عکس وکیل مینو عبدالهی

شما در حال ثبت درخواست حقوقی برای وکیل مینو عبدالهی هستید.

شرح مشکل
اطلاعات تکمیلی

شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید*:

(جزئیات بیشتر باعث دریافت نظرهای حقوقی دقیق تری از طرف وکلا برای شما می شود)

ارسال فایل:(اختیاری)

برای ثبت نهایی درخواست خود
وارد شوید یا ثبت نام کنید

مراحل کاری درخواست وکیل:

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان نظر حقوقی و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  3. پس از مقایسه، وکیل خود را انتخاب کرده و زمان جلسه هماهنگ می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.