ثبت مشکل

شرح مشکل
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید*:

ارسال فایل:(اختیاری)

فرمت های قابل قبول: jpg,jpeg,png

مشکل حقوقی:

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان نظر و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  3. پس از مقایسه، وکیل خود را انتخاب کرده و زمان جلسه هماهنگ می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.