درخواست مشاوره

شرح مشکل
اطلاعات تماس
نحوه آشنایی

شرح مشکل خود را ساده و راحت بیان کنید*:

ارسال فایل:(اختیاری)

نوع جلسه مشاوره را انتخاب نمایید*:

مراحل کاری مشاوره حقوقی:

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. متناسب نیازتان، رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  3. پس از مقایسه، وکیل خود را انتخاب کنید تا زمان جلسه هماهنگ گردد.
  4. هزینه پرداختی شما پس از پایان جلسه تسویه می گردد.

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.