نیاز به تنظیم نامه تقسیم ارث دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

طبق قوانین ارث و میراث هیچ فردی نمی تواند فردی دیگر را از رسیدن به حق و حقوق خود در خصوص ارث و میراث محروم کند، برای همین قانون گذار بیان کرده است در صورتی که افراد ذینفع در ارث و میراث متوفی نسبت به گرفتن ارثیه خود از اموال متوفی شکایتی داشته باشند می تواند شکایت خود را به مراجع قضایی مربوطه تسلیم نمایند.

مفهوم تنظیم نامه تقسیم ارث

در تنظیم نامه تقسیم ارث باید بگوییم که اموال متوفی یا از طریق دادگاه و شورای حل اختلاف بین وراث تقسیم می شوند و یا از طریق تنظیم تقسیم نامه با توافق در بین وراث، تقسیم اموال ماترک صورت می گیرد. اما تنظیم تقسیم نامه ارث باید به این صورت باشد که در مفاد آن تمام قوانین مدنی در مورد ارث و میراث به خوبی در آن اجرایی شده باشد و وراثی که تقسیم نامه را امضا می کنند باید از تبعات حقوقی آن آگاه باشند و بدانند که قانون هیچ حق اعتراضی را بعد از امضای آن به امضا کننده وارد نمی داند و این وراث در مورد بدهی ها متوفی نیز مسئول شناخته خواهند شد.

مفهوم تنظیم عقد صلح عمری

از آنجایی که در مبحث تقسیم ارث و میرات اموال متوفی واژه ی صلح عمری به وفور دیده می شود لازم دانستیم در قالب یک مثال عقد صلح عمری را با زبان ساده بیان کنیم. فرض کنید پدری خانه ی خود را طی عقد صلح عمری به فرزند خود می دهد با این شرط که تا زمانی که پدر زنده است او بتواند از منافع ملک به نفع خود استفاده نماید برای مثال اجاره دادن ملک، همچنین در همین عقد پدر شرط می کند که در صورت فوت او (پدر) عین مال و تمام منافع حاصل از آن برای فرزند می باشد. اما رابطه ی صلح عمری با تنظیم نامه تقسیم ارث این هست که تا زمانی که مالک یا موروث زنده است وراث در بین خود حق تقسیم ارث را ندارند.

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت از دیگر عوامل تعیین کننده برای تقسیم ارث می باشد به این صورت که در صورت نداشتن این گواهی هیچ یک از افراد ذینفع نمی توانند نسبت به اموال منقول و غیر منقول فرد متوفی ادعای حقی داشته باشند، برای گرفتن گواهی انحصار وراثت، وراث باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نمایند.

مدارک لازم برای گرفتن گواهی انحصار وارثت عبارت اند از:

 • استشهادیه محضری
 • شناسنامه متوفی
 • عقدنامه یا رونوشت
 • شناسنامه وراث
 • وصیت نامه رسمی شخص فوت شده

دعاوی که در تقسیم ارث اتفاق خواهد افتاد:

ارث یا همان ماترک به اموال مادیی که از فرد متوفی برای وراث به جایی می ماند گفته می شود اما اینکه چه کسانی در این مال به جای مانده حق و حقوقی دارند باید بگوییم کسانی در این ارث می تواند حقی داشته باشند که با فرد متوفی چه از لحاظ سببی و چه از لحاظ نسبی ارتباط قومیت را داشته باشند می تواند نسبت به تنظیم نامه تقسیم ارث اقدامی انجام دهند، اما هنگام این تنظیم نامه تقسیم ارث ممکن است بین افراد وراث دعاوی و اختلافاتی پیش بیاید از جمله:

دعاوی مربوط به گواهی انحصار وراثت

تنظیم گواهی انحصار وراثت باید قبل از تقسیم ارث توسط وراث تنظیم شود حال برای تنظیم این گواهی انحصار وراثت تمام وراث باید مدارک و مستندات هویتی خود را به نماینده ی خود تسلیم نمایند تا او به نمایندگی از همه ی وراث کارهای انحصار وراثت را انجام دهد اما گاها پیش می آید به دلیل اختلافاتی که در بین وراث وجود دارد بعضی از وراث از دادن گواهی انحصار وراثت امتناع می ورزند و همین کار باعث شروع دعاوی مربوط به تنظیم نامه تقسیم ارث خواهد شد.

دعاوی مربوط به اثبات زوجیت

ما گفتیم افرادی که می توانند نسبت به تقسیم ارث اقدامی انجام دهند افرادی هستند که با فرد متوفی رابطه نسبی (پیوند خونی) یا سببی (پیوند ناشی از ازدواج) داشته باشند و چون برای ازدواج زن و مرد چند نوع صیغه وجود دارد (دائم، موقت و یا نود و نه ساله) پس متناسب با نوع صیغه، زن یا مرد می تواند از همسر خود ارثیه ببرد. البته این حق بیشتر برای زنان نمود پیدا می کند چرا که زن در نوع صیغه ی که با مرد دارد باید برای خود حق و حقوقی تعیین کند از جمله مهریه و نفقه و.... پس برای اینکه این فرد بتواند در تنظیم نامه تقسیم ارث دخالتی داشته باشد باید زوجیت خود را با فرد متوفی برای دیگر وراث به اثباتیت برساند و این یعنی شروع دعاوی برای تقسیم ارث در بین وراث چرا که بعضی از زوجین هستند عقد موقت خود را در دفتر خانه های رسمی به ثبت نمی رسانند.

دعاوی مربوط به اعتبار وصیت متوفی

وصیت نامه متوفی نوشته ی است که فرد متوفی در زمان حیات خود آن را تنظیم می نماید و به وکیل و یا فرد مورد اعتماد و امین خود می دهد که بعد از فوت او به تقسیم اموال در بین وراث متناسب با متن وصیت نامه اقدام نماید. حال ادعاهای که ممکن است وراث برای این وصیت نامه داشته باشند این هست که وصیت نامه زمانی تنظیم شده است که میت یا فرد متوفی قوای عقلیه قابل قبولی را نداشته است و یا اینکه نسبت به جعل بودن وصیت نامه اعتراضی داشته باشند.

دعاوی مربوط به مهریه و نفقه و یا اجرت المثل

گاها پیش می آید فرد متوفی شده وراثی داشته باشد که با او رابطه سببی داشته است مانند همسر، حال در صورت وجود همچین وراثی باید بگوییم قانون گذار تعیین کرده است که در تقسیم ارث و میراث قبل از دادن بدهی و یا تقسیم ارثی بین وراث باید حق و حقوق زن از جمله مهریه و نفقه را از اموال ماترک به او داده شود و سپس به تقسیم مال بین دیگر وراث اقدامی شود، و وجود همین امر یعنی شروع اختلاف بین وراث، چرا که در بیشتر موارد دیگر وراث حاضر نمی شوند که قبل از هر تقسیمی حق و حقوق زن را به او بدهند.

دعاوی اثبات یا رد نسب

آدمی به علت حرص و طمعی که نسبت به پول و مادیات دارد ممکن است برای رسیدن به این طمع از هر حربه ای استفاده نماید برای همین وقتی اموال انبوهی و ثروت زیادی از متوفی به جای مانده باشد احتمال اینکه هر فردی ادعای مال و اموال کند زیاد می شود چرا که شواهد نشان داده است که در تنظیم نامه تقسیم ارث افرادی زیادی هستند که می خواهند با استفاده از هر نوع برچسبی (نسبی یا سببی) خود را از وراث متوفی معرفی نماید.

آیا والدین قبل از مرگ حق تقسیم ارث و میراث خود را دارند؟

عشق و علاقه ی والدین به فرزندان خود حتی قبل و بعد از مرگ نسبت به فرزندان قطع نخواهد شد و آن تقسیم ارث و میراث خود در بین فرزندان است. اما اینکه والدین می توانند تا زمانی که زنده هستند اموال خود را تقسیم نمایند یا نه، قانون گذار منعی برای این تقسیم در نظر نگرفته است و تمام اختیارات را به والدین داده است و آن ها مختارند که اموال خود را به هر نحوی که مایل اند بین فرزندان خود تقسیم نمایند، اما تجربه نشان داده است زمانی که والدین دارایی زیاد خود را بین فرزندان تقسیم می کنند این تقسیم آن ها به گونه ای است که والدین هیچگونه مالی از اموال خود برای خود نگه نمی دارند و انجام همین امر می تواند برای والدین خطر آفرین باشد چرا که گاها پیش آمده است با اینکه والدین تمام مال خود را بخشیده اند و حق استفاده از مال را برای خود ساقط کرده اند آخر عمری به کاسه ی چه کنم، چه کنم افتاده اند چرا که بی مهری فرزندان با تقسیم اموال باز نسبت به والدین آشکار می شود و آن ها نمی دانند برای امرار و معاش خود چه اقدامی باید انجام دهند برای همین والدین باید در واگذاری اموال به فرزندان خود به گونه ی عمل کنند که در صورت داشتن کثرت عمر دچار بی مهری و تنگدستی نشوند.

تنظیم تقسیم نامه ارث توسط وکیل

اگر بگوییم که بیشتر دعاوی که در مراجع قضایی اتفاق می افتد مربوط به تقسیم ارث و میراث متوفی می باشد اغراق نکرده ایم، اما اگر برای تقسیم ارث، وراث بخواهند از تنظیم نامه تقسیم ارث استفاده نمایند باید عرض کنیم که تنظیم این تقسیم نامه نیازمند افراد متخصص در این نوع تنظیم نامه ها می باشد چرا که در تنظیم نامه تقسیم ارث باید تمام مواد قانون مدنی در آن اعمال شده و کسانی که پای این تقسیم نامه را امضا می کنند در قبال تمام اتفاقاتی که در خصوص تقسیم اموال می افتد مسئول خواهند بود. لذا پیشنهاد ما این هست که این نوع تنظیم تقسیم نامه ها اگر توسط وکلای متخصص در این حوزه صورت بگیرد احتمال اختلاف و هرج و مرج در بحث تقسیم ارث به حدی پایینی خواهد رسید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل تنظیم نامه تقسیم ارث بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تنظیم نامه تقسیم ارث تخصص داشته باشند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای تنظیم نامه تقسیم ارث چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای تنظیم نامه تقسیم ارث معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص تنظیم نامه تقسیم ارث در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد