می توان، مهریه را برداشت در غیر این صورت، عدم پرداخت مهریه، دارای ضمانت اجرایی است. در صورتی که زوج مازاد بر مستثنیات دین تمکن مالی دارد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه راحت تر است. مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

دومین روشی که زن می‌تواند مهریه خود را دریافت نماید، از طریق اجرای ثبت است. در این روش زوجه یا وکیل مهریه توانایی این را دارد که در قباله ازدواج را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه نموده و تقاضای صدور اجراییه نماید. پس از آن با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را درخواست کند. در این روش، زن می بایست هزینه اجرایی را که برابر با نیم عشر دولتی است، بپردازد که بعد از دادرسی این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقولی یا مال غیر منقول توقیف می گردد البته به شرط این که جزو مستثنیات دین نباشد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

دریافت مهریه از طریق مراجعه به دادگاه چگونه است؟

همان طور که پیشتر نیز گفتیم، روش سوم اقدام از راه دادگاه خانواده است. به این صورت که زن یا وکیل مهریه توانایی این را دارد که به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم نماید. دادگاه به دادخواست او رسیدگی می نماید و در صورتی که زن حق دریافت مهریه را داشته باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد. در این صورت مرد مکلف می شود از زمان مشخص شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که مرد مالی داشته باشد و زوجه گمان کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، امکان این وجود دارد که مرد آن مال را بفروشد یا جا به جا کند، از دادگاه درخواست می کند که قرار تأمین خواسته صادر نماید. با این درخواست قرار تأمین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می گردد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

برای انتخاب وکیل مهریه چه معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

پس از هر چیز درباره سوابق او و خصوصیات او از جمله توانایی علمی ، شهرت ، تجربه ، حسن اخلاق و حق الوکاله و سایر خصوصیات یک وکیل خوب تحقیق کنید و از آن مطمئن گردید تا بتوانید پرونده ای که برخی از اوقات سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به دستان با کفایت او بسپاید. به یاد داشته باشید که هیچگاه تنها به تبلیغاتی که یک وکیل مهریه نموده است اکتفا ننمایید. تبلیغات تلویزیونی، اینترنتی و دیگر رسانه های گروهی معیار و ملاک مناسبی برای تحقیق نیستند. برای این موضوع می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه نمایید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید اطلاعات کسب کنید.

سن و جنس وکیل مهریه، منظور زن یا مرد بودن وکیل، ملاک و معیار مناسبی برای سنجش وکیل نیست. برخی از اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان کارایی بسیار بیشتری نسبت به یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه دارد می تواند به کار شما بیاید. همان طور که بیشتر گفته شد، زن یا مرد بودن وکیل نیز خیلی مهم نیست و ملاک علم ، شهرت و اخلاق خوب اوست. کسی که عنوان وکیل و مشاور حقوقی را کسب می کند، افزون بر این که حداقل دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق است، مراحل بسیار سخت کانون وکلا را برای دریافت پروانه طی کرده است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

وصول مهریه توسط وکیل مهریه چه مزایایی دارد؟

 • وکیل در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند مهریه زن را وصول نماید.
 • نیازی به حضور زن در دادگاه نیست.
 • اگر مرد اموالی داشته باشد وکیل به سرعت آن ها را توقیف می کند.
 • وکیل توانایی این را دارد، در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را اخذ کند.
 • وکیل نقش غیر قابل انکاری در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل مهریه در شیراز درخواست کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مهریه در شیراز بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص مهریه در شیراز دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در شیراز چگونه است؟

هزینه ی اخذ بهترین وکیل مهریه در شیراز معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص مهریه در شیراز در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد