عکس وکیل احمد عبدی نسب

شما در حال ثبت درخواست حقوقی برای وکیل احمد عبدی نسب هستید.

شرح مشکل
اطلاعات تکمیلی

در کدام یک از موارد زیر احتیاج به کمک دارید؟*:

لطفا توضیح دهید هدف شما از این قرارداد چیست*:

نوع جلسه مشاوره را انتخاب نمایید*:

برای ثبت نهایی درخواست خود
وارد شوید یا ثبت نام کنید

مراحل کاری تنظیم قرارداد:

  1. درخواست خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان نظر حقوقی و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت کنید.
  3. با مقایسه وکیل خود را انتخاب کنید و جلسه مشاوره داشته باشید.
  4. برای شروع فرآیند کافیست 50% مبلغ را پرداخت نمایید و الباقی را پس از تنظیم پیش نویس پرداخت کنید.
  5. پس از تایید شما با وکیل تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.