نیاز به وکیل متخصص رفع اثر سوء پیشینه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

محکومیت مؤثر کیفری به محکومیتی گفته می شود که محکوم را به دلیل اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می کند. در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی، افراد در صورتی که مرتکب به برخی جرایم شوند و به این دلیل به دستگاه قضا فراخوانده شوند، بعد از محکومیت، افزون بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعی نیز محروم می گردند. به دیگر سخن در برخی از انواع جرایم، مرتکب افزون بر مجازات اصلی، به مجازات تبعی نیز محکوم می گردد که نتیجه آن این است که از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مردم از سوء پیشینه کیفری چه تصور اشتباهی دارند؟

عامه مردم تصور می نمایند فردی که جرم مرتکب می گردد، غیرقابل اعتماد است و می بایست از جامعه طرد گردد. افرادی که می بایست منزوی گردند و و نباید سهمی امکانات جامعه نداشته باشند. اغلب مردم گمان می کنند که وقتی کسی در مراجع کیفری محکوم می گردد و دیگر صلاحیتی برای تصدی شغل در جامعه ندارد.

سوء پیشینه کیفری چیست؟

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه به اعتباری گفته می شود که مرتکب جرم به دلیل ارتکاب بعضی جرایم، به شکل دائم یا موقت از دست می دهد. در واقع بر اساس قانون شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می گردد، صلاحیت عهده داری بعضی از مسئولیت ها، امتیازات و همچنین دیگر نمی تواند از بعضی حقوق اجتماعی را به شکل موقت و یا همیشگی استفاده کند.

استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است كه فرد سوء پیشینه كیفری نداشته باشد و در این باره می بایست گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری ارائه نماید. قانون گذار سوء پیشینه کیفری را در محکومیت مؤثر کیفری و در جرایم درجه یک تا پنج که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درج شده است، مقرر نموده است. هر گاه فردی هر جرمی مرتکب گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شود، در سجل کیفری شخص درج می گردد اما تنها ارتکاب برخی از جرائم موجب می گردد که شخص را از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در قانون برای همیشه یا برای مدت زمان مشخص محروم کند که به این گونه محکومیت هایی که شخص رو از حقوق اجتماعی محروم می نماید، محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه می گویند.

منظور از مجازات تبعی چیست؟

همان طور که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، بعد از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان پیش بینی شده در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می نماید:

 • در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، این مدت هفت سال است.
 • در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، این مدت سه سال است.
 • در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج، این مدت دو سال است.

تبصره ۱: در غیر موارد مذکور، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می گردد لیکن در گواهی های صادر شده از مراجع مربوط منعکس نمی شود، مگر این که مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات درخواست دهند.

تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت اگر بعد از صادر شدن حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می گردد.

تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد از سپری شدن مدت های مذکور از زمان عفو یا تمام شدن مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می شود.

با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های پیش بینی شده در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است، با سپری شدن مدت زمان های یادشده، اعاده حیثیت می گردد و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از میان می رود.

مثلا در صورتی که مجازات حبس یک سال برای فردی منظور گردد، به دلیل این که جزو موارد بالا نیست، در سابقه کیفری فرد منظور می گردد. ولی اگر همین فرد به پلیس + ۱۰ مراجعه نماید و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نماید، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

مراد از محکومیت مؤثر کیفری چیست؟

محکومیت مؤثر کیفری به محکومیتی گفته می شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می کند. در چارچوب قوانین حقوقی، افراد اگر مرتکب به برخی جرایم شوند، بعد از محکومیت، افزون بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعی نیز محروم می گردند. به دیگر سخن، در بعضی از انواع جرایم، مرتکب افزون بر مجازات اصلی، به مجازات تبعی نیز محکوم می گردد که محرومیت از حقوق اجتماعی نتیجه آن است.

ارتکاب جرایم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که درسال ۱۳۹۲ تصویب شده است، مرتکب جرم را از حقوق اجتماعی محروم و در پیشینه کیفری او ثبت می گردد. ثبت در سوء پیشینه فرد مدت زمانی دارد و افراد به تناسب جرمی که مرتکب شده اند تا مدت زمان مشخص شده ای از حقوق اجتماعی محروم می گردند. بعد از گذشتن این مواعد پیش بینی شده، فرد اعاده حیثیت می گردد و آثار تبعی محکومیت وی زائل خواهد شد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، پس از گذشتن مدت زمان های مذکور، برای رفع اثر از محکومیت مؤثر کیفری و اعاده حیثیت، نیازی به مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه نیست و با اجرای حکم و منقضی شدنِ مدت زمانِ محرومیت شخص از حقوق اجتماعی، طی فرایندی اداری، موضوع به مراجع ذی ربط اعلام و از پیشینه کیفری فرد محکوم پاک می شود.

حقوق اجتماعی چه چیز هایی را شامل می گردد؟

همان طور که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی آمده است. عبارت است از:

 • در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا داوطلب شدن.
 • در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور عضویت پیدا کردن.
 • ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری تصدی یافتن.
 • برگزیده شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به وسیله قانون یا با رأی مردم
 • در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف عضو شدن.
 • به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی اشتغال داشتن.
 • در كلیه دستگاه های حكومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شركتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها استخدام شدن یا اشتغال داشتن.
 • به عنوان وكیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری اشتغال داشتن.
 • به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام برگزیده شدن.
 • به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی انتخاب شدن.
 • از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری استفاده کردن.
 • تأسیس کردن اداره یا عضو شدن در هیأت مدیره شركتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

نکات مهم در این خصوص:

 • حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی مذکور باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد، در نتیجه در جرائم غیر عمدی همچون جرائم رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.
 • ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد، محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند و در گزارش مراجع مربوط تحت عنوان گواهی سوء پیشینه کیفری مندرج نخواهد شد.
 • عفو خصوصی (عفو رهبری) آثار محکومیت را ازبین نمی برد، درحالی که عفو عمومی (توسط مجلس) آثار محکومیت زایل می گردد و شخص توانایی این را دارد که از حقوق اجتماعی خود استفاده کند.

چه مدارکی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است؟

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک
 • معرفی نامه از محل کار و یا کامل کردن فرم درخواست
 • کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی را باید همراه خود داشته باشید.
 • باید ۲۵ هزار تومان به حساب نیروی انتظامی و ذی حسابى دادگسترى استان تهران پرداخت کنید و می بایست به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید. پس از مدتی عدم سوء پیشینه کیفری یا سوء پیشینه به نشانی ارائه شده ارسال می گردد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع اثر سوء پیشینه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص رفع اثر سوء پیشینه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل رفع اثر سوء پیشینه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل اجرا رفع اثر سوء پیشینه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع اثر سوء پیشینه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.3 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد