نیاز به وکیل بدهی شرکت دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری نام برده شده اند. شرکت های سهامی اعم از عام و خاص نیز در میان این شرکت ها به چشم می خورند . شرکت سهامی خاص از پرطرفدارترین شرکت هایی است که غالبا افراد تمایل به ثبت کسب و کار خود در این قالب دارند. این شرکت ها با ویژگی ها و مقرراتی که برای اداره ی خویش دارند، نسبت به سایر انواع شرکتها هم جذابیت بیشتری داشته و هم کارآمدتر هستند.

شرکت سهامی چه نوع شرکتی است؟

شرکت های سهامی، شرکت هایی هستند که سرمایه ی آنها به سهم های مساوی تقسیم شده و میان سهامداران به میزان آورده ی آنان تقسیم می گردند. همچنین مسئولیت صاحبان سهام نیز به میزان مبلغ اسمی سهام آنان خواهد بود و بیش از میزان سهام خود مسئولیتی نخواهند داشت.

این دسته از شرکت ها حتی اگر به فعالیت های تجارتی که در قانون تجارت ذکر شده، نپردازند باز هم شرکت تجاری تلقی می گردند.

شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند. شرکت های سهامی عام برای تامین سرمایه ی خود به مردم رجوع کرده و با فروش برگه ی سهام به عموم مردم تاسیس می شوند در حالی که تمامی سرمایه ی شرکت های سهامی خاص توسط موسسین تامین می شود و موسسین این شرکت ها حق فروش سهام به عموم مردم را ندارند. به همین دلیل نیز ثبت و تاسیس شرکت های سهامی عام بسیار مشکل تر بوده و تشریفات بسیاری دارد درحالی که تاسیس شرکت های سهامی خاص تشریفات و مراحل بسیار کمتری داشته و ساده تر می باشد.

شرکت سهامی خاص چگونه تاسیس می شود؟

برای تاسیس شرکت سهامی خاص اشخاصی که قصد ایجاد این شرکت را دارند می بایست توافق های لازم را در خصوص نوع فعالیت شرکت، میزان سهام و آورده ی هر سهامدار و همینطور مفاد اساسنامه ی شرکت به عمل آورند. پس از اتفاق نظر موسسان برای ثبت شرکت، نماینده ی آنان مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کرده و این مرجع نیز پس از بررسی های لازم در صورت تایید صحت و بلااشکال بودن مدارک، ثبت شرکت سهامی را انجام داده و تاسیس این شرکت را در آگهی در روزنامه رسمی و یک روزنامه ی کثیرالانتشار اعلام می نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها عبارتند از:

 • اظهارنامه ی ثبت شرکت که باید مشتمل برا اطلاعاتی باشد که در ادامه ذکر خواهیم نمود.
 • اساسنامه شرکت که باید به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
 • اظهارنامه ‌ای دال بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه ی مذکور باید به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم(ارزش گذاری مالی) آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت‌ جلسه‌ ای قید و به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی.
 • ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

همانطور که در میان موارد بالا ذکر شد، موسسین باید حداقل 35 درصد از آورده ی نقدی خود را تحویل داده و گواهی بانکی تایید کننده ی آن را ارائه نمایند و برای پرداخت مابقی آورده ی خود نیز باید تعهداتی بدهند. در صورتی که آورده ی یکی از موسسین غیرنقدی باشد برای مثال ملک، تجهیزات و یا کار باشد، باید ارزش مالی این آورده ها توسط کارشناسان رسمی بررسی و اعلام گردد تا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه ی ثبت شرکت که از مهمترین مدارک موردنیاز برای تاسیس شرکت سهامی می باشد باید شامل موارد زیر بوده و به امضاء تمامی موسسین برسد:

 • نام شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه( محل سکونت یا مرکز اصلی امور آنان) موسسین
 • موضوع شرکت
 • مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
 • تعداد سهام با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
 • میزان تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی به آن واریز شده است. در مورد آورده ی غیرنقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده ی غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت شرکت

اداره ی شرکت سهامی خاص به چه شکل است؟

تصمیمات اساسی و مهم شرکت مانند نقل و انتقال سهام، تغییر در سهام و سرمایه های شرکت و تصمیماتی از این دست توسط مجمع عمومی عادی که با حضور تمامی سهامداران شرکت تشکیل می شود، اتخاذ می گردند. این مجمع برای اداره ی امور جاری شرکت باید هیئت مدیره و مدیرعامل معین کند. تعداد اعضاء هیئت مدیره ی شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد که از میان سهامداران انتخاب خواهند شد.

در ماده 111 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت بیان شده که اشخاص ذیل نمی توانند به سمت هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت انتخاب شوند:

الف- محجورین (اشخاصی که صلاحیت اداره ی امور خود را ندارند) و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است.

ب-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های (جرائمی که پایین تر از درجه ی جنایت قرار دارند) ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت، خیانت در امانت، کلاًهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس (فریب) ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی خاص در صورتی که با تقصیر خویش موجب ضرر و زیان شرکت شوند، مسئول شناخته شده و می بایست جبران خسارت نمایند.

مسئول پرداخت بدهی شرکت سهامی خاص چه کسی خواهد بود

در مسیر تجارت ممکن است برای شرکت ها دیون و بدهی های گوناگونی ایجاد شود که شرکت ملزم به پرداخت آنها می باشد.

پرداخت دیون و بدهی هایی که شرکت سهامی خاص مسئول آن است، در درجه ی اول برعهده ی خود شرکت قرار دارد. این مسئله از این جهت بیان می شود که در قانون برای شرکت ها شخصیت حقوقی( به موجب قانون شرکت ها را به مثابه ی یک انسان درنظر گرفته و قابلیت دارا شدن اموال و داشتن مسئولیت را به آنان اعطا کرده اند) قائل شده و خود شرکت از طریق اموال و دارایی های خود مسئول پرداخت بدهی های خود می باشد. با این وجود مواردی در قانون به صورت استثنائی معین شده است که مدیران و سهامداران نیز برای پرداخت بدهی شرکت مسئول شناخته می شوند.

در صورتی که این بدهی ها معلول تخلفات هیئت مدیره یا مدیرعامل باشد، این اشخاص به صورت انفرادی و یا به صورت مشترک مسئول پرداخت این بدهی ها خواهند بود. بوِیژه زمانی که شرکت ورشکسته شود یا دارایی های آن برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، با اثبات تخلف مدیران از مقررات اساسنامه یا سایر مقررات ( که باعث ورشکستگی شرکت شده است) می توان تا میزانی از دیون که شرکت قادر به پرداخت آنها نیست را از مدیران مطالبه کرد.

مورد بعدی مسئولیت مدیران براساس ماده 19 قانون صدور چک می باشد که چنانچه مدیران شرکت سهامی خاص برای پرداخت دیون شرکت چک صادر نمایند، همراه با شرکت متضامنا( هریک از افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ بدهی می باشند) مسئول پرداخت چک خواهند بود.

ولیکن مسئولیت سایر سهامداران شرکت که سمت مدیریتی ندارند، تنها تا میزان مبلغ اسمی سهام آنان خواهد بود و نمی توان بدهی ها را از اموال شخصی سهامداران پرداخت نمود.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل بدهی شرکت سهامی خاص بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در بدهی شرکت سهامی خاص دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای بدهی شرکت سهامی خاص چگونه است؟

هزینه¬ی اخذ وکیل برای بدهی شرکت سهامی خاص معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص بدهی شرکت سهامی خاص در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد