نیاز به وکیل توقیف منزل دارید؟

ثبت نام

توقیف منزل مسکونی برای مهریه

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

مهریه حق بدیهی زن است که هنگام عقد نکاح تعیین می گردد. وظیفه ی شوهر است که این حق زوجه را هر زمان که او مطالبه کرد به وی پرداخت نماید و استنکاف از جانب شوهر صورت نگیرد. اگر بنا به هر دلیلی شوهر از ادای دین خویش سر باز زند، زوجه می تواند دعوی خود را در دادگاه حقوقی اقامه نماید. قانون از مسیر های متعددی می تواند شوهر را مجبور به پرداخت دین خود کند که یکی از آن ها توقیف منزل مسکونی برای مهریه می باشد. اقدامات و اجراییات دادگاه صالح بستگی به عوامل زیادی از جمله نوع دین و شرایط شوهر برای پرداخت دین دارد. قاضی با توجه به عوامل مذکور رأی نهایی خود را اعلام می نماید که شوهر موظف به انجام آن است.

دادخواست مطالبه مهریه

برای ارائه دادخواست مطالبه مهریه دو مرجع صالح وجود دارد. زن می تواند با مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی نسبت به مطالبه مهریه خود اقدام کند. در این مورد زن باید به میزان نیم عشر دولتی (معادل یک بیستم کل مبلغ مهریه) هزینه اجرا پرداخت نماید که این هزینه بعدا از شوهر گرفته خواهد شد. در صورت مراجعه به این نهاد این امکان وجود دارد تا از اموال قابل توقیف شوهر استعلام گرفته شود (از نهاد های همکار برای استعلام می توان به اداره ثبت اسناد واملاک، پلیس راهور، اداره گمرک، بانک مرکزی و سازمان بورس کشور اشاره کرد). مرجع صالح دیگر برای این مطالبه، دادگاه خانواده می باشد. دادگاه خانواده می تواند این پرونده حقوقی را در دست گیرد منوط به این که هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه واریز گردد. هزینه تمبر این دادخواست معادل سه درصد از میزان خواسته است. خواهان (زن) می تواند دادخواست حقوقی اش مبنی بر مهریه، تقاضای توقیف اموال مانند توقیف منزل مسکونی برای مهریه، هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه تمبر را به دادگاه خانواده ارائه دهد. اگر در موردی زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، این امکان وجود دارد که وی دادخواست اعسار (ناتوان از پرداخت) را به دادگاه خانواده تسلیم نماید. دادخواست اعسار زوجه در دادگاه بررسی و در صورت اثبات اعسار، زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد. همانطور که ذکر شد بررسی دادخواست اعسار مقدم بر مهریه است. در صورت اثبات اعسار، حکم دادگاه مبنی بر اثبات شدن آن، به دادخواست مهریه پیوست می گردد تا دادخواست مهریه بدون اخذ هزینه از خواهان (زن) پیگیری شود.

انواع مهریه

مهریه طبق عرف و شرع به دو صورت مهریه عندالامطالبه و مهریه عندالاستطاعه وضع می گردد. مهریه عندالاستطاعه زوجه را ملزم میکند برای وصول مهریه اش، استطاعت مالی زوج را برای دادگاه ثابت کند. عندالاستطاعه بودن مرد به معنی مبرا بودن وی از پرداخت بدهی اش نیست و به موجب سند رسمی ازدواج موظف به پرداخت بدهی خود می باشد. اما در مورد مهریه عندالامطالبه، زوجه نیازی به اثبات استطاعت مالی زوج ندارد و در مواردی که زوج توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت مهریه را ندارد باید اعسار خود را برای دادگاه صالح به اثبات برساند و برای اثبات تقسیط مهریه تقاضا کند. دادگاه صالح درخواست زوج را بررسی و در صورت موافقت تقسیط مهریه صورت می گیرد. طبق شرع مهریه دین ممتازه محسوب می گردد و در پرداخت نسبت به بقیه دیون الویت دارد لذا قانون به حفظ منافع زن و وصول دین مهریه توجه ویژه ای دارد.

ابلاغ حکم به شوهر و جریان دادرسی

بعد از ارائه دادخواست مطالبه مهریه توسط خواهان (زوجه)، دادگاه مربوطه اقدام به بررسی آن از لحاظ کامل بودن و پرداخت هزینه تمبر (در صورت ادعای اعسار زوجه، پیوست حکم اثبات آن) می کند. پس از تایید موارد مذکور، وقت دادرسی تعیین می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمایم برای خوانده (زوج) ارسال می گردد. خواهان و خوانده در جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ مقرر ملزم به حضور در دادگاه هستند. دادخواست اخذ مهریه از شوهر در دادگاه بررسی میشود که در صورت وجود دادخواست تامین خواسته مانند توقیف منزل مسکونی برای مهریه، این دادخواست نیز همزمان در این دادگاه بررسی می گردد.

اموال قابل توقیف شوهر کدامند؟

بطور کلی قانون روشن میکند شخصی که ملزم به پرداخت یک دین مشخص شده است، در صورت عدم پرداخت یا ناتوانی از پرداخت، دین مذکور قابل وصول از محل اموال مدیون می باشد. مهریه نیز دین زوجه است که از لحظه ی عقد نکاح بر گردن زوج می باشد. لذا وصول مهریه نیز می تواند از اموال تحت تملک زوج صورت گیرد. زوجه می تواند اموال زوج از قبیل منزل، پول نقد، خودرو و... را به دادگاه معرفی نماید تا با توقیف و فروش آن مهریه مورد نظرش (همه ی مهریه یا بخشی از آن) را وصول نماید. البته لازم به ذکر است که روند توقیف اموال شامل استثنا نیز میشود. طبق نظر قانون هر مالی قابل توقیف نمی باشد، توقیف

مختص اموالی است که جزء مستثنیات دین نباشند. مستثنیات دین آن دسته از اموالی است که طبق عرف برای زندگی مدیون ضروری است. مستثنیات دین شامل موارد ذیل می باشد:

 • موجودی آذوقه مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفلش برای مدتی که طبق عرف آذوقه ذخیره میشود
 • اثاثیه ضروری زندگی مدیون و افراد تحت تفکلش
 • منزل مسکونی که طبق عرف در حد حالت اعسار مدیون باشد
 • ابزارکار و وسایل مورد نیاز پیشه وران، کشاورزان، کسبه و... که توسط آن برای خود و افراد تحت تکفلشان کسب روزی می نمایند (کامیون باربری، تاکسی و هر خودرویی که وسیله امرار معاش است)
 • ابزار و کتب علمی، جزوات، تحقیقات و... مورد استفاده برای محققان و اشخاص اهل علم
 • تلفن شخصی
 • مبلغی که در زمان عقد اجاره پرداخت گردیده است که طبق عرف در حد حالت اعسار مدیون باشد

اگر منزل مدیون ارزشی بیش از حالت اعسار او طبق عرف داشته باشد و اموال دیگری از او برای توقیف موجود نباشد، مدیون موظف به فروش آن با نظارت نماینده مرجع اجرایی می باشد و با مبلغ به دست آمده منزلی در حد حالت اعسار برای خود مهیا کند و مابقی مبلغ توقیف گردد. در صورت مقاومت مدیون نسبت به فروش منزل، توقیف منزل مسکونی برای مهریه انجام می گیرد. مال توقیفی در مرحله ی بعد توسط مرجع اجرایی به فروس رسیده و مبلغی در جهت تهیه منزل در حد حالت اعسار مدیون طبق عرف، به وی بازگردانده میشود.

شرایط توقیف مستمری یا حقوق شوهر چیست؟

در مواقعی که شوهر کارمند بخش خصوصی یا دولت باشد و دارای حقوق و مزایای مشخص باشد، در جهت مطالبه مهریه می توان آن را توقیف کرد. کیفیت توقیف مستمری یا حقوق مدیون بستگی به شرایط او دارد. بدین صورت که در صورت متاهل بودن یا دارای فرزند بودن، یک چهارم از حقوقش قابل توقیف و پرداخت در جهت وصول مهریه می باشد. در غیر این صورت، یک سوم از حقوق او قابل توقیف است. برای انجام این امر زن باید مستمری شوهرش را به دادگاه معرفی نماید تا بعد از طی کردن مراحل قانونی، مهریه از محل مستمری پرداخت گردد.

آیا برای ارائه دادخواست مطالبه مهریه یا توقیف منزل مسکونی برای مهریه، نیاز به مشاوره حقوقی یا استخدام وکیل می باشد؟

با توجه به مطالب ذکر شده، روشن است که فرآیند مطالبه مهریه، توقیف منزل مسکونی برای مهریه، توقیف مستمری یا حقوق برای مهریه و هر نوع توقیف اموالی در جهت وصول دین مهریه، پیچیدگی ها و جوانب بسیاری دارد. تعدد مسیر های قانونی برای وصول مهریه، انتخاب بهترین و کم هزینه ترین مسیر را دشوار می سازد. لذا توصیه می گردد اگر قصد ارائه دادخواست مطالبه یا توقیف اموال مدیون را دارید یا دادخواست شما در حال بررسی می باشد، از مشاوره حقوقی یا حضور وکیل در این مسیر بهره ببرید. استفاده از مشاوره حقوقی و استخدام وکیل متخصص مطالبه مهریه، وصول کامل حقوق شما را میسر میکند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل توقیف منزل مسکونی برای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در توقیف منزل مسکونی برای مهریه دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل توقیف منزل مسکونی برای مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای توقیف منزل مسکونی برای مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص توقیف منزل مسکونی برای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد