ارجحیت مصالح اعضای کانون بر منافع جناحی

کی از اصلی ترین ضعفها و نقیصه های هیات مدیره های قبلی کانون وکلا که در هیات مدیره های آتی هم امکان تکرار آنها وجود دارد جناح بندی های موجود میان برخی نامزدهای انتخاباتی هیات مدیره کانون، به دلیل وابستگی آنها به تشکل و مراجع مختلف خارج از ساختار کانون وکلا است که این جناح بندی ها تبدیل به جناههای بدنه مدیریتی کانون شده است و در صورت تکرار این روند، همچنان ادامه خواهد داشت، در حالیکه اعضای هیات مدیره منتخب باید پس از انتخابات، مصالح کلیه اعضا و نهادهای کانون را در نظر بگیرند و منافع گروهی و جناحی را بر موارد مذکور ارجحیت ندهند و آنها را کنار گذاشته و به مصالح کلیه اعضای صنف وکالت بیندیشند.

در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید.

برچسب ها:
تاریخ انتشار:
نویسنده:
رزانا عوض نژاد فرد
وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری:

خدمات دادسان

درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.

درخواست مشاوره
درخواست وکالت
درخواست عریضه
درخواست قرارداد
درخواست امور ثبتی