ورود ثبت نام

معنای اصطلاحات حقوقی

اگر تا به حال با متن های حقوقی مواجه شده باشد، متوجه کلمه های دشوار فهم آن شده اید. در حقیقت این کلمات اصطلاحاتی مخصوص مفاهیم حقوقی هستند که هرچند دیگر در زبان روزمره استفاده نمی شوند اما در متن های حقوقی کارکرد خود را دارند. قوانین مربوط به شهرداری به دلیل قدمت آن، سرشار از این کلمات و اصطلاحات دشوار است. در ادامه به معنای چند اصطلاح حقوقی شهرداری خواهم پرداخت :

  • اعیان : منظور از اعیان، ساختمانی است که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و ... باشد.
  • اجرت المثل : گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت المثل اموال می‌گویند.
  • محکوم به : آنچه در مورد آن حکم داده شده است.
  • محکوم له : کسی که حکم به سود او صادر شده است.
  • لازم الایفا : لازم الایفا به این معنی است که باید به آن عهد عمل شود.
  • مستحدثات : به معنای بنا های نو است.
  • دادورز : مأمور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا، رأی دادگاه را اجرا می‌کند، بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مأمور اجرا است.
  • تصرف عدوانی : اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود. به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد
  • خلع ید : خلع ید علاوه بر معنای لغتی دارای معنا و مفهوم قانونی نیز می باشد. از لحاظ قانونی خلع ید به دعوایی گفته می شود که در آن مالک یک مال غیر منقول همچون خانه، مغازه و یا زمین به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود آن دعوا را اقامه کرده، و از دادگاه می خواهد که روند تصرف غیر مجاز فرد متصرف را پایان ببخشد و ملکش را به او برگرداند.

در صورت نیاز به خدمات حقوقی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نویسنده:
تصویر نویسنده, دادسان
دادسان
هوشمندانه ترین راه انتخاب وکیل
اشتراک گذاری:

برخی خدمات دادسان

تصویر گرافیکی دو شخص در حال گفت و گو به منظور مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی
تصویر یک کیف گرافیکی  به منظور درخواست وکیل
درخواست وکیل
تصویر گرافیکی برگه ی قرارداد به منظور تنظیم یا بررسی قرارداد
تنظیم قرارداد