نیاز به وکیل متخصص اعتراض به ضبط وثیقه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در خصوص دستور ضبط باید این رفع ابهام صورت بگیرد که دستور ضبط وثیقه یک رای نیست و برای اجرای آن نیازمند صدور اجراییه نیستیم، اما در کل ضبط در اصطلاح حقوقی به معنای توقیف اشیا و یا اموال و نگهداری از آن به طور موقت می باشد چرا که این نوع ضبط قابل اعاده می باشد یعنی فرد متهم می تواند در خصوص بازگشت مال برای خود امید داشته باشد.

معنا و مفهوم وثیقه

وثیقه یا قرار وثیقه یک مال مادی می باشد که شخص در ازای میزان اعتبار و ارزش قول و قرار خود در اختیار دادگاه یا مراجع قضایی می گذارد و بیان آن به این معنی است که «من یعنی شخص متهم، متعهد می شوم که به تمام قوانین و مقراراتی که دادگاه تعیین کرده است عمل کرده، و همواره برای انجام این قوانین تمام تلاش خود را بکنم.» تعیین مبلغ و یا میزان وثیقه توسط دادگاه صورت می گیرد، حال اگر متهم به قول و قرارهای خود در خصوص تعهد داده شده عمل نکند وثیقه ی گذاشته شده، توسط دادگاه و یا سایر مراجع قضایی ضبط خواهد شد.

مفهوم ضبط و انواع آن

برای واژه ضبط تعاریفی گوناگونی وجود دارد که اگر بخواهیم بیانی ساده داشته باشیم می توانیم بگوییم ضبط به معنای توقیف موقت شئ یا مال در زمانی موقت می باشد و این ضبط مانع از مالکیت مالک در مال ضبط شده نیست بلکه بنا بر تعهدی که متهم داده است مالی از او ضامن تعهداتش می شود که در صورت هر گونه تخلف این مال توسط دادگاه و یا دولت ضبط خواهد شد و شاید قابل بازگشت برای متهم نباشد بنا بر این تعریف انواع ضبط عبارت اند از: ضبط خاص و ضبط عام، که ضبط عام به معنای مصادره و ضبط تمام مال و دارایی فرد متهم می باشد در حالی ضبط خاص به معنای مصادره قسمت و یا بخشی از اموال متهم می باشد.

تعیین نوع وثیقه

شاید برای هر متهمی این سوال پیش بیاید که نوع وثیقه را دادگاه تعیین می کند یا خود متهم، باید بگوییم که درست است که مراجع قضایی متناسب با میزان جرم انجام شده اقدام به تعیین مجازات و میزان وثیقه ی که باید در گرو دادگاه گذاشته شود دخالت دارند و جز این هم نمی تواند باشد اما نوع وثیقه را متهم می تواند تعیین کند برای مثال وقتی که دادگاه برای وثیقه وجه نقدی را به عنوان قرار وثیقه معرفی می کند متهم درصدد آن است که به جای این وجه، مالی از اموال خود را به دادگاه معرفی نماید که در صورت برابری این نوع مال با میزان وجه نقد، قرار وثیقه مورد قبول دادگاه می شود، اما ذکر این نکته لازم و ضروری است که در صورتی که قرار وثیقه یک مال منقول باشد عین مال توقیف و یا بازداشت می شود در حالی که برای اموال غیر منقول سند مالکیت به عنوان قرار وثیقه ضبط می شود.

نظر قانون آیین دادرسی در خصوص وثیقه:

قانون آیین دادرسی به منظور کاهش زندانیان در زندان و بازداشتگاه ها یکسری قرار را به عنوان قرار تامین خواسته معرفی کرده است، یعنی فرد متهم می تواند متناسب با جرم و نوع وثیقه ی که دادگاه تعیین کرده است نسبت به جرم انجام داده تعهداتی بدهد، که این تعهدات می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • متهم برابر قول شرفی که می دهد در دادگاه باید حضور داشته باشد.
 • متهم باید حضور خود را در دادگاه را به همراه وجه نقدی که برای قرار وثیقه تعیین شده عملی کند.
 • گاها از بازپرس و یا دادستان و .... از متهم قول شرف می گیرند که از قوانین و مقررات قضایی خارج نشوند.
 • و یا دریافت وکیل با تعیین وجه الکفاله برای متهم.

آیا فقط اموال غیر منقول را می توان برای وثیقه انتخاب کرد؟

همانطور که مستحضر هستید اموال به صورت کلی به دو دسته ی منقول و یا غیر منقول تقسیم می شوند، اموال منقول اموالی هستند که قابلیت جا به جایی را دارند و این جا به جایی برای مال هیچگونه ضرری و زیانی به مال نمی رساند مانند خودرو که مثال بارزی برای این دست از اموال می باشد، در حالی که اموال غیر منقول اموالی هستند که قابلیت جا به جایی برای مال وجود ندارد مانند ملک و یا زمین کشاورزی و یا هر چیز دیگر، حال در خصوص اینکه این اموال را می توان برای وثیقه در نظر گرفت باید بگوییم که قانون گذار در این مورد حق اختیار را هم به مراجع قضایی و هم به متهمین داده است، بنابراین اموال چه منقول و چه غیر منقول قابلیت ضبط را برای دادگاه دارند.

در چه مواردی ضبط وثیقه صورت می گیرد؟

گفتیم که این وثیقه نشانه ی تعهد و یا قولی است که فرد متهم در خصوص جرم خود داده است، و اینکه متعهد می شود در هر موقعه ی که دادگاه او را احضار نماید در جلسات دادگاه حضور داشته باشد، حال اگر فرد متهم حضور پیدا نکند و یا اینکه بعد از گرفتن مرخصی به زندان بر نگشته باشد طی مراحل قانونی شرایط ضبط وثیقه را ممکن می کند، اما مورد استثنا در این نوع ضبط وثیقه این هست که چنانچه متهم پس از صدور دستور دادستان یا بازپرس مبنی بر ضبط مورد توقیف، حضور خود را قبل از اتمام عملیات اجرایی به عمل برساند و در مراجع قضایی مربوطه حاضر شود امکان رفع اثر از دستور دادستان را برای خود مهیا کرده است اما در خصوص این رفع اثر باید در نظر داشت که طبق قانون آیین دادرسی ضبط مورد توقیفی تا یک چهارم از وجه قرار وثیقه را صادر می نماید.

اتفاقاتی که بعد از ضبط وثیقه خواهد افتاد:

به محض اینکه مورد وثیقه به دادگاه معرفی شود، مسئولین ضبط وثیقه سریعا اقدام به ارزیابی مال مورد وثیقه می کنند که ببیند که آیا ارزش مال به میزان وثیقه می رسد یا نه، چنانچه که مال معرفی شده توسط کارشناسان و مسئولین تایید شود دادگاه دستور ضبط مورد وثیقه را خواهد داد تا در خصوص نقل و انتقال مال ایجاد مانعی ای کرده باشند چرا که مالی که توقیف شود متهم نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد چون که جرم محسوب می شود، حال اگر مورد وثیقه وجه نقد باشد متهم به محض اینکه وجه و یا پول خواسته شده را به صندوق دادگستری تودیع نماید سریعا آزاد خواهد شد چرا که متهم الان به عنوان یک فرد آزاد و بدون خطا شناخته می شود و ماندن او در بازداشتگاه جرم محسوب می شود، در این خصوص باید بگوییم که بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می دهد

شرایط اعتراض به ضبط وثیقه

 • هرگاه شخص متهم مدعی شود که در اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوطه رعایت نشده است می تواند در خصوص این بی حقی اعتراضی داشته باشد.
 • هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
 • هرگاه ادعای در این خصوص وجود داشته باشد که پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر (ناتوانی مالی شخص متهم) اتفاق افتاده است.
 • هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است

در صورتی که موارد بالا برای متهم یا شخص ثالث وجود داشته باشد او می تواند دادخواست اعتراض به ضبط وثیقه را به دادگاه کیفری دو که مرجع رسیدگی به اعتراضات قرار وثیقه می باشد تسلیم نمایند، پس از تسلیم دادخواست، دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض به ضبط وثیقه رسیدگی می نماید.

اعتراض به قرار وثیقه

از آنجایی که میزان وثیقه را مراجع قضایی تعیین می کنند برای همین احتمال اعتراض به قرار وثیقه نیز بالا می رود چرا که گاه ممکن است مجازاتی که متهم انجام داده است به آن حدی نباشد که قرار وثیقه ی سنگینی برای متهم در نظر بگیرند، که این اعتراض می تواند توسط وکیل متهم به بازپرس یا دادستان و یا قاضی پرونده داده شود.

مشاوره با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه

در خصوص یافتن وکیل برای اعتراض به ضبط وثیقه باید اعلام داریم، وکیلی می تواند برای این امر انتخاب شود که توانایی حقوقی و کیفری او برای دفاع از موکل خود در تخصص و حد بالایی باشد، لذا در خصوص گرفتن مشاوره از وکلای متخصص در این حوزه می توانیم به وکلای با تجربه دادسان اشاره ای داشته باشیم چرا که در این سامانه وکلا بر اساس رتبه بندی و امتیاز دهی که خود کاربران می دهند اولویت بندی می شوند و این نوع امتیاز دهی یعنی میزان رضایت موکلان از وکلای این سامانه است.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعتراض به ضبط وثیقه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعتراض به ضبط وثیقه را دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به ضبط وثیقه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعتراض به ضبط وثیقه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعتراض به ضبط وثیقه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد