نیاز به وکیل متخصص اجرای ثبت دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

دوایر اجرای ثبت نهاد تضمینی اجرایی برای اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک یا نزد ماموران رسمی طبق مقررات قانونی و در حدود صلاحیت این اشخاص و نهاد ها، ثبت و مکتوب شده است. در چنین مواردی اجرای ثبت دارای صلاحیت های اجرایی متعددی است که به شرایط دادخواست و سند مربوطه منوط می باشد و اقدامات طبق صلاح دید اجرای ثبت بدون دستور از دادگاه قضایی قابل اجرا می باشد. روند اجرایی در نهاد های قوه قضاییه با اجرای ثبت دارای تفاوت هایی می باشد و اشخاص منوط به شرایط خود می توانند به یکی از آن ها مراجعه کنند.

موارد مراجعه به اجراییه ثبت

اشخاص با توجه به استناد به اسناد مختلف می توانند به دوایر اجرای ثبت مراجعه نموده و با شرح و ارائه دادخواست خود به همراه سند محل استناد، برای صدور اجرائیه درخواست نمایند. دستور اجراییه با توجه به سند مذکور تنظیم می گردد و اقداماتی در خصوص هر یک از آن ها اجرا می شود. صدور اجرائیه های اسناد به شرح ذیل می باشد:

 • صدور اجرائیه در موارد چک های بلامحل و چک های برگشتی مرتبط به آن دسته از بانک هایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند
 • صدور اجرائیه در موارد مطالبه مهریه های مرتبط با سند ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی یا توسط ماموران و نمایندگان رسمی
 • صدور اجرائیه برای رسیدگی و توجه به اظهارات و اعتراضات به روند اجرایی ادارات و دفاتر تابعه اجرا در خصوص عملیات اجرایی و روند اجرایی آن ها، با رعایت مفاد و موارد وضع شده ی قانونی
 • صدور اجرائیه و بررسی مطالبات سازمان های خدمات عمومی نظیر سازمان آب رسانی مناطق شهری و روستایی، سازمان تامین برق شهری و روستایی اعم از برق مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی، سازمان گاز شهری و روستایی، سازمان مخابرات و ارتباطات، و...
 • صدور اجرائیه در خصوص وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها با توجه به قوانین، مفاد و حدود تعیین شده در این موارد
 • صدور اجرائیه در قبال قبوض اقساطی منقضی شده و ادامه ی روند عملیاتی آن تا اتمام جریان پرونده مربوطه
 • صدور اجرائیه در خصوص اسناد ثبت نشده ای که طبق قانون در ردیف موارد لازم الاجرا می باشند و سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری، عوارض نوسازی شهری و...
 • صدور اجرائیه در قبال وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در موارد محکومیت های نقدی طبق قوانین دادرسی و کیفری ارتش
 • صدور اجرائیه برای اسناد عادی شرکت های تعاونی شهری، تعاونی روستایی، تعاونی کشاورزی، تعاونی صیادی و عشایری، و...
 • صدور اجرائیه برای اسناد عادی اتحادیه ها و صنف ها
 • صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیأت داوران ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شده در مجلس شورای اسلامی
 • صدور اجرائیه برای تخلیه اماکن در موارد منقضی شدن تاریخ قرارداد یا عدم پرداخت مال الاجاره و...
 • صدور اجرائیه در خصوص قبوض اجاره ی انبار های عمومی
 • صدور اجرائیه در خصوص اسناد تنظیمی بین بانک ها و مشتریان آن ها با توجه به برائت آن ها از ربا خواری
 • صدور اجرائیه در قبال اسناد رسمی رهنی، ذمه و شرطی ضمانتی
 • صدور اجرائیه برای کسر حقوق افراد بدهکار با استناد به پرونده های حسابداری، که افراد هنوز در همان ادارات یا کارخانه ها مشغول به کار هستند
 • صدور اجرائیه در موارد حراج و مزایده اموال منقول و غیرمنقول که طبق قانون واجد چنین شرایط اجرایی هستند

انواع اسناد رسمی اجرای ثبت

در موارد مراجعه به اجرای ثبت، نیاز به استناد به اسناد رسمی مقبول اجرای ثبت می باشد تا دوایر اجرای ثبت بتوانند نسبت به صدور اجرائیه اقدام نمایند. شرحی از اسناد رسمی قابل استناد در دوایر اجرای ثبت به شرح ذیل می باشد:

سند لازم الاجرا

سند عادی یا رسمی که بدون نیاز به صدور حکم از دادگاه قضایی قابل استناد برای صدور اجرائیه باشد مانند سند رسمی چک، سفته و...

سند وثیقه

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد دارد، یا سندی که هرگونه مال منقول یا غیرمنقول را به عنوان ضمانتی برای انجام یک عمل مانند رد مال، معرفی می نماید

سند ذمه

سندی مبنی بر تعهد شخص مدیون به پرداخت نقدینگی یا رد جنس یا انجام فعل معین می باشد

سند انتقال اجرایی

سندی که به شخص برنده در مزایده اموال توقیفی ارائه می گردد که تضمین انتقال سند رسمی اموال به او می باشد

نکاتی در خصوص روند پیگیری از طریق اجراییه ثبتی

در مسیر پیگیری مطالبات از طریق اجرای ثبت، مواردی متفاوت با روند پیگیری از طریق مراجع صالح قضایی وجود دارد. برخی از این موارد بدین شرح می باشد:

 • در مواردی که در حین روند اجرایی توافق طرفین حاصل گردد، از ادامه ی پرونده جلوگیری خواهد شد و روند پیگیری پایان خواهد یافت
 • اگر صحت سندی که با آن استناد صورت گرفته و حکمی در جهت آن صادر شده است، بعد از اجرای حکم باطل گردد، مراحل اجرایی به حالت قبل باز می گردد و اگر اموالی طبق حکم اجرائیه منتقل گردیده باشد، انتقال مذکور باطل می گردد
 • در معاملات رهنی و شرطی، در خصوص پیگیری مطالبات اگر طی زمان مقرر 10 روزه فرد اقدام به تسلیم مال یا پرداخت مبلغ مطالبه نکند، اجرای ثبت می تواند مستقیما نسبت به مزایده و فروش مال مذکور در سند معامله اعم از سند رهنی یا وثیقه ای، اقدام نماید
 • با توجه به این که نسبت به کل مورد اجرا می توان از محکمه درخواست توقیف و ابطال نمود، به طریق اولی، توقیف و ابطال قسمتی از آن نیز جایز است. مثلا اگر مبلغ مورد اجرا 30 میلیون تومان باشد، توقیف و ابطال نسبت به 10 میلیون تومان از آن نیز ایرادی ندارد و چنانچه مورد اجرا وجه نقد باشد، گرفتن تامین بابت جبران خسارت احتمالی از متقاضی توقیف اجرائیه، معادل کل مبلغ مورد اجرا الزامی نیست. زیرا نه تنها از مواد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 الزام مستفاد نمی گردد، بلکه احاله ترتیب تامین در ماده 5 آن به باب تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی خواهد بود که تعیین میزان خسارت در قبال تامین به نظر دادگاه می باشد که می تواند بر حسب مورد، درصد آن را تعیین نماید. به علاوه، قید میزان 12% قسمت اخیر ماده 6 قانون مرقوم، حاکی از عدم ضرورت اخذ تامین معادل کل مبلغ مورد اجرا از متقاضی توقیف عملیات اجرایی است
 • اعتراض از روند اجرای ثبت در واقع اعتراض به نفس شکایت مطروحه نمی باشد و اعتراض وارده به نحوه ی اجرا توسط اجراییه ثبت می باشد زیرا در موارد شکایت و اقدام توسط اجرای ثبت، شکایت توسط متعهد مطرح نمی گردد و اعلام شکایت از طریق شخص ثالث مستند به رسمی می باشد

آیا برای موارد اجرای ثبت نیاز به مشاوره حقوقی یا استخدام وکیل هست؟

در قدم اول تشخیص بهترین مرجع پیگیری با توجه به شرایط شخص، حائز اهمیت می باشد. شخص بدون تسلط به روند های مختلف اجرای ثبت و دادسرا ها، نمی تواند به نتیجه ی درستی در خصوص انتخاب مرجع صالح برای دادخواست برسد. در قدم بعدی فرد باید بداند با توجه به استناد به اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست خود، از چه روندی می تواند سریع ترین و کم هزینه ترین مسیر را برای رسیدن کامل به حقش برگزیند. با توجه به ابعاد متعدد روند های اجرای ثبت و منوط بودن این روند ها به شرایط شخص، انتخاب مسیر مناسب نیازمند تخصص و تجربه کافی در خصوص اجرای ثبت می باشد. لذا توصیه می گردد جهت اخذ کامل حقوق و پیگیری روند دادخواست از بهترین مسیر ممکن، از مشاور حقوقی یا استخدام یک وکیل بهره گرفته شود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اجرای ثبت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اجرای ثبت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل اجرای ثبت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اجرای ثبت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اجرای ثبت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد