نیاز به وکیل متخصص اثبات مالکیت با سند عادی دارید؟

ثبت نام

اثبات مالکیت با سند عادی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که فرد در خصوص امر مادیی که در اختیار دارد به عنوان مالک آن شناخته شود و افرادی که در کنار او زندگی می کنند نسبت به مالکیت فرد شهادت بدهند، اما گاه این مالکیت دچار مشکلاتی می شود که باعث بحث و جدال و اختلاف در بین مردم می شود دعوی که در این خصوص صورت می گیرد اثبات مالکیت با سند است که این سند می تواند عادی و یا رسمی و یا قولنامه ای باشد، زمانی این دعوی اثبات مالکیت قابل استماع می باشد که فرد شاکی در دست خود دلایل قانع کننده ی داشته باشد مثل اسناد گفته شده.

انواع مالکیت

گفتیم که مالکیت یک رابطه ی است بین یک شی و یک فرد، که این شی می تواند مادی و یا معنوی باشد، منظور از مالکیت مادی این هست که این مالکیت این حق را به صاحب مال می دهد که از این مال برای رفع حوائج ضروری خود استفاده نماید، اینکه ما چند نوع مالکیت داریم باید بگوییم همانطور که شما هم مستحضر هستید مالکیت هم می تواند عمومی باشد و هم خصوصی منظور از مالکیت عمومی این است که افراد نسبت به املاک عمومی یا دولتی حق مالکیت دارند و این مالکیت برای عموم مردم آزاد می باشد مانند مالکیتی که عموم مردم نسبت به پارک و یا معابر های خیابان دارند اما مالکیت خصوصی یک تضاد برای مالکیت عمومی می باشد چرا که در این نوع مالکیت یک فرد یا تعداد محدودی نسبت به یک مال مالکیت دارند این نوع مالکیت، افراد مالک را برای هر تغییر عاقلانه در مورد ملک خود آزاد گذاشته، مانند مالکیت یک فردی که نسبت به یک خانه ی ویلایی یا آپارتمان چند واحده دارد .

ویژگی های اثبات مالکیت با سند عادی

هر کسی که مدعی مالکیت می باشد در این خصوص باید حقی برای خود ببیند که اقدام به دعوی اثبات مالکیت نسبت به خوانده دعوی کند در غیر این صورت دعوی اثبات مالکیت خواهان رد خواهد شد، اما ویژگی های که می تواند برای اثبات مالکیت خواهان کمک کننده باشد عبارت اند از:

اقرار به مالکیت نداشتن

در این خصوص فرد به هر علتی که می تواند برای خود داشته باشد نسبت به نداشتن مالکیت مال اقرار نماید، حتی اگر این اقرار به نفع خواهان و به ضرر او (متهم) تمام شود.

سند مالکیت عادی یا غیر عادی

سند قراردادی است که اصولا بین طرفین دعوی نوشته می شود مبنی بر مالکیت داشتن یا نداشتن، به این صورت که زمانی یک فرد می تواند برای مالکیت خود در اموال منقول یا غیر منقول ادعای داشته باشد که سند و یا نوشته ی معتبری وجود داشته باشد که بتوان از آن در خصوص مالکیت استناد کرد، اما باید در نظر داشت که هر سندی نوشته ی است اما هر نوشته ی سند نیست، یعنی امکان جعل در اسناد وجود دارد.

شواهد شاهدین

شهادت به معنای گواهی دادن است که این گواهی دادن می تواند کتبی و یا شفاهی در دادگاه داده شود، به این صورت که فرد مدعی مالکیت می تواند با آوردن شاهد های خود در دادگاه از مالکیت خود دفاع نماید.

اماره

اماره یا فقه در معنای لغوی خود به معنای نشانه می باشد یعنی قاضی این ویژگی را بر اساس نشانه و مدارکی که در خصوص پرونده در دادگاه و یا سایر مراجع قضایی جمع آوری شده است می تواند نسبت به مالکیت، نظر خود را بیان نماید.

قسم خوردن

آخرین ویژگی برای اثبات مالکیت با سند عادی این است که فرد در خصوص مالکیت داشتن و یا نداشتن اقدام به اقرار و قسم خوردن می کند که برای قسم خوردن، بزرگی و یا خدا را شاهد می گیرند.

آیا تصرف در مال دیگران دلیل بر مالکیت می باشد؟

اصولا زمانی می توان نسبت به یک ملک ادعای مالکیت داشت که برای ادعای خود سند داشته باشیم، اما گاهی مالکیت های هستند که با وجود نبود سند افراد می تواند نسبت به آن مال یا ملک ادعای مالکیت داشته باشد و این مالکیت تا زمانی مورد قبول می باشد که کسی نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد برای مثال فردی که از یک اتومبیل استفاده می کند ما آن را دلیل بر مالکیتش می دانیم مگر اینکه شخص مدعی متصرفی برای مال پیدا شود.

دعوی اثبات مالکیت با سند عادی

سند عادی جز اسنادی است که امکان جعل و قلم خوردگی و .... در آن زیاد می باشد چون که این سند همانند سند قولنامه ای و یا مبایعه نامه جز اسنادی هستند که بالعکس سند رسمی در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده اند و این خود می تواند برای فرد مدعی مالکیت دردسر ساز باشد، به همین دلیل پیشنهاد قانون گذار و یا افراد کار بلد این هست که بعد از خرید و دادن ثمن معامله ی خود و یا هر دادنی در خصوص معامله نسبت به انجام سند رسمی اقدام فوری داشته باشند چرا که عموما قانون گذار سند رسمی را دلیل بر مالکیت فرد می داند. اما این امر نباید برای مالکانی که دارای اسناد عادی هستند نگران کننده باشد، چون که همواره دلایل و شواهد معتبر و قانونی می تواند برای هر ادعای، حتی ادعای اثبات مالکیت با سند عادی کارساز باشد.

رد اثبات مالکیت

اگر شاکی در خصوص مالکیت اموال غیر منقول خود مانند ملک ادعای مالکیت داشته باشد باید قبل از طرح دعوی اثبات مالکیت، دعوی خلع ید را از شخص متصرف یا خوانده پرونده بخواهد، حال بحثی که در اینجا باز می شود این هست که نظر اکثر آرا در خصوص دعوی خلع ید این می باشد که وقتی فردی دعوی خلع ید را از ملکی بخواهد این دعوی باید همراه با دلایل و اسناد محکمی باشد مثل داشتن سند رسمی و یا عادی در غیر این صورت دعوی او توسط دادگاه رد استماع می شود به گونه ای که طرف دیگر این دعوی بیان دارد که برای خلع ید، مالکیت رسمی خواهان شرط لازم برای استماع می باشد.

آیا می توان سند عادی را به عنوان سند رسمی معرفی کرد؟

طبق ماده 1291 زمانی می توان یک سند عادی را در حکم سند رسمی دانست که طرفی که علیه او اقامه دعوی شده است مالکیت طرف خواهان را اثبات نماید به نوعی اعتراف به مالکیت خواهان داشته باشد و یا از دلایل دیگر برای قبول کردن سند عادی به عنوان سند رسمی این هست که امضا یا مهر خوانده در پای سند موجود باشد، پس می توانیم بگوییم مطابق این ماده اسناد عادیی که این ویژگی ها را داشته باشند به عنوان سند عادی در حکم سند رسمی شناخته می شوند و برای دادگاه یا سایر مراجع قضایی معتبر و حکم سند رسمی دارند.

چگونه می توان به اصل بودن یک سند پی برد؟

گفتیم که اسناد نوشته های هستند که افراد در مواقع اختلاف و یا هر امری دیگر می توانند برای اثبات مالکیت از آن ها استناد کنند اما اینکه دادگاه چگونه می تواند به اصل بودن این اسناد پی ببرد می توان به ویژگی های زیر اشاره کرد:

تطبیق دادن اسناد

در این خصوص مسئولین دادگاه می تواند از تطبیق دادن مفاد اسناد نسبت به هم استفاده کنند به این صورت که دادگاه می تواند به نوع نوشته و یا نوع امضایی که در پای اسناد وجود دارد نسبت به اصل بودن اسناد رای و یا نظریه خود را ابلاغ نمایند.

تحقیق کردن

منظور از تحقیق این هست که دادگاه می تواند با مراجعه به مطلعان تنظیم سند و یا امضا کننده ی سند نسبت به اصل بودن سند، اطلاعی کسب نمایند حتی این مطلعان می توانند از شاهد های معتبر باشند.

ارجاع به کارشناس

گاه دادگاه مجبور می شود برای تشخیص اصل بودن اسناد آن ها را به کارشناسان مربوطه ارجاع دهند تا کارشناس، به صورت موشکافانه نسبت به امضا، اثر انگشت و ... که در ذیل سند به ثبت رسیده به تحقیق و بررسی بپردازد، نظریه کارشناسی می تواند توسط دادگاه تایید و یا رد شود که در صورت رد شدن توسط دادگاه، دادگاه باید علت رد نظریه را با کارشناس در میان بگذارد.

نقش وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی

گفتن این نکته که دادگاه و سایر مراجع قضایی ادعای مالکیت نسبت به اسناد رسمی را مسموع نمی دانند می تواند برای خیلی از مدعیان اثبات مالکیت آشکار کند که اثبات مالکیت آن هم با سند عادی کاری پیچیده و سختی است، لذا پیشنهاد می کنیم که اگر به دنبال اثبات مالکیت با سند عادی هستید آن هم بدون گرفتن مشاوره از وکیل، اقدام به این کار می تواند برای شما کاری سخت و طاقت فرسا و هزینه بر باشد، برای همین نظریه ی ما این هست که حتی برای حفظ سرمایه خود هم که شده نسبت به گرفتن مشاوره از وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی عملی باید صورت گیرد که نسبت به آن مطمئن باشیم.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اثبات مالکیت با سند عادی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اثبات مالکیت با سند عادی را دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اثبات مالکیت با سند عادی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اثبات مالکیت با سند عادی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.5 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد