نیاز به وکیل متخصص اجرای مهریه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

حقوق اسلام در قوانینی که برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است مرد را موظف کرده است که بعد از درخواست مهریه از طرف زن و صدور حکم اجرای مهریه، مهریه زوجه اعم از عندالمطالبه یا عندالاستطاعه (البته در این نوع پرداخت مهریه تمکن مالی مرد مد نظر قوانین خانواده است.) بودن آن پرداخت نماید.

حکم اجرای مهریه و شرایطی که باید برای مهریه باشد:

زمانی زوجه می تواند مهریه را مطالبه کند که مهریه وی شرایط ذیل را داشته باشد از قبیل:

 • مهریه باید مالیت داشته باشد.
 • مهریه قابل تملک باشد یعنی مرد به عنوان مالک مال شناخته شود.
 • مهریه باید معین باشد یعنی حدود و تعداد آن برای دو طرف کاملاً مشهود باشد.

برای رفع ممنوع الخروجی زوج بعد از حکم اجرای مهریه باید چه اقدامی کرد؟

برای رفع ممنوع الخروجی زوج، صرفا می بایست رضایت زوجه را اخذ کرد یا اینکه زوج با پرداخت بدهی خود (مهریه) حکم ممنوع الخروجی خود را از دادگاه یا اجرای ثبت بگیرد.

اگر بعد از حکم اجرای مهریه زوجه فوت نماید خانواده او می تواند حق مطالبه مهریه داشته باشند؟

بعد از فوت زوجه تمام اموال وی از جمله مهریه به وراث او می رسند. بنابراین مطالبه مهریه از جانب خانواده او اقدامی قانونی است. و اینکه سهم هر یک از پدر و مادر از مهریه در صورت حیات و زنده بودن آنان یک ششم می باشد.

تقاضای اجراییه شدن حکم اجرای مهریه به علت ضرب و جرح

زمانی که زوجه به علت کتک و ضرب و جرحی که از زوج دریافت کرده تقاضای شکایت و مطالبه مهریه را دارد. وی در ابتدا می تواند با تنظیم شکایت کیفری در دادگاه های کیفری دیه و ارش خود را از مرد گرفته و سپس برای مطالبه مهریه می تواند از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اقدام نماید.

آیا زوجه می تواند بعد از بذل مهریه، مهریه خود را مطالبه نماید؟

بذل و هبه مهریه شرایط و قوانین خاص خود را دارد. بنابراین زوجه زمانی می تواند فارغ از بذل مهریه، مهریه خود را از همسر خویش مطالبه نماید که قوانین بذل را رعایت کرده باشد. به عنوان مثال رجوع بذل مهریه در قبال گرفتن حق طلاق قابل پذیرش نیست.

آیا همسر دوم زوج می تواند مطالبه ارث نماید؟

همسر دوم زوج می تواند بعد از فوت شوهر علاوه بر مطالبه مهریه از وراث او، طلب ارث و میراث نماید. البته در صورتی که نکاح وی از نوع دائمی باشد.

آیا وکالت بلاعزل بعد از حکم اجرای مهریه، مانع از توقیف اموال زوج می شود؟

وکالت بلاعزل، وکالتی است که در آن یک فرد، شخصی دیگری را برای انجام اموراتی خاص نائب خود می کند و این عقد با مرگ هر یک یا عزل یا استعفای وکیل فسخ می شود. بنابراین وکالت بلاعزل با انتقال اموال متفاوت بوده و مانع از توقیف اموال زوج، از جانب زوجه نمی شود.

آیا بعد از حکم اجرای مهریه امکان تبدیل نوع مهریه وجود دارد؟

هر چیزی که مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد را می توان به عنوان مهریه زن در نظر گرفت. بنابراین اگر بعد از حکم اجرای مهریه، زوج قصد داشته باشد که مهریه زن را از سکه به وجه نقد (پول) تبدیل کند باید رضایت زوجه را بگیرد.

آیا زوج می تواند بعد از قسطی شدن مهریه درخواست تعدیل مهریه داشته باشد؟

قبل از نهایی شدن حکم اجرای مهریه، زوج می تواند در صورت عدم تمکن مالی، درخواست اعسار از پرداخت مهریه خود را تقدیم دادگاه نماید و از دادگاه بخواهد که نحوه ی پرداخت مهریه را به صورت قسطی تنظیم نماید حال اگر زوج در مورد پیش قسط مهریه و تعداد اقساط آن اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را با عنوان تعدیل مهریه به دادگاه بدهد.

آیا بخشی از مهریه زن می تواند عندالمطالبه و بخشی دیگر عندالاستطاعه باشد؟

مهریه زن هم می تواند عندالمطالبه و هم عندالاستطاعه باشد اما برای پرداخت مهریه عندالمطالبه، زوج باید هر موقع که زن تقاضای مهریه نمود آن را پرداخت نماید ولی برای پرداخت مهریه عندالاستطاعه، شرط پرداخت مهریه، داشتن تمکن مالی زوج می باشد.

آیا مرد می تواند بعد از ازدواج، مهریه همسر خویش را افزایش دهد؟

از آنجایی که تعیین مهریه و میزان آن توافقی است که در بین زوجین صورت می گیرد مرد می تواند بعد از ثبت ازدواج، میزان مهریه همسر خویش را افزایش داده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت و به نکاح نامه اضافه نماید.

چگونگی محاسبه مهریه

هر زمانی که زن برای دریافت مهریه اقدام کند مهریه مطابق قانون به نرخ روز باید پرداخت شود. حال در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد زوجه تا 110 سکه بهار آزادی می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، حکم جلب او را بگیرد.

برای دریافت مهریه بعد از طلاق چه مدارکی مورد نیاز است؟

برای دریافت مهریه بعد از طلاق نیاز به طرح دعوی در دادگاه خانواده یا اجرای ثبت می باشد حال در این نوع دعوی نیاز به مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه است، و همچنین سند طلاق و مستنداتی که برای طلاق گرفتن زوجین مورد نیاز است باید حتما موجود باشند.

آیا زوجه می تواند حکم جلب زوج را بگیرد؟

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند زن می تواند بر اساس قوانین به اجرا گذاشتن مهریه و در صورت عندالمطالبه بودن آن حکم جلب و بازداشت زوج را بگیرد و مرد تا تعیین حکم اعسار باید در زندان بماند.

آیا مرد می تواند بدون دلیل همسر خود را طلاق بدهد؟

از آنجایی که حق طلاق از بدو وقوع اسلام از آن مرد بوده است و تا به امروز نیز این حق از آن مردان است. بنابراین مرد این حق را دارد که همسر خود را بنا به دلایل قانع کننده ای طلاق دهد. اما باید قبل از طلاق مهریه زن را تمام و کمال پرداخت نماید.

آیا مرد می تواند نصف مهریه را پرداخت نماید؟

همانطور که گفته شد تعیین مهریه توافقی است که قبل از عقد و ازدواج توسط زوجین تعیین می شود و مقدار آن برای هر یک از زوجین می تواند متفاوت باشد. اما اگر زوجه در دوران عقد قصد طلاق گرفتن از زوج را داشته باشد میزان پرداختی مهریه به شرایط زوجه بستگی خواهد داشت. بدین منظور که اگر زوجه باکره باشد مرد می تواند نصف مهریه را پرداخت کند در غیر این صورت مرد باید تمام مهریه را پرداخت نماید.

مدارک لازم برای گرفتن اعسار مهریه بعد از حکم اجرای مهریه

 • برگه قضایی دادخواست (در این دادخواست مشخصات زوجین ثبت شده و در صورت عدم دسترسی به مشخصات آن می توان به شماره دادنامه یا پرونده استناد نمود.)
 • استشهادیه محلی (افرادی که ذیل استشهادیه را امضا می کنند نباید از اقوام و خویشاوندان زوج باشند.)
 • کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه
 • مدارکی مصدق وضعیت مالی زوج از قبیل فیش حقوقی

مرجع رسیدگی به حکم اعسار مهریه

بنا بر مفاد قوانین اعسار، مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که در ابتدا به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و اینکه دعوی اعسار در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار مطرح می شود.

آیا باید برای طلاق و گرفتن مهریه، وکیل گرفت؟

برای برخی از دعاوی از جمله طلاق و مهریه، گرفتن وکیل اجباری نیست و خود فرد می تواند دادخواست حقوقی یا کیفری خود را تقدیم دادگاه های مربوطه نماید. اما از آنجایی کمک و مشاوره گرفتن از وکلا همواره بر نتیجه دعوی تاثیر مثبتی داشته است بنابراین گرفتن وکیل یا مشاوره با آن، بهتر از ضرر و زیان های بعدی می باشد.

فواید مشاوره یا درخواست وکالت گرفتن از وکیل حکم اجرای مهریه

 • حضور وکیل در دادگاه خانواده به جای زوجه می تواند سبب کاهش روند مطالبه مهریه و وصول آن شود.
 • در دادگاه های خانواده هر چه زن و مرد حضور نداشته باشند آرامش دو طرف برای ادامه روند دادرسی پرونده مهریه بیشتر می شود.
 • وکیل با علم و تخصصی که دارد به خوبی می داند قبل و بعد از حکم اجرای مهریه، چه اقداماتی باید برای کاهش اطاله دادرسی مهریه و رسیدن حق به حقدان انجام دهد.
 • گاهی مشاوره های تلفنی یا حضوری به موقع با وکیل می تواند مانع خسارت و زیان های بعدی شود. به عنوان مثال زوجه با مشاوره گرفتن از وکیل در خصوص تامین خواسته اموال زوج اقدام به معرفی اموال وی برای توقیف می نماید و مانع از انتقال اموال به غیر می شود.
 • و در آخر اگر مرد با وجود تمکن مالی از پرداخت مهریه استنکاف ورزد با توجه به دشوار بودن حکم جلب زوج، وکیل به سهولت می تواند حکم جلب مرد را از دادگاه خانواده بگیرد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل حکم اجرای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در تقاضای طلاق زن تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای حکم اجرای مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای حکم اجرای مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص حکم اجرای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.5 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد