ورود ثبت نام
تصویر سرکار خانم رزا عوض نژاد فرد وکیل پایه یک دادگستری که مقاله ای با عنوان

استقلال کانون تداوم بخش اخلاق حرفه ای وکیل

برخی مفهوم استقلال کانون های وکلای دادگستری را هم معنای لجام گسیختگی و عدم تمکین از قانون میدانند که این توهمی بیش نیست چرا که کانون های وکلای دادگستری همچون سایر نهادهای مدنی در برابر جامعه و قانون باید پاسخگو باشند و این مکانیزم در قوانین مصوب قبلی نیز کاملاً هویداست.

از سوی دیگر وکلای دادگستری باید اصول حرفه ای را مراعات نمایند و این اصول در قوانین داخلی (قانون وکالت و لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری) لحاظ شده است و به همین منظور شورای اروپا در سال 2006 منشور اصول حرفه ای وکالت را تصویب نموده که با بررسی این اصول لزوم استقلال کانون های وکلا نه تنها یک حق تلقی شده بلکه یک تکلیف و ضرورت در راستای رعایت اصول حرفه ای و پاسخگویی در مقابل موکل میباشد. به موجب این منشور که در نوامبر 2006 تصویب شده است حق دفاع از متهم یا خوانده دعوا بر مبانی احترام به اصول مشترکی است که یکی از حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک است. همچنین وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی، فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی موکلش آزادانه عمل نماید و مستقل باشد. به این معنا که وکیل دادگستری باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرتهای اقتصادی مجزا باشد. احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول شده است بر مبنای اصل اعتماد و تکلیف در برابر موکل باید آزادانه عمل نماید و همچنین باید از تعارض منافع دو طرف دعوا اجتناب نموده و فقط فکر مصلحت موکل خود باشد و در این راه اصل شرافت و احترام و دوستی را مراعات نماید. وکیل باید با وقار و در عین حال جوری رفتار نماید که نه تنها به شهرت خود بلکه به شهرت وکلا خدشه ای وارد نگردد.

در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نویسنده:
تصویر نویسنده, رزانا عوض نژاد فرد
رزانا عوض نژاد فرد
کاربر عادی
اشتراک گذاری:

برخی خدمات دادسان

تصویر گرافیکی دو شخص در حال گفت و گو به منظور مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی
تصویر یک کیف گرافیکی  به منظور درخواست وکیل
درخواست وکیل
تصویر گرافیکی برگه ی قرارداد به منظور تنظیم یا بررسی قرارداد
تنظیم قرارداد