نیاز به وکیل متخصص توقیف سهام شرکت دارید؟

ثبت نام

توقیف سهام شرکت برای مهریه

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

مهریه یا صداق حقی است که پس از عقد بر گردن مرد است و مرد موظف است در هنگام مطالبه زن، دین خود را ادا کرده و مهریه را به او پرداخت کند. مهریه را می‌توان حین عقد یا بعد از عقد تعیین کرد و شرط اصلی ازدواج نیست. مبلغ مهریه معمولا با توافق طرفین تعیین شده و در عقد نامه ثبت می‌شود. با توجه به مشکلات بسیاری که موضوع مهریه بالا به وجود آورده است، مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه و بیشتر از آن عندالاستطاعه است. یعنی اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد، زن برای دریافت مهریه کامل خود تا زمانی که مرد از لحاظ مالی توانایی پرداخت آن را داشته باشد صبر کند.

روش های مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه دو روش وجود دارد:

 • مطالبه از طریق دادگاه خانواده
 • مطالبه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
 • مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زن یا وکیلش با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت می‌کند. بعد از ثبت درخواست مدارک به دادگاه ارسال شده و شعبه و زمان رسیدگی به پرونده مشخص می‌شود. زن یا وکیل وی باید در زمان مشخص شده در شعبه مشخص شده حضور پیدا کند. برای دریافت مهریه، زن باید اموال مرد را به دادگاه معرفی کند و به دادگاه اثبات کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد. همچنین برای جلوگیری از این که مرد نسبت به فروش اموال خود اقدام کند و خود را در حالت اعسار قرار دهد، زن می‌تواند قرار تامین خواسته بدهد و از انتقال اموال مرد جلوگیری کند. صدور این قرار امنیت اموال را تامین می‌کند.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

زن یا وکیلش به دفتری که عقد در آن صورت گرفته است مراجعه می‌کند و درخواست مطالبه مهریه را همراه مدارک به سردفتر تحویل می‌دهد. سردفتر با تکمیل مدارک آنها را به اجرای ثبت ‌می‌فرستد. پس از صدور اجراییه، سردفتر از طریق آدرس ثبت شده در عقدنامه مرد را در جریان مطالبه مهریه توسط همسرش قرار می‌دهد و مرد ده روز مهلت دارد مهریه را پرداخت کند یا روشی برای پرداخت آن مشخص کند یا مالی معرفی کند که با آن بتوان مهریه را پرداخت کرد. در صورت اتمام مهلت ده روزه و صورت نگرفتن اقدامی از طرف مرد، زن می‌تواند درخواست تامین مهریه دهد و به اندازه مهریه خود از اموال مرد توقیف کند. در نهایت این اموال فروخته می‌شوند و مهریه زن پرداخت می‌شود. در این روش پس از صدور اجراییه سردفتر برای جلوگیری از مطالبه چندباره مهریه در سند ازدواج ذکر می‌کند که برای مهریه روی این سند اجراییه صادر شده است.

دادگاه صالح برای اقامه دعوی مهریه کدام است؟

اگر خواسته مهریه مال غیرمنقول باشد باید در محل آن مال اقامه دعوی کرد. در غیر این صورت زن می‌تواند در دادگاه محل زندگی خود یا همسرش اقامه دعوی کند. در صورتی که زن و مرد هر دو ساکن خارج از ایران باشند، دادگاه خانواده تهران دادگاه صالح جهت اقامه دعوی است.

در چه صورتی اموال مرد توقیف می‌شود؟

طبق قانون هرگاه شخصی به شخص دیگری بدهکار باشد و بدهی او را پرداخت نکند، در صورتی که دادگستری یا شخص طلبکار بتواند اموال او را شناسایی کند، نسبت به توقیف اموال او اقدام می‌کند. مهریه نیز بدهی مرد به زن به حساب می‌آید و در صورتی که مرد نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند یا روش پرداخت آن را مشخص نکند، زن با شناسایی اموال او و معرفی آنها به دادگاه نسبت به توقیق اموال مرد اقدام می‌کند.

اموال به چند صورت توقیف می‌شوند؟

اموال به دو صورت توقیف می‌شوند:

توقیف قانونی:

در صورت توقیف قانونی اموال، مرد اجازه فروش و نقل و انتقال آن را نخواهد داشت و نمی‌تواند با فروش اموالش خودش را در حالت اعسار قرار دهد. در این نوع توقیف مرد هم چنان حق تصرف در اموال خود را دارد. به طور مثال اگر موتور مردی توقیف قانونی شود وی می‌تواند از آن استفاده کند ولی حق فروش آن را ندارد.

توقیف فیزیکی:

برای برخی از اموال توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد و علاوه بر اجازه فروش و نقل انتقال آنها، اجازه تصرف در آنها را نیز از مرد می‌گیرد. برای مثال اگر موتور مردی توقیف شود، موتور به پارکینگ منتقل شده و مرد علاوه بر نداشتن اجازه فروش، اجازه استفاده از آن را هم نخواهد داشت.

کدام اموال قابل توقیف هستند؟

طبق قانون اکثر اموال مرد (اموال منقول و غیرمنقول) برای مهریه قابل توقیف هستند. مثل اموال زیر:

 • زمین
 • آپارتمان
 • حساب سپرده
 • سهام
 • حقوق
 • طلب مرد از اشخاص ثالث
 • یک چهارم حقوق مرد تا زمانی که متاهل است و نیز یک سوم حقوق در صورتی که زن و شوهر جدا شوند تا زمانی که مرد مجددا ازدواج نکند.
 • ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و ثابت شود که مربوط مرد می باشد. البته شرط توقیف هر یک از اموال این است که از مستثنیات دین نباشد و توقیف آن موجب سخت شدن شرایط زندگی مرد نشود.

مستثنیات دین کدام اند؟

مستثنیات دین اموالی هستند که برای زندگی ضروری است و توقیف آنها موجب سخت شدن شرایط زندگی می‌شود. مستثنیات دین عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن زوج در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری زوج و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ابزار و کتب علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم.
 • آذوقه موجود به قدر نیاز زوج و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
 • وسایل و ابزار مورد نیاز کار که برای امرار معاش ضروری لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن اجاره به موجر پرداخت می شود در صورتی که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین ملک مورد اجاره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.

در چه صورتی مرد بازداشت می‌شود؟

طبق قانون هرگاه شخصی به شخص دیگری بدهکار باشد و بدهی او را پرداخت نکند، در صورتی که دادگستری یا شخص طلبکار بتواند اموال او را شناسایی کند، نسبت به توقیف اموال او اقدام می‌کند. اگر شخص بدهکار مالی برای توقیف نداشت یا ارزش اموال او کمتر از مبلغ بدهی بود، حکم جلب وی صادر شده و تا زمان پرداخت بدهی بازداشت می‌شود. در موضوع مهریه نیز به همین ترتیب اگر مرد مالی برای توقیف نداشته باشد بازداشت می‌شود و تا زمان پرداخت مهریه در حبس می‌ماند.

سهام شرکت را می‌توان توقیف کرد؟

سهام شرکت مالیت دارد و قابل معامله است اگر مرد مهریه را پرداخت نکند و دارای سهام شرکتی باشد، دادگاه می‌تواند حکم به توقیف سهام مرد در آن شرکت بدهد. سهام مرد توسط دادگاه توقیف می‌شود و در صورت عدم پرداخت مهریه، با دستور دادگاه فروخته می‌شود یا به نام شخصی که دادگاه تعیین می‌کند منتقل می‌شود. همچنین توقیف سهام برای مهریه و فروش آن با اجراییه اداره ثبت نیز ممکن است و نیازی نیست حتما حکم از دادگاه صادر شده باشد.

توقیف و فروش سهام شرکت چگونه صورت می‌گیرد؟

در مورد شرکت سهامی عام مراجع ذیصلاح به اداره ثبت شرکت ها، مدیرعامل شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌کنند تا از انتقال سهام جلوگیری کنند. در مورد شرکت های سهامی خاص باید مراتب به مدیرعامل شرکت و اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده شود تا از انتقال سهام و فرار مرد از پرداخت مهریه جلوگیری شود. برای فروش سهام توقیف شده باید ابتدا سهام مورد کارشناسی قرار گیرد و سپس به مزایده گذاشته شود. برای سهام شرکت های سهامی خاص، پس از کارشناسی سهام از طریق مزایده فروخته می‌شود و مهریه پرداخت می‌شود. برای شرکت های سهامی عام، فروش سهام باید حتما از طریق سیستم‌های فروش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار صورت بگیرد و سپس مبلغ مهریه به زن پرداخت شود.

نقش وکیل متخصص در توقیف سهام شرکت برای مهریه چیست؟

با توجه به پیچیدگی قوانین توقیف سهام شرکت برای مهریه و روند نسبتا طولانی آن، حضور یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه توقیف سهام شرکت برای مهریه کمک بسیاری به بهبود روند پرونده و تسریع امور می‌کند. وکلای متخصص و با تجربه در زمینه توقیف سهام شرکت برای مهریه در دادسان آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی هستند.

چگونه کار خود را به بهتربن وکیل برای توقیف سهام شرکت برای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف سهام شرکت برای مهریه دارند برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف سهام شرکت برای مهریه چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف سهام شرکت برای مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص برای توقیف سهام شرکت برای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد