نیاز به وکیل متخصص اثبات مزاحمت از حق دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

براساس قانون مدنی، هیچ کس این حق را ندارد که با ایجاد مزاحمت برای افراد دیگر مانع از حق استفاده افراد در مال و با ایجاد آزار و اذیت آسایش و آرامش را از آنان صلب نمایند و این افراد مزاحم هرگز نمی توانند در محل سکونت مالک زندگی کرده و از طرف دیگر هم کسب درآمد نمایند.

منظور از مزاحمت چیست؟

این حالت زمانی به وجود می آید که شخصی مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف مالک خارج کند برای دخل و تصرف مالک از مال خود ایجاد مزاحمت می نماید.

انواع مزاحمت

در کل مزاحمت ها می تواند به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم شوند که در آن منظور از مزاحمت عمومی عبارت است از فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی، سلامت و آسایش عموم را به خطر بیندازد. اما در مقابل مزاحمت خصوصی عبارت است از، ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی از حقوقی که در خصوص ملک برای مالک تعریف شده است مانند حق ارتفاق.

ارکان دعوی مزاحمت از حق

برای اینکه دعوی مزاحمت از حق در مراجع قضایی قابل استماع باشد باید چهار ویژگی برای اقامه این دعوی موجود باشد از جمله:

سبق تصرف

اولین و اساسی ترین رکن دعوی اثبات مزاحمت از حق، سبق یا سابقه تصرف خواهان بر مال غیر منقول موضوع مزاحمت می باشد. در این مورد خواهان دعوی باید اثبات نماید که مال مورد تصرف از آن وی بوده است و شخص متصرف بدون رضایت و با جبر و اجبار مال را از آن خود کرده است و برای استفاده از مال ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت می نماید.

ایجاد خلل در تصرف قانونی خواهان مال

اخلال و ایجاد مزاحمت باید به صورت ارادی و به قصد به صورت فعلی مثبت بوده باشد تا شاکی بتواند دعوی مزاحمت از حق را اقامه نماید و یک دلیل دیگری که برای این دعوی باید موجود باشد این هست که مزاحمت از حق، باید ادامه دار و مکرر باشد.

عدوانی بودن تصرف خوانده دعوی مزاحمت از حق

طبق قانون مدنی، در دعوی تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق، شخص شاکی باید اثبات نماید که این ملک یا مال قبل از تصرف در اختیار وی بوده و فرد خوانده بدون رضایت و به وسیله غیر قانونی خود را مالک مال کرده است.

عدم خروج مال از ید متصرف

شاکی مزاحمت از حق، زمانی می تواند این دعوی را با این عنوان (ایجاد مزاحمت از حق) در مراجع قضایی اقامه نماید که هنوز مال در ید خود باشد اما شخص مزاحم با آزار و اذیت های پی در پی مانع استفاده وی از مال شود. پس چنانچه بعد از این مزاحمت ها، فرد خوانده به صورت غیر قانونی مال را آن خود نماید و تصرفش کند دیگر دعوی اثبات مزاحمت از حق در دادگاه قابل اقامه نیست بلکه شاکی باید دعوی تصرف عدوانی از مال را موضوع دعوی خود قرار دهد.

چیستی دعوی ممانعت از حق

طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بدین معنی که با ایجاد مزاحمت غیر قانونی مانع از تصرف مالک از مال خویش شود. به عنوان مثال فردی به عمد و از روی قصد اقدام به ریختن تیر آهن یا شن و ماسه و یا هر وسیله مادی دیگر در مقابل درب منزل مالک، مانع از ورود مالک به منزل خویش شود.

تفاوت دعوی تصرف عدوانی با دعوی اثبات مزاحمت از حق

خواهان دعوی اثبات مزاحمت از حق باید بداند که این دعوی وی با دعوی تصرف عدوانی متفاوت بوده چرا که در تصرف عدوانی، شخص مزاحم به صورت غیر قانونی ملک یا مال را از شخص مالک خارج کرده و به تصرف خود درآورده است در حالی که در این دعوی (اثبات مزاحمت از حق) همانطور که گفته شده فرد با ایجاد مزاحمت قصد ممانعت از استفاده از مال توسط مالک دارد.

وجه مشترک دعوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف متصرف در گذشته می باشد و وجود سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف متصرف محسوب نمی گردد. شباهت دیگری که در بین این سه دعوی وجود دارد می تواند این باشد که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راه غیر قانونی، از تصرف وی خارج شده باشد.

راههای اثبات مزاحمت از حق در دادگاه چه راههای است؟

طبق قانون خواهان دعوی اثبات مزاحمت از حق می تواند از طریق شاهد، اقرار، سند و مدارک معتبر، امارت و قسم، اقدام به تنظیم یک استشهاد محلی کرده و از دادگاه خواهان تحقیق و بررسی های محلی باشد.

مرجع رسیدگی به اثبات مزاحمت از حق کجا می تواند باشد؟

دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت و رفع مزاحمت هم می تواند در دادگاه های عمومی انقلاب مطرح شود و هم در دادگاه های کیفری شهرستان ها، اما باید دانست که طرح دعوی در دادگاه های کیفری نیازمند حضور خود شاکی یا مالک مال به همراه سند مالکیت رسمی وی می باشد. در حالی که در دادگاه های حقوقی، تنها اثبات تصرف عدوانی سابق کافی بوده و دادگاه نیازمند احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد.

بهترین راهکار برای اثبات مزاحمت از حق

بهترین راهکار برای اثبات مزاحمت از حق در دادگاه این می تواند باشد که شخص شاکی از فرد مزاحم، با زنگ زدن به پلیس 110 از ماموران پلیس بخواهد که شواهد موجود برای ممانعت از حق، در زمان وقوع جرم را ثبت کرده و آن ها را در صورت جلسه وارد نماید این صورت جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می‌ نماید تا ارتکاب جرم اثبات شود.

آیا ایجاد مزاحمت از حق ملاقات فرزند جرم محسوب می گردد؟

هنگامی که والدین یک فرزند بنا به دلایل شخصی خود راضی به طلاق و جدایی از هم می شوند، دادگاه برای والدین بعد از تعیین حق حضانت وی، حق ملاقات فرزند را برای والدی که حضانت فرزند را قبول کرده است تعریف نموده، حال گاهی اوقات ممکن است که یکی از والدین سعی در ممانعت از حق ملاقات فرزند برای دیگری نماید. که این ممانعت و ایجاد مزاحمت برای دید و بازدید فرزند جرم محسوب شده و قانون با فرد متخلف برخورد قانونی کرده و اقدام به بازداشت وی می نماید.

منظور از صدور دستور موقت در دعوی اثبات مزاحمت از حق چیست؟

دستور موقت، عملیاتی است که شاکی در هنگام دعاوی مانند رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت از دادگاه تقاضا می نماید تا با صدور این دستور مانع از دخل و تصرف بیشتر شخص متصرف شود. از این رو قانون به مقامات قضایی این اجازه را داده است که برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی اعمال آنان، مانع از ورود خسارت بیشتر به فرد شاکی شود.

مجازات مزاحمت از حق بعد از اثبات مزاحمت از حق چیست؟

در کتاب قانون مجازات اسلامی عنوان شده که هر شخصی که بخواهد با صحنه سازی، امحای مرز، و کرت بندی، غرس یا کاشت اشجار، و زارعت و امثال این موارد مانع از حق استفاده مالک از مال خویش شود و اقدامات متصرف باعث تضییع و از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی شود به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. و در تبصره ی که در این ماده وجود دارد بیان شده است که رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت از حق خارج از نوبت در دادگاه بعمل می آید.

برای اثبات مزاحمت از حق، از چه کسانی می توان کمک گرفت؟

دعوی اثبات مزاحمت از حق یکی دیگر از دعاوی پیچیده و مشکل ساز در مراجع قضایی می باشد که بدون استفاده از مشاوره حقوقی و بهره گیری از نظرات و تجربیات یک وکیل متخصص در این حوزه پیروزی و موفقیت در این دعوی بسیار سخت و در برخی از موارد غیر ممکن می باشد. بنابراین بهتر است قبل از اقامه این دعوی در مراجع قضایی و مطرح کردن موضوع مزاحمت و ممانعت از حق، از وکلای متخصص دادسان برای مشاوره کمک بگیرید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اثبات مزاحمت از حق بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اثبات مزاحمت از حق دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اثبات مزاحمت از حق چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اثبات مزاحمت از حق معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص اثبات مزاحمت از حق در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد