استقلال کانون تداوم بخش اخلاق حرفه ای وکیل

برخی مفهوم استقلال کانون های وکلای دادگستری را هم معنای لجام گسیختگی و عدم تمکین از قانون میدانند که این توهمی بیش نیست چرا که کانون های وکلای دادگستری همچون سایر نهادهای مدنی در برابر جامعه و قانون باید پاسخگو باشند و این مکانیزم در قوانین مصوب قبلی نیز کاملاً هویداست.

از سوی دیگر وکلای دادگستری باید اصول حرفه ای را مراعات نمایند و این اصول در قوانین داخلی (قانون وکالت و لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری) لحاظ شده است و به همین منظور شورای اروپا در سال 2006 منشور اصول حرفه ای وکالت را تصویب نموده که با بررسی این اصول لزوم استقلال کانون های وکلا نه تنها یک حق تلقی شده بلکه یک تکلیف و ضرورت در راستای رعایت اصول حرفه ای و پاسخگویی در مقابل موکل میباشد. به موجب این منشور که در نوامبر 2006 تصویب شده است حق دفاع از متهم یا خوانده دعوا بر مبانی احترام به اصول مشترکی است که یکی از حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک است. همچنین وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی، فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی موکلش آزادانه عمل نماید و مستقل باشد. به این معنا که وکیل دادگستری باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرتهای اقتصادی مجزا باشد. احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول شده است بر مبنای اصل اعتماد و تکلیف در برابر موکل باید آزادانه عمل نماید و همچنین باید از تعارض منافع دو طرف دعوا اجتناب نموده و فقط فکر مصلحت موکل خود باشد و در این راه اصل شرافت و احترام و دوستی را مراعات نماید. وکیل باید با وقار و در عین حال جوری رفتار نماید که نه تنها به شهرت خود بلکه به شهرت وکلا خدشه ای وارد نگردد.

در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید.

برچسب ها:
تاریخ انتشار:
نویسنده:
رزانا عوض نژاد فرد
وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری:

خدمات دادسان

درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.

درخواست مشاوره
درخواست وکالت
درخواست عریضه
درخواست قرارداد
درخواست امور ثبتی