درخواست مشاوره

شرح مشکل
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید*:

ارسال فایل:(اختیاری)

فرمت های قابل قبول: jpg,jpeg,png

نوع جلسه مشاوره را انتخاب نمایید*:

(پرداخت پس از هماهنگی جلسه)

مراحل کاری مشاوره حقوقی:

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان، رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  3. پس از مقایسه، وکیل خود را انتخاب کنید تا زمان جلسه هماهنگ گردد.
  4. هزینه پرداختی شما پس از پایان جلسه با وکیل تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.