نیاز به وکیل متخصص حضانت فرزند بعد از فوت پدر دارید؟

ثبت نام

حضانت فرزند بعد از فوت پدر

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

هر ساله تعداد بسیاری بر اثر سوانح گوناگون در کشور جان خود را از دست می دهند و فوت می شوند که تقریبا نیمی از آن ها مرد هستند، مردانی که حتما تعداد زیادی از آنان متاهل بوده اند و فرزند داشته اند و پس از مرگشان اهل و عیالشان با مشکل ها و ناملایمات زیادی دست به گریبان می شوند که یکی از آن ها نگهداری از بچه ها است. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

حضانت با قیمومیت چه تفاوتی دارد؟

حضانت در اصطلاح عامیانه به کسی تعلق دارد که بچه را بزرگ و تربیت می نماید و در صورت مریضی او را پیش پزشک می برد و به مدرسه می فرستد. سرپرستی فرزند بعد از فوت پدر، با مادر است، زیرا نگهداری به طور معمول رابطه ای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این زمینه مادر حرف نخست را می زند.

اما قیمومیت به موضوع دیگری مربوط می شود و مربوط به تصمیم گیری راجع به امور مالی بچه ها است. همان طور که مستحضر هستید بچه ها تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی، صغیر به حساب می آیند و هر چه که مربوط به مسایل مالیشان است بر عهده پدر و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ یا قیم خواهد بود. در اصطلاح به پدر و پدربزرگ ولی خاص می گویند. در نتیجه به این موضوع عنایت داشته باشید که در صورتی که پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواهد داشت. ولی در صورتی که پدربزرگ او نیز قبل از پدر فوت کرده باشد دادستان وظیفه دارد که برای طفل قیم نصب کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

قیمومیت با چه کسی است؟

قیم به کسی گفته می شود که امور حقوقی فرزند را به سامان می کند. به همین دلیل برای برگزیدن این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. همان طور که گفتیم در صورتی که مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلی ترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. در نتیجه به این نکته حتما عنایت داشته باشید که در صورتی که زن ازدواج مجدد نماید معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر می دهد و در صورتی که هیچ کدام از این ها هم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و همین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب می نماید.

نکته مهم و شایان توجه دیگر این است که قیم در هیچ صورتی نمی تواند به تنهایی و خودسرانه درباره اموال طفل تصمیم بگیرد. قانون در این زمینه نیز سختگیری نموده و قیم را الزام کرده است تا همه کارها را با نظارت اداره سرپرستی انجام دهد. در نتیجه این را بدانید که در صورتی که قیم بخواهد اموال طفل را نقل و انتقال دهد حتما می بایست اجازه اداره سرپرستی را پیش از این گرفته باشد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

حضانت با چه کسی است؟

قانون حق حضانت و سرپرستی کودکان را بعد از فوت پدر به مادر اعطا نموده است. در نتیجه در صورتی که شما جزو مادرانی هستید که به تازگی همسر خود را از دست داده اید این نکته را بدانید که هیچ کس حق این را ندارد که فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و در این ماده آمده است: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

دریافت مجوز قیمومیت چگونه است؟

برای پاسخ به این پرسش باید متذکر شد که در صورتی که مادری بخواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگیرد می بایست با ارائه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه نماید. این فرد می بایست در نامه بنویسد که پدر طفل بر اساس مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام نماید.

در این زمان دادستان بعد از بررسی و رسیدگی به موضوع، مادر را به عنوان قیم اعلام می نماید و پس از آن است که او می تواند در امور مالی فرزند خود در راستای مصلحت و منافع طفل دخالت نماید. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما می بایست مطابق با مصلحت طفل صورت پذیرد و در غیر این صورت برای قیم مسئولیت های سنگینی به بار خواهد آورد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

فرد متقاضی قمومیت باید چه روندی را در اداره سرپرستی طی کند؟

اداره سرپرستی بعد از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور می دهد برای حفظ حقوق آن ها، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورت برداری نمایند که مبادا اموال متوفی حیف و میل گردد. همچنین مدارکی از جمله گواهی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایسته ای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی سپرده می شود. در این زمینه به طور معمول مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی می نماید و مرجع انتظامی بعد از تحقیق از اهالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواهد نمود. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

در صورتی که مادر قیمومیت را قبول نکند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که مادر حضور نداشته باشد به عنوان مثال در خارج از کشور برای تحصیل به سر ببرد یا این که حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح از بستگان، برای قیمومت معرفی می گردد و در صورتی که هیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آن ها احراز نگردد، اداره سرپرستی شخصی را که برای این موضوع شایسته است، انتخاب می نماید، این فرد حتی می تواند از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده نماید. بعد از تعیین فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه می فرستد و در صورتی که دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند بعد از صادر شدن حکم، پرونده را به اداره سرپرستی ارجاع می دهد. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل می دهد تا بر اساس وظایفی که در قانون پیش بینی شده است به اداره امور بپردازد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

آیا والدین حق دارند در زمان بر عهده داشتن حضانت کودکان از نگهداری آن ها سر باز زنند؟

بر اساس قانون، هیچ یک از والدین نمی تواند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آن ها است از نگهداری او اجتناب کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام نماید و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین نماید، این را به خاطر داشته باشید که دادگاه فقط توانایی این را دارد که پدر یا مادری را که به شکلی قانونی حضانت به او اگذار شده است، به انجام وظیفه الزام کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر درخواست کنید و بدین وسیله در هزینه و زمان انتخاب وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص حضانت فرزند بعد از فوت پدر دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل حضانت فرزند بعد از فوت پدر معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص حضانت فرزند بعد از فوت پدر در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.5 از 4 نظر

نظر شما ثبت شد