نیاز به دادخواست تقسیم مال مشاع دارید؟

ثبت نام

دادخواست تقسیم مال مشاع

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

یکی از متداول ترین مشکلاتی که در مورد املاک مشاع وجود دارد و برای بسیاری از افراد پیش می آید، رخ دادن اختلاف نظر مابین مالکین در مورد فروش یا تقسیم ملک مورد نظر است. بر اساس تعریفی که در قانون درباره ملک مشاع وجود دارد، سهم تمامی مالکین در قسمت های مختلف ملک مزبور پراکنده است. لذا تفکیک و تقسیم آن، چندان سهل الوصول نیست. اگر یکی از مالکین بخواهد سهم مشاع خود را بفروشد، تنها از طریق تفکیک و افراز می تواند آن چه در ذهن دارد عملی سازد.

املاک مشاع در شکل های متفاوتی همچون: قیمی، عین، منفعت، دین و مواردی از این قبیل وجود دارند. به همین جهت قانون در مرحله نخست اختیار تفکیک ملک را به صاحبان ملک داده است تا با توافق و تراضی به یک نتیجه مشترک برسند. اما در صورتی که مالکین بر سر نتیجه ای مشترک توافق نکنند، وارد دومین مرحله خواهیم شد. در این مرحله قانون مستقیما به موضوع ورود پیدا خواهد کرد و شرکا را مجبور خواهد کرد به تقسیم ملک مشاع اقدام کنند.

تقسیم از منظر قانونی به چه معنا است؟

از منظر قانون تقسیم، دو مفهوم را در بر می گیرد، این دو مفهوم عبارتند از:

 • افراز
 • تفکیک

به دیگر سخن تفکیک و افراز دو نوع مختلف از تقسیم به حساب می آیند. با استناد به قانون مدنی کشور در صورتی که مالی منقول یا غیر منقول دو شریک داشته باشد و شرکا تصمیم بگیرند تا آن را بین خودشان تقسیم نمایند، می بایست از تقسیم نامه عادی استفاده کنند. با کمک تقسیم نامه عادی می توان چگونگی تقسیم ملک را تعیین کرد.

زمانی که از افراز سخن می گوییم، از چه چیزی حرف می زنیم؟

افراز به معنای جدا نمودن یک چیز از دیگری است. به وسیله افراز می توان سهم هر یک از شرکا را از طرف دیگر جدا کرد. برای این کار می توان بر اساس تراضی و یا اجبار قانون پیش رفت. با افراز می توان به مالکیت صاحبان را از یک دیگر مستقل نمود. در نتیجه هر فرد به عنوان مالک مستقل ملک مشترک پیشین شناخته می شود.

مراد از تفکیک چیست؟

در صورتی که تصمیم بر آن باشد که مالی غیر منقول را به قطعات کوچک تری تقسیم یا تجزیه نماییم، به این عمل تفکیک گفته می شود. این نکته شایان ذکر است که افرادی که تمایل به تفکیک ملک دارند، باید همه مراحل مربوطه را به شکل قانونی و در اداره ثبت طی کنند.

برای این که بتوان ملکی را تفکیک نمود، می بایست در گام نخست تقسیم نامه عادی تهیه گردد. در ادامه باید سند مالکیت قبلی باطل گردد. در نتیجه از این مرحله باید به منظور تنظیم صورت جلسه تفکیک از اداره ثبت کمک گرفته شود. در انتها با عنایت به صورت جلسه تهیه شده از سوی اداره ثبت، برای هر بخش مجزا یک سند مالکیت تهیه و تنظیم خواهد شد. اگر ملک مورد نظر به چند نفر یا شریک تعلق داشته باشد، تمامی مالکان با توجه به سهمشان در بخش های تفکیک شده با یک دیگر شریک خواهند بود.

تفاوت افراز و تفکیک چیست؟

شاید این گمان به وجود بیاید که تفکیک و افراز هر دو به یک معنا هستند. در حالی که هر یک از این اصطلاحات در قانون تعریف مجزایی دارند. در حالت تفکیک به اشاعه نیازی نیست. یعنی در صورتی که ملک یک مالک دارد، می توان ملک را تفکیک کرد. در صورتی که در حالت افراز وجود اشاعه ضروری است. به این معنا که باید ملک مورد نظر بیش از یک مالک داشته باشد تا بتوان اقدامات لازم به منظور افراز را در پیش گرفت.

از دیگر ویژگی های تفکیک می توان به عدم ضرورت بررسی کل سهم در زمان تفکیک اشاره نمود. به این معنا که هیچ الزامی در توجه دقیق به ۶ دانگ ملک در مراحل اولیه نیست. بدین ترتیب مالکان می توانند در زمان تهیه تقسیم نامه نسبت به احیای دقیق حقوقشان اقدام کنند. در ادامه کار، سهم هر یک از مالکان مشاع به دقت مورد بررسی قرار می گیرد تا در مورد سهم هر یک به یک توافق و نتیجه مشترک برسند. در حالتی که در افراز شرایط به این شکل نیست. در افراز می بایست از همان ابتدا به سهم شرکا عنایت به خصوصی شود و در صورتی که بنا به ادله متفاوتی همچون تصرف شرکا امکان رعایت سهم در ملک مزبور وجود نداشته باشد، لازم است تا تعدیل برقرار گردد. به این ترتیب سایر شرکا مکلف هستند تا بهای بخش اضافی ملکی که به شریک تعلق دارد را به وی بپردازند. ضمن این که می بایست همه این موارد در صورت مجلس مربوط به افراز قید گردد.

به سخن دیگر، مقصود از تفکیک یک ملک تنها تقسیم نمودن آن است. اگر هدف از افراز، تقسیم ملک مشاع مورد نظر است. به طوری که سهم هر یک از مالکان در آن مشخص گردد. در افراز تمامی قطعات افرازی با توجه به سهم هر مالک به آنها تخصیص داده می شود. به همین جهت می گوییم که حالت اشاعه از لازمه های اصلی افراز به حساب می آید. اما در صورتی که افرادی قصد تفکیک ملکی را داشته باشند، می توانند با چشم پوشی از حالت اشاعه به قوانین و ضوابط شهرداری رجوع کنند و در ادامه مراحل قانونی تفکیک را بگذرانند.

روش پیگیری افراز ملک مشاعی چیست؟

در صورت پیگیری درخواست افراز خود می توان، به دو مرجع ذی صلاح مراجعه نمود. این دو مرجع عبارتند از:

 • محاکم دادگستری.
 • اداره ثبت

مراد از مجهول المالک چیست؟

براساس قانون در صورتی که حتی ۱ درصد از پلاک ملک مشاعی مجهول المالک شناخته شود، باید پیگیری کار به دادگاه عمومی ارجاع داده شود. در ادامه دادگاه عمومی حقوقی به مسئله افراز رسیدگی خواهد کرد. این نکته شایان ذکر است که در قانون مابین مجهول المالک ثبتی و مجهول المالک مدنی اختلاف های فاحشی وجود دارد. بدین ترتیب به مالک مشخص و معلومی که درخواستی را به ثبت نرسانده است، مجهول امالک ثبتی می گویند. اگرمراد از مجهول المالک مدنی، مالکی است که مشخص و معلوم نیست.

چگونه می توان دعوای افراز اقامه کرد؟

اگر مالکین قصد اقامه دعوای افراز داشته باشند، باید دادخواست مزبور را به دادگاه ارائه دهند. شایان ذکر است که برای اقامه این دعوی به طرفیت تمام مالکین نیاز خواهد بود. اگر چنین اصلی در ارائه دادخواست رعایت نشود، دعوا رد می گردد و باید دعوی جدید به طرفیت تمامی شرکا ارائه گردد.

چگونه می توان آپارتمان را افراز کرد؟

در صورتی که آپارتمان مورد نظر ساخته شده باشد و تمامی مراحل ساخت به پایان رسیده باشد، شهرداری به مالکین برگه پایان کار ارائه خواهد داد. اگر ساختمان نیمه تمام باشد، مالکین می توانند به منظور تهیه گواهی عدم خلاف اقدام کنند. به طور کلی برای این که صاحبان ملک بتوانند ملک مورد نظرشان را معامله نمایند، به برگه پایان کار یا گواهی عدم خلاف نیاز خواهند داشت. اگر مالکان درخواست افراز آپارتمان را داشته باشند، باید بعد از کامل کردن کلیه مراحل ساخت و دریافت برگه پایان کار به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

بر اساس قانون هر آپارتمان دارای دو بخش اختصاصی و مشترک است. قسمت های اختصاصی آپارتمان ها در تصاحب یک نفر مشخص قرار دارد. واحد آپارتمان، پارکینگ و انباری در این تعریف جای دارند. در نتیجه افرادی که به عنوان صاحب بخش اختصاصی شناخته می شوند، می توانند هر گونه دخل و تصرفی در ملکشان انجام دهند. اما بخش های مشترک آپارتمان همان گونه که از نامشان پیداست به عنوان قسمت های مشترک بین تمامی مالکین شناخته م شوند. این قسمت ها حتی بعد از افراز هم کماکان به تمامی مالکان تعلق خواهند داشت. راه پله، آسانسور، پاگرد و مواردی از این قببل از جمله قسمت های مشترک آپارتمان ها به حساب می آیند. در نتیجه هر گونه تغییر، دخل و تصرفی در این اماکن می بایست با نظر و توافق تمامی مالکین انجام پذیرد.

خلاصه ای از مباحث متن

 • اگر شخصی به عنوان یکی از مالکین ملک مشاع شناخته شود و قصد فروش سهمش را داشته باشد، می بایست درخواست افراز کند.
 • تفکیک و افراز را می توان از اقسام تقسیم ملک به حساب آورد.
 • برای اینکه بتوان ملکی مشاع را افراز کرد باید به قوانین و ضوابط تقسیم ملک توجه داشت.
 • مالکینی که قصد دارند آپارتمانشان را افراز کنند، باید قبل از هر اقدامی برگه پایان کار آپارتمان را در دست داشته باشند تا بتوانند مابقی مراحل قانونی افراز را بگذرانند.
 • راه پله‌ ها، آسانسورها، فضای سبز ساختمان و مواردی از این قبیل از قسمت های مشترک ساختمان به شمار می روند که هیچ گاه نمی توان آن ها را افراز کرد.

گونه کار خود را به بهترین وکیل دادخواست تقسیم مال مشاع بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دادخواست تقسیم مال مشاع دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست تقسیم مال مشاع چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل دادخواست تقسیم مال مشاع معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص دادخواست تقسیم مال مشاع در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد