نیاز به دادخواست مطالبه مهریه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد این حق از او گرفته می‌شود، در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود را در هر زمانی که بخواهد دارد و زوج در زمان مطالبه مهریه باید عندالمطالبه آن را پرداخت نماید.

مفهوم مطالبه مهریه

مهریه مالی است که به سبب عقد بین زن و مرد، باید توسط مرد پرداخت شود و زن این حق را دارد در هر صورت چه از مرد جدا شود و چه نشود مهریه خود را از مرد مطالبه نماید، این مهریه یک توافق مالی است بین زن و شوهر که عرفا به صورت 110 سکه تمام بهار آزادی در عقد نامه به ثبت می رسد.

تفاوت نفقه با مهریه

نفقه به معنای امرار و معاش و معیشت زندگی است که دینی است بر گردن مرد که باید به فرزندان و همسر خود عطا نماید. در حالی که مهریه صداقی است که تنها برای زن است و از این به عنوان نحله هم یاد می کنند چرا که مرد با دادن مهریه می خواهد ارزش و میزان عشق خود را به زن خود اعلام نماید.

ویژگی های مطالبه مهریه

 • با به ثبت رسیدن عقد زن و مرد، و قانونی شدن رابطه زن و مرد، زن نسبت به مطالبه مهریه از مرد دارای حق تصرف می شود.
 • اگر مهریه، پول، طلا و یا سکه باشد و مواردی از این قبیل. در سند ازدواج عندالمطالبه بودن مهریه نوشته می شود (یعنی زن هر وقت مطالبه کند مرد باید پرداخت نماید.)
 • مهم است که مطالبه مهریه در چه زمانی باشد چرا که اگر این دادخواست مهریه بعد از عقد و قبل از هر گونه رابطه بین زوجین باشد، مهریه به صورت نصف باید مطالبه شود. این در مواقعی است که زن در موقع عقد تصمیم به طلاق بگیرد. البته این در صورتی است که بین زوجین قبل از زندگی مشترک اختلافی پیش بیاید.
 • در زمان مطالبه مهریه، عقد در هر زمان و وقتی از سال که صورت بگیرد در لحظه مطالبه مهریه، مهریه به نرخ روز محاسبه می شود و به زن تعلق می گیرد.
 • اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند، ملاک اجرای قانونی حکم است.

اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد

مهریه یک توافقی است که بین زوجین قبل از عقد صورت می گیرد. بنابراین این امکان وجود دارد که مهریه بیش از 110 سکه باشد.حال اگر بیش از این مقدار باشد(500 سکه) زن نسبت به 110 سکه فقط حق کیفری دارد و می تواند در صورت عدم بخشش مهریه از حق حبس برای این 110 سکه استفاده نماید. مازاد آن را فقط می تواند به عنوان یک حق عمومی مطالبه نماید. برای دریافت مازاد مهریه باید دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه داد و اگر زوج ناتوان از پرداخت مازاد مهریه باشد و حکم اعسار او ثابت شود، در این صورت می‌توان برای دریافت مازاد مهریه قسط بندی کرد.

اگر زوج فوت نماید مطالبه مهریه توسط زوجه امکان پذیر است؟

مطالبه مهریه حقی است که با فوت شوهر این حق از زن ساقط نمی شود بلکه همچنان این حق وجود دارد، اگر مرد فوت کند و زن در زمان حیات مرد مهریه خود را نگرفته باشد می تواند به دادگاه محل اقامت خود دادخواست مطالبه مهریه تقدیم کند. که پرداخت این مهریه باید از اموال ماترک (اموال به جای مانده از میت) باشد. به این صورت که اقوام نزدیک فرد فوت شده باید مهریه زن را قبل از دادن هر گونه بدهی و تقسیم اموالی پرداخت نمایند.

مراجع قضایی برای مطالبه مهریه

اولین مرجعی که زن می تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به آنجا ببرد دادگاه خانواده است به این صورت که با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وكیل را مطالبه و همزمان نیز تقاضای توقیف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا كند. دومین مرجع صالح برای دادخواست مهریه اجرای ثبت اسناد رسمی می باشد. در این مورد زوجه می تواند از طریق اداره ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد

در بیشتر مواقع این اتفاق پیش می آید که مرد توانی برای پرداخت مهریه ندارد و یا از قصد از دادن مهریه امتناع می ورزد. بنابراین زوجه می تواند طبق ماده دو از حق حبس برای مرد استفاده نماید. و تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت ننماید در زندان می ماند. و یا اینکه در صورت داشتن توانایی مالی اموال او توقیف و به مزایده گذاشته می شوند.

آیا دولت نسبت به پرداخت مهریه دینی دارد؟

در مواقعی که نا توانایی مرد برای پرداخت اعسار مهریه هم اثبات شود، دولت این حق را به گردن گرفته است که مهریه زن را تا 110 سکه از بیت المال پرداخت نماید. چرا که برای بیش از 110 سکه هیچگونه حق کیفری تعریف نشده است.

اگر مرد برای پرداخت مهریه فرار از دین کند

در برخی موارد زوج با آگاهی از دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه شروع به انتقال اموال و دارایی به نام دوستان و اقوام نزدیک می نماید. و با این کار زوجه را مجاب به تسلیم و بدست نیاوردن اموال می کند. در این جور مواقع زن هیچ راهی به جز نوشتن دادخواست فرار از دین و ابلاغ آن به مراجع مربوطه را ندارد. دادخواست فرار از دین به این معنی است که مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می‌شود، اما اثبات این ادعا بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی‌که دادگاه حکمی ‌مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نکند، از نظر قانونی اشکالی ندارد و زن نمی‌تواند نسبت به این مسئله ادعایی داشته باشد. قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی، صدور قرار تأمین را پیش‌بینی کرده است. البته صدور قرار تأمین مستلزم این است که زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد. خودرو، خانه، حساب بانکی، طلبی که مرد دست یکی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه، از موارد قابل توقیف محسوب می‌شود. البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولاً کار چندان ساده‌ای نیست و برخی از زنانی که برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می‌کنند، حتی اطلاعی ندارند که همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد.

شرایط طلاق که زوجه باید برای دادگاه داشته باشد

اولین سوالی که برای زوجه ها پیش می آید این هست که اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد می تواند مطالبه مهریه داشته باشد یا نه. بنابراین قبل از پاسخ این سوال باید برخی از شرایط طلاق را بدانیم مثل:

 • در صورت خوددرای مرد از پرداخت نفقه زن و انجام سایر نیازهای زن به مدت بیشتر از شش ماه
 • دومین شرط از شرایط دوازده گانه برای حق طلاق توسط زوجه بد رفتاری زوج با زن می باشد به طوری که تحمل و ادامه زندگی برای زن سخت باشد.
 • درصورتی که مرد بیماری مسری یا روانی داشته باشد در حدی که سلامت زن را به خطر بیاندازد.
 • ابتلا مرد به هر گونه مواد مخدر و اعتیاد آور که تشخیص آن توسط دادگاه است. به طوری که مرد معتاد زندگی را برای زن سخت کرده باشد و سلامت روانی و جسمی زن در خطر باشد.
 • اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت حق طلاق به زن داده می شود.

و دیگر مواردی از این قبیل این حق به را به زن داده است که طلاق بگیرد بنابراین اگر زن برای جدایی خود از مرد این دلایل را داشته باشد می تواند نسبت به مطالبه مهریه دادخواست بنویسند و این حق را همچنان داشته باشد.

اگر زوجه وکالت طلاق را از زوج داشته باشد

طبق مطالب گفته شده همانطور که مهریه حق زن است حق طلاق را هم به مرد داده اند. بنابراین گفتیم که در صورتی که طلاق از طرف زن باشد مرد باید شرایط گفته شده برای طلاق را داشته باشد تا زن نسبت به مهریه ادعای حق کند. حال اگر در زمان ثبت عقد حق طلاق با زن باشد، برای گرفتن مهریه بستگی به شرایطی است که در زمان ثبت وکالت دادن حق طلاق به زن نوشته شده است.

اگر زن برای مطالبه مهریه هزینه دادرسی را نداشته باشد

در صورتی که زوجه توانایی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست مهریه نداشته باشد. می تواند به پیوست مطالبه مهریه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را به دادگاه خانواده بدهد. که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی می کند و بعدا به خواسته اصلی که مطالبه مهریه است می پردازد.

دادخواست مطالبه مهریه به وسیله وکیل

کم پیش می آید که زوجه در زندگی مشترک خود با مرد در صورت نداشتن اختلاف دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده بدهد، اما اگر این اختلاف به وجود بیاید طوری که ادامه زندگی برای یکی از طرفین سخت باشد دادخواست طلاق برای دادگاه توسط زن یا مرد نوشته می شود. حال با نوشتن این دادخواست بحث دادن مهریه به زن پیش می آید اینکه مهریه زن چقدر است و مرد چقدر توانایی برای پرداخت مهریه را دارد و اصلا اینکه قصد دادن مهریه را دارد یا می خواهد برای فرار از دین به انتقال اموال و دارایی به این و آن متوسل شود. بنابراین مطالبه مهریه برای زن با این مطالب گفته شده کار آسانی نیست. چرا که اثبات داشتن دارایی مرد برای پرداخت مهریه توسط زوجه است. لذا در این جور مواقع حضور یک وکیل مطالبه مهریه که تخصصش در خصوص گرفتن مهریه از این جور افراد باشد می تواند کمک خیلی خوبی برای زن باشد. بنابراین با مراجعه به سامانه دادسان و دیدن رزومه و تجربه ی وکلا و دیدگاه ها و رضایت های دیگر موکلان از این وکلا می تواند پیشنهاد خوبی برای فرد بزه دیده باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل مطالبه مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در مطالبه مهریه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای مطالبه مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص مطالبه مهریه، در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد