نیاز به وکیل ابطال اجراییه دادگاه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

صدور اجراییه، یکی از روش های قانونی برای بازپس گیری حقوق خواهان (کسی که از خوانده شکایت می کند)، از خوانده می باشد. به موجب این حکم معادل مبلغ مورد مطالبه از اموال محکوم علیه (شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد) توقیف شده و فروخته می شود و از مبلغ حاصل از فروش اموال، حقوق خواهان پرداخت خواهد شد. گاهی ممکن است به دلیل اشتباه قاضی در صدور رای، حکم اجراییه به اشتباه صادر شود. در این صورت محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند از طریق ابطال اجراییه دادگاه، مانع از اجرای اجراییه شوند.

اجراییه چیست؟

برگ اجرا، ورقه اجرا یا همان اجراییه، ورقه ای رسمی است که طی تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری تهیه و تنظیم شده و به منظور آگاهی از حکم اجرا و زمان آن، به شخصی که اجرا علیه اوست، ابلاغ می شود. اجراییه میتواند از طرف سازمان ها و نهاد های مختلفی صادر شود.

مراجع صادر کننده اجراییه:

به طور کلی مراجعی که می توانند، با صدور اجراییه، معادل مبلغ مورد مطالبه از اموال محکوم علیه را توقیف کنند در یکی از دو دسته زیر قرار دارند:

 • مراجع دادگستری (شامل دادگاه ها و شورا های حل اختلاف)
 • مراجع غیر دادگستری (مانند: واحد اجرای ثبت، شهرداری، اداره مالیات و ...)

انواع اجراییه:

اجراییه ها انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها متداول تر هستند، مانند:

 • اجراییه دادگاه
 • اجراییه ثبتی
 • اجراییه مالیاتی

که ما در این مقاله مورد اول یعنی اجراییه دادگاه و ابطال اجراییه دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم.

اجراییه دادگاه:

اجراییه دادگاه، ورقه ای است که به موجب آن به محکوم علیه (شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد) نسبت به الزام اقدام، به اجرای حکم صادر شده از سوی دادگاه، در موعد مقرر و زمان مشخص تذکر داده می شود. در ادامه برخی از نکات قابل توجه در مورد اجراییه دادگاه را به شما معرفی می کنیم:

 • اجرای همه احکام صادر شده از سوی دادگاه، به موجب ورقه اجراییه می باشد.
 • بنابر ماده 3 اجرای احکام مدنی: "حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء ن می باشد"
 • طبق ماده 4 اجرای احکام مدنی: "اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
 • بر اساس ماده 5 اجرای احکام مدنی: "صدور اجراییه با دادگاه نخستین است."

ابطال اجراییه

ابطال اجراییه به معنای باطل نمودن، فسخ کردن و لغو حکم اجراییه می باشد. محکوم علیه (شخصی که حکم بر علیه او صادر شده باشد) یا شخص ثالث (هر شخصی به جز طرفین دعوا که در موضوع دعوا ذی نفع باشد) در صورتی که به رای صادره معترض باشند و احتمال دهند خطا و اشتباهی در روند بررسی پرونده و صدور حکم رخ داده، می توانند جهت ابطال اجراییه قدام کنند. درخواست ابطال اجراییه صورت های گوناگونی دارد که مهمترین آن ها عبارت اند از:

 • ابطال اجراییه ثبتی
 • ابطال اجراییه دادگاه (ابطال اجراییه احکام دادگاه ها)

ابطال اجراییه دادگاه:

زمانی که خواهان (کسی که از خوانده شکایت می کند) در دادگاه پیروز شود و از سوی دادگاه حکم اجراییه صادر شود، محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند به منظور جلوگیری از اجرای اجراییه و لغو حکم اجرا، از طریق ابطال اجراییه دادگاه اقدام نمایند.

شرایط و موارد ابطال اجراییه دادگاه:

بعضی از رایج ترین موارد ابطال اجراییه دادگاه به شرح زیر اند:

ابطال اجراییه تاجران ورشکسته

تاجران ورشکسته می توانند با تصفیه دیون و یا انعقاد قرارداد ارفاقی، در جهت ابطال اجراییه اقدام نمایند.

ابطال اجراییه با آدرس اشتباه

اجراییه ابلاغ شده با آدرس اشتباه، قابل ابطال است.

ابطال اجراییه دستور موقت

اگر تا مدت ده روز پس از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه می تواند خواستار ابطال اجراییه دادگاه در مورد دستور موقت شود.

ابطال اجراییه تامین خواسته

در صورتی که خواهان دعوی اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، ابطال اجراییه دادگاه می تواند رخ دهد.

ابطال اجراییه ثالث

شخص ثالث می تواند در شرایطی ابطال اجراییه را تقاضا کند:

 • اجراییه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد.
 • رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.

چطور دادخواست ابطال اجراییه دادگاه دهیم؟

برای ابطال اجراییه باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادخواست تنظیم شود. به طور کلی مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه، دادگاه صالح می باشد. در اجراییه های صادر شده از مراجع دادگستری، دادگاه صالح همان دادگاهی است که حکم اجرا از سوی آن صادر شده است و باید دادخواست ابطال اجراییه تقدیم همان دادگاه صادر کننده رای شود. در صورتی که اجراییه اشتباه صادر شده باشد و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده باشد و این حکم ضرر و زیانی را متوجه او کرده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث (هر شخصی به جز طرفین دعوا که در موضوع دعوا ذی نفع باشد) می توانند همراه با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران خسارت ناشی از حکم و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه) را نیز داشته باشند. لازم به ذکر است که خوانده در دعوای ابطال اجراییه، خواهان اجراییه در دعوای اجراییه می باشد و نه مرجع صادر کننده حکم اجرا.در صورتی که حکم اجراییه از سوی اجرای ثبت صادر شده باشد دادگاه محل اجرای ثبت، دادگاه صالح شناخته شده و مرجع رسیدگی به موضوع است، یعنی فردی که خواستار ابطال اجراییه است می تواند به موجب سند رسمی خواستار ابطال اجراییه شود و یا در دادگاه محل اجرای ثبت تقاضای ابطال اجراییه کند.

وکیل خوب برای ابطال اجراییه دادگاه چقدر به ما کمک می کند؟

غالبا موضوعاتی مانند اعتراض به احکام و ابطال اجراییه ها از موارد دشوار در امور قضایی می باشند. با توجه به حساسیت این موضوع و عدم آشنایی کافی با مسائل حقوقی و وجود پیچیدگی ها و ظرافت های فراوان در اینگونه دعاوی، یقینا یک وکیل خوب می تواند، نقش تاثیرگذاری در ابطال اجراییه دادگاه داشته باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل ابطال اجراییه دادگاه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در ابطال اجراییه دادگاه دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای ابطال اجراییه دادگاه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای ابطال اجراییه دادگاه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص ابطال اجراییه دادگاه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 20 نظر

نظر شما ثبت شد