نیاز به وکیل متخصص دستور تخلیه فوری دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

اقدام به گرفتن دستور تخلیه فوری طرح دادخواستی است که توسط موجر ها داده می شود، و این دادخواست برای آن دست از مستاجر های هستند که از تخلیه مورد اجاره امتناع می ورزند و یا نسبت به دادن اجاره ی ماه های به تعویق افتاده خود هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.

قوانین موجود در روابط بین موجر و مستاجر طبق مصوب 1376

طبق این قوانین در تنظیم قراردادهای عادی بین موجر و مستاجر باید دو نسخه از قرارداد تهیه شود که در هر دو نسخه مدت اجاره و امضای طرفین به علاوه امضای دو نفر شاهد مورد اعتماد طرفین به ثبت رسیده باشد.

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر یا قائم مقام قانونی وي تخلیه عین مستاجره، در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجراي ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

در صورتی که در زمان تنظیم این قرارداد بین مستاجر و موجر ودیعه ی رد و بدل شده باشد استرداد این ودیعه بعد از اتمام قرارداد و دادن عین مستاجره به موجر می باشد حال اگر در این مدت اجاره، مورد اجاره دچار خرابی و تغییرات مخربی شده است موجر می تواند در کنار دستور تخلیه خواستار دریافت خسارت نیز از مستاجر باشد.

طبق این قوانین مستاجر هم می تواند در صورتی که موجر به تعهداتی که در قرارداد داده، عمل نکند می تواند در کنار اجرای تخلیه مورد اجاره شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق داشتن مستاجر، موجر باید علاوه بر ودیعه خسارت و زیان های که به مستاجر وارد کرده نیز بپردازد

تنظیم اجاره نامه رسمی

ما گفتیم که دو نوع اجاره نامه داریم اجاره نامه عادی که به وفور در اجاره دادن املاک مسکونی دیده می شود و در مفاد آن باید قوانین مصوب 1376 را رعایت کرده باشند، و اجاره نامه ی رسمی که باید علاوه بر مفاد گفته شده در بالا شرایطی دیگری از قبیل موارد ذیل را داشته باشد، در غیر این صورت با وجود هر گونه بی حقی موجر می تواند دستور تخلیه فوری را از مراجع مربوطه بگیرد. اما این شرایط عبارت اند از:

 • باید اقامتگاه موجر به صورت کامل در اجاره نامه مشخص شده باشد.
 • نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره، این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد.
 • تعیین اینکه عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین مورد اجاره باشد.
 • تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت آن و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
 • تصریح اینکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا و یا جزئاً دارد یا نه.
 • دادن حق فسخ قرارداد در صورت وجود خلف وعده از تعهدات چه از جانب مستاجر چه از جانب موجر.

دستور تخلیه فوری ملک

زمانی یک موجر می تواند خواستار دستور تخلیه ملک از مستاجر باشد که در بین او و مستاجر یک قرارداد غیر رسمی بسته شده باشد (قرارداد غیر رسمی، قراردادی است که در دفاتر غیر رسمی به ثبت می رسند.) طبق این قرارداد بین مستاجر و موجر تعهداتی رد و بدل می شود که در صورت انجام هر گونه بی قولی، موجر می تواند به مراجع قضایی مربوطه رفته و دستور تخلیه فوری ملک را برای مستاجر خود بگیرد، از جمله شرایطی که سبب می شود موجر دستور تخلیه فوری ملک و یا منازل استیجاری را بگیرد عبارت اند از:

مدت اجاره منقضی شده باشد، گاها پیش می آید موجر های که به دادگاه و یا شورای حل اختلاف مراجعه می کنند برای گرفتن دستور تخلیه بیان دارند که با وجود اینکه مدت اجاره نشینی مستاجر به اتمام رسیده است اما مستاجر حاضر نمی شود که ملک را تخلیه کند و برای بستن قرارداد مجدد به بنگاهای املاک مراجعه نمی کنند، همین خود می تواند دلیلی باشد که موجر دستور تخلیه فوری مستاجر را بگیرد.

مستاجر بیش از سه ماه مدت اجاره را به تعویق انداخته است، اجاره ماهیانه کلمه ای است که به گوش همه ی ما رسیده است و این اجاره ماهانه مبلغ پولی است که مستاجر در قراردادی که با موجر بسته است متعهد می شود ماهانه اجاره را به موجر بدهد، حال گاهی مستاجر های پیدا می شوند که نه تنها اجاره ماهانه را پرداخت نکرده، بلکه اجاره چندین ماه را به موجر نداده است و این یک بی عدالتی است برای فرد موجر، برای همین موجر می تواند برای این مستاجر های خود دستور تخلیه فوری ملک را از دادگاه بگیرد.

انتقال ملک به غیر توسط مستاجر، منظور این هست که در قراردادی که بین موجر و مستاجر بسته می شود موجر از مستاجر تعهد می گیرد که حق انتقال ملک به غیر را ندارد یعنی مستاجر نمی تواند ملک را به جز خود به فردی دیگر اجاره دهد، حال گاهی مستاجر های پیدا می شوند که ملک را از موجر اجاره می کنند و همین ملک را بدون اجازه موجر با ودیعه ی بیشتر به فردی دیگر اجاره می دهند و انجام این امر توسط مستاجر شرط انتقال به غیر را اثبات می نماید و همین امر باعث می شود که موجر حق این را داشته باشد که با مراجعه به مراجع قضایی مربوطه دستور تخلیه فوری ملک را برای مستاجر بگیرد.

استفاده نامشروع از مورد اجاره، در روابط بین موجر و مستاجر گاها افرادی پیدا می شوند که ملک یا منزل مورد اجاره را برای استفاده نامشروع اجاره می گیرند یعنی فرد مستاجر ملک مسکونی را محلی برای انجام شهوات و هوسرانی خود قرار داده است، و همین مستاجر ها در بیشتر مواقع حاضر به تخلیه ملک نمی شوند برای همین موجر راهی به جز گرفتن دستور تخلیه فوری برای مستاجری که باعث انجام کارهای غیر اخلاقی شده است را ندارد.

نکات مهم در صدور دستور تخلیه

 • در طرح دعوی دستور تخلیه مالکیت منافع خواهان برای صدور دستور کفایت می کند و نیازی نیست که خواهان مالک منافع عین باشد.
 • موجر می تواند در صورتی که مستاجر در پرداخت قبوض آب و برق و... کوتاهی کرده باشد طی دادخواست جداگانه ی به شورای حل اختلاف نسبت به ندادن ودیعه به مستاجر اقدام نماید تا تکلیف پرداخت این بدهی ها معلوم شود.
 • اگر در هنگام بستن قرارداد بین موجر و مستاجر، مستاجر برای تضمین و ضمانت خود نزد موجر چک و یا سفته و یا هر سند دیگر داده باشد باید بعد از اتمام قرارداد به مستاجر داده شود و گرنه مستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکند.
 • اگر در هنگام تخلیه مستاجر حضور نداشته باشد موجر می تواند یک انبار عمومی برای اموال و اثاثیه ای که ممکن است در ملک مانده باشد اتخاب نموده و سپس اموال را برداشته و به انبار عمومی انتقال داده و حکم تخلیه را اجرایی کند.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه

شاید کسانی که دانش حقوقی کمی دارند این مسئله را ندانند که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است و تفاوت آن ها به این صورت است که دستور تخلیه زمانی به مراجع قضایی مربوطه داده می شود که مستاجر ها بنا بر تعهداتی که در قرارداد بسته اند عمل ننماید که با تخلف در انجام تعهدات، موجر می تواند دادخواست دستور تخلیه را داشته باشد اما حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستاجر گفته شده دستور تخلیه را صادر کرد و نياز به دادرسي داشته باشد و نهايتا حكم تخلیه صادر گردد.

تنظیم دادخواست تخلیه

بیشتر قرارداد های که بین موجر و مستاجر بسته می شوند به صورت یک قرارداد عادی است که در آن شروط موجر و مستاجر به ثبت رسیده است برای همین فرقی نمی کند در بنگاه معاملاتی نوشته است یا به صورت دستی در بین طرفین، ولی در هر صورت باید شرایط و قوانین روابط موجر و مستاجری سال 1376 در آن به ثبت رسیده باشد، که موجر بتواند برای گرفتن دستور تخلیه به آن استناد نماید. برای همین در دادخوست تخلیه باید مشخصات و اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی مستاجر، محل اقامت مستاجر، مشخصات عین مستاجره، و مشخصات تاریخ و تنظیم سند نوشته شود تا دادخواست به علت داشتن نواقص رد نشود.

مرجع صلاحیت دار برای بررسی دستور تخلیه فوری:

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور تخلیه برای قراردادهای عادی و رسمی، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک می باشد، اما باید بدانیم که قانون گذار اجازه دادخواست تخلیه از طریق اجرای ثبت را برای قرادادهای رسمی هم داده است.

برای تنظیم دادخواست دستور تخلیه فوری از چه کسانی می توان کمک گرفت؟

در خصوص مشاوره گرفتن برای تنظیم دادخواست دستور تخلیه فوری کمک از وکلای متخصص در این حوزه می تواند ایده ی خوبی باشد، برای همین در صورت جست و جو برای یافتن یک وکیل خوب برای این نوع دعوی (گرفتن دستور تخلیه فوری)، سامانه ی حقوقی دادسان آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دستور تخلیه فوری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در گرفتن دستور تخلیه فوری تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای دستور تخلیه فوری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای دستور تخلیه فوری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص دستور تخلیه فوری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد