نیاز به وکیل متخصص اعتراض به حکم برائت دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

گاها گفته شده که اصل برائت در امور کیفری و مدنی به یک شکل اجرایی نخواهد شد. چرا که در امور مدنی در شرایطی که ابهام و شک یا تردید وجود داشته باشد می توان از حکم برائت استفاده نمود. اما وجود این اصل در همه امور کیفری پر نقش بوده است. برای همین در امور کیفری قانون گذار خواهان شده تا زمانی که اتهام متهم ثابت نشده نباید با خشونت با مجرم برخورد شود.

چیستی اصل برائت

اصل برائت حقی است که متهم از آن برخوردار می باشد چرا که زمانی می توان یک نفر را متهم شناخت و انگشت اتهام را به سمت وی کشید که مدارک و دلایل محکمه پسندی برای متهم کردن وی در دادگاه وجود داشته باشد.

اصول برائت در قانون اساسی عبارت اند از:

اصل برائت سی و هفتم قانون اساسی، اصلی است که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه در دادگاه جرم او به اثبات برسد. این اصل به خوبی از متهم در برابر اتهامات کذب و دروغین شاکی حمایت کرده و همانند چتری بر تمام قوانین کیفری و قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی، بیان دارد که نباید متهم را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از وی شکنجه کرد. و هر گونه اجباریت برای اقرار، شهادت و سوگند فاقد ارزش و اعتبار بوده و شخصی که از این قوانین تخلف نماید طبق قانون مجازات خواهد شد.

اصل سی و نهم در مورد برائت از متهم، طبق این اصل هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات برای فرد متخلف از این قوانین می شود. بنابراین طبق این اصل با افراد متهم هم باید همانند اشخاص بیگناه برخورد کرده و تمام حق و حقوقی که یک فرد آزاد برای خود دارد متهم نیز از آن برخوردار خواهد شد.

منظور از قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب یک نمونه از قرارهایی نهایی می باشد که معمولا در مسائل حقوقی توسط بازپرس دادسرا ها صادر می شود بدین منظور که بازپرس بعد از تحقیقات و بررسی ها لازم و نتایجی که از این تحقیقات به دست آمده حکم به قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند.

منظور از قرار موقوفی تعقیب چیست؟

این نوع قرار یکی دیگر از انواع قرار ها است که در دادسرا توسط بازپرس صادر می شود. زمانی این قرار صادر می شود که ادامه تحقیقات به علت یک دلیل خاص و مشخص متوقف بشود به طور مثال فوت متهم یکی از موارد صدور این قرار می باشد.

چیستی قرار جلب به دادرسی

این نوع قرار یکی دیگر از انواع قرارهای کیفری می باشد که در آن بازپرس پرونده به این نتیجه رسیده است که پرونده برای بررسی و ادامه تحقیقات باید به دادگاه فرستاده شود تا متهم محاکمه شود.

اصول برائتی که برای تضمین حقوق متهم در نظر گرفته شده عبارت اند از:

 • تکلیف مقام تعقیب و ارائه دلیل علیه متهم
 • ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بیگناهی خود.
 • ضروریت تفسیر شک به نفع متهم و برای دفاع از وی
 • یکسان بودن اصل برائت برای همه ی متهمین و مجرمین
 • عدم تکلیف متهم به ارائه دلیل برای اثبات بی گناهی خود

وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت متهم

قوانین کیفری، ضابطین را از انجام هر گونه عملی که با حقوق متهم منافات داشته باشد را منع کرده است. مثل ورود به منزل یا دستگیری و یا بازداشت متهم.

در ماده 18 قانون آیین دادرسی بیان شده است که برای جرایم غیر مشهود کیفری، خودسرانه عمل نکرده و برای تعیین تکلیف مراتب را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان داشته که در مواردی که ضابطین علایم و امارت وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود اینکه حق تحقیقات مقدماتی در مورد متهم را دارند اما حق دستگیری یا ورود به امکان شخصی وی را نخواهند داشت.

برخورد قاضی در مورد اصل برائت

قانون در مورد برخورد قاضی با متهمین بیان داشته است که قاضی باید همانطور که با فرد بیگناه برخورد می کند با متهم نیز همین برخورد را داشته باشد و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد و این ویژگی در مورد متهمین که اتهام و سابقه کیفری دارند نیز صدق می نماید.

بار اثبات جرم متهمی که حکم برائت را گرفته است بر عهده کیست؟

هنگامی که متهم به اتهام یک جرم دستگیر می شود و ادعای او بر بیگناهی خود است قاضی در صورت نداشتن دلایل و مستندات حکم برائت را برای متهم صادر می کند. اما اگر فرد شاکی به این حکم برائت اعتراض دارد باید دلایل و مستندات محکمی برای مجرم شناختن متهم به دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت حکم به بیگناهی متهم به صورت دائم صادر خواهد شد. و در این طور مواقع محکوم علیه هیچگونه کاری به جز سکوت و پیگیری جلسات دادگاه ندارد.

موارد عدول از اصل برائت کدام اند؟

زمانی می توان خواهان عدول از حکم برائت شد که اماره ای قانونی و یا مستندات قضایی و محکمی برای داشتن ظن و گمان به مجرم بودن متهم وجود داشته باشد و وجود این شواهد موجب تغییر روند دادرسی در دادگاه شده و با وجود این دلایل می توان نسبت به زایل شدن اصل برائت متهم اقدامی نمود.

در موارد خاص که وجود قراین ظن آور ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می نماید. بنا به اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی جامعه تقدم اماره و شواهد مجرمیت بر اصل برائت متهم داده می شود. بنابراین در صورت عدول از اصل برائت، بار اثبات بیگناهی متهم بر عهده خود متهم می باشد.

در مواردی که ارتکاب جرم موجب صدمه شدید به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه جامعه باشد و اثبات این جرم برای دادستان و مقامات قضایی به علت پیچیدگی های پرونده برای آن ها امکان پذیر نباشد اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

گرچه امروزه در موارد حقوقی داخلی کشور عدول از اصل برائت معمول نبوده، اما مواردی از جرایم هستند که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت، ثروت ها و پولشویی هایی که از طریق رابطه نامشروع و به واسطه جرایم سازمان یافته اتفاق می افتند را نمی توان اصل برائت را مقدم بر اماره مجرمیت دانست. مگر اینکه خلاف این ادعا ها برای قانون گذار ثابت شود.

چرا حکم برائت توسط دادگاه برای متهم صادر می شود؟

وجود اصل برائت به عنوان یکی از اصول یعنی استمرار بخشیدن به آثار حفظ کرامت انسانی و مصونیت کلیه افراد جامعه از هر گونه تجاوز و تعارض غیر قانونی است. اما همان گونه که در موارد عدول از اصل برائت گفته شد، اصل برائت یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نبوده و در مواردی خاص، قانون این اصل و قاعده کلی را کنار گذاشته و فرض مجرمیت افراد در بعضی از دسته های جرایم مقدم بر اصل برائت دانسته است. و اگر خلاف این موارد اثبات شود دوباره اصل برائت می تواند جاری و ساری شود.

آیا ارتکاب جرم مجدد مجرم مانع از اجرایی شدن اصل برائت می شود؟

در مورد بزهکاران حرفه ایی و مرتکبان تکرار جرم نمی توان به استناد به بزه هایی که قبلا ً مرتکب شده است، اصل برائت را نادیده گرفت. چرا که هر چند هم که متهم مرتکب به جرم، دارای سوء پیشنه کیفری باشد باز تکرار جرم مانع از اجرایی شدن اصل برائت نخواهد شد.

گرفتن وکیل برای اعتراض به حکم برائت

از مطالب گفته شده می توان این استنباط را داشت که اصل برائت در مسائل حقوقی و کیفری یک اصل تازه به ظهور رسیده نبوده و سابقه تاریخی آن به سال ها قبل بر می گردد. و این برائت برای متهم در مجازات کیفری به عنوان یک دفاعیه شناخته شده زیرا که تا زمانی که شاکی دلایل و مستندات محکمه پسندی را برای مجرم شناختن متهم به دادگاه ارائه ندهد نمی تواند انتظار دستگیری و رسیدن به حق و حقوق خود را از جانب متهم داشته باشد. لذا پیشنهاد ما به آن دست از عزیزانی که به دنبال اعتراض به حکم برائت، متهم هستند این هست که در خصوص نحوه ی اعتراض دادن و جمع آوری مدارک و شواهد برای مجرم شناختن متهم، به دنبال مشاوره با وکیل و راهنمایی گرفتن از وی باشند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به حکم برائت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به حکم برائت دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به حکم برائت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به حکم برائت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به حکم برائت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد