نیاز به دادخواست خلع ید از ملک مشاع دارید؟

ثبت نام

دادخواست خلع ید از ملک مشاع

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

برای آن که درباره شیوه تخلیه املاک مشاع و راهکارهای موجود تخلیه ملک مشاع اطلاعات بیشتری کسب کنبم، نخست می بایست درک درستی از مفهوم ملک مشاع و سهم مشاعی داشته باشیم. بر اساس تعریفی که در قانون آمده است، ملک مشاع به ملکی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر باشد، به این حالت در اصطلاح حقوقی اشاعه گفته می شود. معنای اشاعه این است که هر کدام از مالکین در جز به جز ملک سهیم هستند. به عنوان مثال هنگامی که دو نفر به خرید یک واحد مسکونی یا تجاری اقدام می نمایند و یکی از آن ها مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است، مطابق با قانون سهم مالک با دانگ کمتر در تمام آن واحد پخش شده است و قابلیت تفکیک ندارد. به عنوان مثالی دیگر فرض کنید که یک ملک از وارث به ورثه می رسد. در حالی که تمام ورثه از تمام ملک سهم دارند با تو جه به این نکته که هرچند فرزند ذکور دو برابر فرزند مونث ارث می برد و میزان سهم او بیشتر است. اما مرزی برای سهم هر یک تعیین نشده است و کل ملک به صورت مشاع در تملک آن ها است.

در حالت دیگر فرض کنید به قسمت های مشترک ساختمان های تجاری و مسکونی همچون حیاط، پشت بام، راه پله و مواردی از این قبیل اشاره نمود، این چنین فضاهایی نیز به طور مشاع در تملک صاحبان ملک است. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. در نتیجه نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر می گردد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

منظور از خلع ید چیست؟

دعوای خلع ید به دعوایی می شود که خواسته آن رفع و بر طرف کردن تصرف غاصبانه و عدوانی متصرفی است که بدون اجازه صاحب ملک، بر آن مسلط شده است. دعوای خلع ید به دو شکل مطرح می گردد. نخستین شکل آن مربوط به موردی است که متصرف از بدو امر تصرف بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف کرده باشد و دومین شکل مربوط به موردی است که تصرف شخص ابتدا با اجازه مالک آغاز شده است اما در انتها بدون اجازه او ادامه یابد. در املاک مشاع دعوای خلع ید زمانی پیش می آید که یکی از مالکین یا مستاجر او بدون اجازه بقیه مالکین در فضای مشاع عملیاتی انجام دهد، به عنوان مثال در حیاط یک ساختمان مسکونی قسمتی برای نگهداری مرغ و خروس حاضر نماید. در حالت دیگر، یکی از مالکین یا مستاجر او، بدون رضایت سایر مالکین افزون بر سهم مشاع خود را در اختیار بگیرد. به عنوان مثال در پارکینگی که سهم مشاع هر واحد فقط به اندازه گذاشتن یک خودرو است، دو خودرو پارک کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

حالت دیگر زمانی است که به عنوان مثال سه شریک که هر کدام دو دانگ مشاعی از مغازه ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اذن می دهند. بعد از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از سه شریک را نمی پردازد یا ایـن‌که برخلاف نوع استفاده درج شده در قرارداد، از ملک استفاده می نماید. در مثال فوق شریک ناراضی توانایی آن را دارد که دعوای خلع یا تخلیه ید مطرح نماید. نکته ای که باید آم را در نظر گرفت این است که در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع سبب می شود که هیچ شریکی بدون اجازه بقیه شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. این اختلاط سهام آن سبب خواهد شد که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه دارد، به همین دلیل است که می بایست قبول کنیم که مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و طرح چنین دعوایی مانعی ندارد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

دعوی خلع ید از ملک مشاع چگونه طرح می شود؟

برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع، نیازی به حضور تمام مالکین نیست. به عنوان مثال در صورتی که یک واحد تجاری چهار مالک داشته باشد، تنها یکی از مالکین توانایی آن را دارد که دعوی خلع ید را مطرح نماید. دعوی خلع ید هم علیه شریک ملک مشاع، هم علیه غیر، قابلیت طرح دارد. به سخن دیگر چه شریک ملک را تصرف نموده باشد چه شخصی که هیچ مالکیتی نسبت به ملک ندارد آن را تصرف نموده باشد، حق این وجود دارد که دعوی خلع ید مطرح شود.

در صورتی که چند نفر ملک مشاعی را تصرف کرده باشند، شما حق این را دارید علیه همه یا برخی از آنها دعوی خلع ید را اقامه نمایید. حدود رسیدگی دادگاه را دادخواست شما مشخص می نماید و علیه هر کسی که دعوا مطرح گردد، حکم دادگاه علیه او اجرا می گردد. نکته ای که باید آن را در نظر گرفت، این است که حق مشاع می تواند روی سرقفلی واحدهای تجاری و مغازه هم تعریف گردد. به این معنا که حق سرقفلی مالکین مشاعی مشمول همان قوانین ملک مشاع است.

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، بر اساس تعریف قانونی، ملک مشاع به ملکی گفته می شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی اشاعه گفته می شود. برای آن که ملکی را از تصرف شخصی که به ناحق آن را غصب کرده است آزاد نماییم، می بایست اقامه دعوای خلع ید نماییم. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

منظور از تصرف عدوانی چیست؟

هر شی اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و تسلط شخص واقع است، نشان دهنده این است که این شی متعلق به اوست. مدعی برای به دست آوردن این شی که نزد دیگری است تنها می تواند اقامۀ دعوی نموده و از دلایل اثبات دعوی در صورت وجود استفاده نماید که مرجع قضایی به نفع او حکم داده و او را به عنوان مالک حقیقی آن شی یا حق بشناسد. در نتیجه هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به طور عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید، مگر این که قانونا این کار را انجام دهد. او همچنین نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج نماید، در غیر این صورت غاصب به حساب می آید و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می گیرد. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

منظور از دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟

همان طور که در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

در نتیجه، برای اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی می بایست تنها تصرف سابق خواهان و تصرف لاحق خوانده اثبات گردد و دادگاه مطابق با همین تصرف حکم صادر می نماید و ادله دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد. چه بسا که متصرف عدوانی یا خوانده، مالک باشد و دیگری علیه او دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه نماید و موفق به اثبات تصرف عدوانی هم شود. البته شکست در دعوای تصرف عدوانی برای اقامۀ دعوای مالکیت مانعی ایجاد نمی کند. در نتیجه بهتر است سایر اقسام دعوای تصرف از جمله دعوای خلع ید و دعوای تخلیه نیز مورد توجه و عنایت واقع شوند. شما می توانید از همین صفحه از دادسان مشاوره و وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع درخواست کنید تا در هزینه و زمان خود در انتخاب وکیل صرفه جویی کنید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دادخواست خلع ید از ملک مشاع دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست خلع ید از ملک مشاع معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست خلع ید از ملک مشاع در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد