نیاز به وکیل برای جلب ضامن دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

هنگام اخذ وام، معمولا بانک‌ها ضامن معتبر درخواست می‌کنند. علت این درخواست اطمینان بانک از بازگشت مبلغ وام است. در صورت وجود ضامن، بانک می‌تواند برای دریافت مبلغ وام به وی مراجعه کرده و مبلغ را از وی مطالبه کند. در واقع ضامن متعهد می‌شود در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط وام‌گیرنده، خود شخصا مبلغ وام را پرداخت کند.

حکم جلب چیست؟

قرار جلب نوعی دستور است که به دو صورت صادر می‌شود:

 • در حین اجرای حکم و برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم صادر می‌شود.
 • زمانی که هنوز فرد متهم نشده و فقط شکایتی علیه وی وجود دارد، قاضی برای تحقیقات بیشتر و رسیدگی به پرونده حکم جلب فرد را صادر می‌کند. در این مورد علت صدور قرار جلب دلایلی است که ممکن است فرد متهم باشد.

هر قاضی تنها می‌تواند در حوزه قضایی خود حکم جلب صادر کند. مثلا قاضی اردبیل تنها اجازه صدور حکم جلب در حوزه قضایی اردبیل را دارد و اگر قرار است برای شخصی که خارج از حوزه اردبیل است حکم جلب صادر شود، باید باید به حوزه قضایی دیگری نیابت داده شود.

انواع حکم جلب:

دستور جلب در دو نوع عادی و سیار صادر می‌شود. دستور جلب عادی برای زمانی است که نشانی فردی که از او شکایت می‌شود موجود است و دستور جلب وی به کلانتری محل اقامت وی ابلاغ می‌شود. اگر فرد متواری شده باشد و نشانی محل سکونت وی در دسترس نباشد دستور جلب سیار صادر می‌شود؛ به این صورت که دستور جلب به همه کلانتری های حوزه قضایی ابلاغ می‌شود.

ضامن بانکی کیست؟

ضامن بانکی شخصی است که ضمانت می‌کند وام‌گیرنده اقساط خود را به موقع به بانک پرداخت کند و متعهد می‌شود در صورت عدم پرداخت توسط وام‌گیرنده خودش دین او را ادا کند و اقساط وام را پرداخت کند. ضامن معمولا باید جواز کسب یا فیش حقوقی دولتی داشته باشد. در برخی از وام ها علاوه بر مجوز کسر از حقوق و حساب های ضامن، چک ضمانت نیز از وی دریافت می‌شود. در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده و پرداخت آنها توسط ضامن، ضامن می تواند بعدا بدهی خود(مبلغ اقساط) را از وام‌گیرنده مطالبه کند.

چه وام‌هایی ضامن نیاز دارند؟

بانک ها برای اطمینان از بازگشت وجه وام داده شده برای اکثر وام‌ها ضامن معتبر با کسر از حقوق و حساب بانکی درخواست می‌کنند اما برای بعضی وام‌ها ضمانت سفته نیز معتبر است. با توجه به قانون اگر برای یک وام دو یا سه ضامن وجود داشته باشد بانک می‌تواند تنها به یک ضامن مراجعه کرده و مبلغ وام را از او مطالبه نماید و ضامن حق اعتراض به این موضوع ندارد.

چه زمانی حساب بانکی ضامن مسدود می‌شود؟

در صورتی که وام‌گیرنده تعدادی قسط عقب افتاده داشته باشد بانک اقدام به مسدود کردن حساب ضامن می‌کند. در صورت مسدود شدن حساب اجازه برداشت از حساب به ضامن داده نمی‌شود و وی عملا توانایی استفاده از حساب را نخواهد داشت.

چگونه بانک می تواند از حساب ضامن برداشت کند؟

معمولا برای برداشت از حساب حکم مراجع ذیصلاح لازم است ولی بانک ها و موسسات مالی در فرم قرارداد خود که قبل از دریافت وام توسط وام‌گیرنده و ضامن امضا می‌شود بندهایی را می‌گنجانند که توسط آنها ضامن و وام‌گیرنده به بانک اجازه برداشت از حساب خود را می‌دهند. بنابراین اگر وام اقساط عقب افتاده داشته باشد و وام‌گیرنده در دسترس نباشد، بانک می‌تواند بدون حکم مراجع ذیصلاح اقدام به برداشت از حساب ضامن کند.

بانک می‌تواند اموال ضامن را توقیف کند

در صورت عدم توجه ضامن به اخطاریه‌های بانک، بانک می‌تواند نسبت به توقیف اموال او اقدام کند. اموال منقول و غیرمنقول ضامن شامل این حکم می‌شوند و امکان توقیف آنها وجود دارد. به طور کلی هر کدام از اموال ضامن که شامل مستثنیات دین نباشد قابل توقیف است.

مستثنیات دین عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن وی در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری وی و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ابزار و کتب علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم.
 • آذوقه موجود به قدر نیاز وی و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
 • وسایل و ابزار مورد نیاز کار که برای امرار معاش ضروری لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن اجاره به موجر پرداخت می‌شود در صورتی که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین ملک مورد اجاره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.

چه زمانی حکم جلب ضامن صادر می‌شود؟

طبق قانون ضامن هم مثل وام‌گیرنده مسئول ادای دین و پرداخت اقساط وام است. در صورتی که وام‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکند، بانک سراغ ضامن رفته و ابتدا حساب وی را مسدود کرده یا از حساب وی برداشت می‌کند. اگر ضامن تعهد نکند که مبلغ وام را پرداخت می‌کند، بانک نسبت به توقیف اموال وی اقدام کرده و در صورتی که ضامن مالی برای توقیف نداشته باشد، بانک حکم جلب وی را از مراجع قضایی گرفته و وی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و تا زمانی که مبلغ وام توسط ضامن پرداخت نشود، حکم جلب باطل نمی‌شود.

چه زمانی ضامن می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت کند؟

طبق قانون ضامن تنها زمانی می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت کند که مبلغ وام را شخصا پرداخت کند یا اقساط از حقوق وی کسر شود. در صورتی که ضامن مبلغ وام را پرداخت نکند نمی‌تواند از طریق مراجع قانونی، از وام‌گیرنده شکایت کند یا مبلغ وام را از او مطالبه کند.

ضامن چگونه باید خسارت پرداختی خود را از وام‌گیرنده مطالبه کند؟

در صورتی که ضامن مبلغ وام را پرداخت کند یا مبلغ وام از حقوقش کسر شود، می‌تواند برای دریافت مبلغ پرداخت شده به وام‌گیرنده مراجعه کند و مبلغ پرداختی خود برای وام را از او طلب کند. در صورتی که وام‌گیرنده مبلغ وام را به ضامن پرداخت نکند یا متواری باشد، ضامن یا وکیل وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و از طریق مراجع قضایی مبلغ پرداختی خود و خسارات حقوقی را از وام‌گیرنده مطالبه کند. پس از بررسی دادگاه، در صورت تایید مدارک ضامن، رای به نفع او صادر می شود و برای وام‌گیرنده اجراییه صادر می شود. وام‌گیرنده 10 روز فرصت دارد تا رای را اجرا نماید در غیر این صورت حکم توقیف اموال وی صادر خواهد شد. در صورتی که وام‌گیرنده مالی برای توقیف نداشته باشد و هم چنین نتواند معسر بودن خود را به دادگاه ثابت کند، با درخواست ضامن و طبق قانون"نحوه اجرای محکومیت های مالی" حکم جلب وی صادر شده و بازداشت می‌شود.

شکایت ضامن در کدام مرجع قضایی باید صورت گیرد؟

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به شکایت ضامن از وام‌گیرنده با توجه به مبلغ تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ پرداختی توسط ضامن کمتر از پنج میلیون تومان باشد، ضامن یا وکیلش باید دادخواست حقوقی خود را به شورای حل اختلاف تقدیم کند. اگر مبلغ پرداخت شده توسط وی بیشتر از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

نقش وکیل متخصص در حکم جلب ضامن بانکی چیست؟

با توجه به اهمیت بالای موضوع و پیچیدگی های پیگیری، ممکن است ضامن حین پیگیری پرونده دچار اشتباهاتی شود. حضور یک وکیل متخصص در این زمینه کمک شایانی به شخص برای پیگیری موضوع و دریافت حق و حقوق خود می‌کند. وکلای با تجربه در این زمینه در دادسان آماده مشاوره حقوقی و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل حکم جلب ضامن بانکی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در حکم جلب ضامن بانکی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای حکم جلب ضامن بانکی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای حکم جلب ضامن بانکی معمولا درصدی از مبلغ خواسته می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص حکم جلب ضامن بانکی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 4 نظر

نظر شما ثبت شد