نیاز به وکیل برای رفع سوء اثر چک دارید؟

ثبت نام

رفع سوء اثر چک غیرقانونی

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

در خصوص چک و شرایط پرداخت شدن یا نشدن آن، مسیر ها و روند های متعددی وجود دارد. چک به عنوان سندی برای پرداخت، بعد از صادر شدن توسط شخص، دو حالت ممکن را پیش رو خواهد داشت. در حالت اول چک دارای محل می باشد و فرد مبلغ سند را کامل دریافت میکند. در حالت دوم چک دارای محل یا موجودی کمتر از میزان قید شده در سند چک می باشد، در چنین حالتی فرد می تواند اقدام به پیگیری قانونی چک بی محل را از همان بانک مورد نظر انجام دهد. در این مرحله برگشت خوردن چک فرد سبب ایجاد سابقه و تهدید اعتبار وی نزد بانک می گردد که فرد می تواند با رفع سوء اثر چک از عواقب بعدی آن جلوگیری نماید. اخیرا اشخاصی با ادعای رفع سوء اثر چک غیرقانونی این شبهه را برای افراد مواجه با این شرایط به وجود آوردند که مسیر های درست قانونی برایشان دشوار یا ناشدنی خواهد بود. ادعا های مذکور فاقد پشتوانه اجرایی بوده و صرفا برای کلاهبرداری از مخاطب چنین ادعایی مطرح می گردد. در این خصوص با اطلاعی کلی از قوانین و ضوابط چک و شرایط وصول آن، می توان مسیر حدودی این روند ها را تشخیص داد و در مواقع لزوم با مشاوره حقوقی و همکاری با وکیل متخصص به نتیجه مطلوب رسید.

توضیحات کلی سند چک

چک سند پرداختی رسمی رایج و ساز و کاری تدارک دیده شده برای سهولت داد و ستد، و انتقال وجه بین اشخاص می باشد. چک یک سند تعریف شده بر اساس بر اساس ماده ی 310 قانون تجارت می باشد که طبق آن وجوهی که نزد بانک (محال علیه) است را شخص صاحب اعتبار نزد بانک، به شخصی که چک در وجه او صادر گردیده، واگذار می نماید. چک بطور کلی یک سند انتقال وجه است که حداقل سه نفر در فرآیند صدور تا دریافت آن دخالت دارند:

 • شخصی که چک را صادر میکند و می خواهد وجهی را منتقل کند (صاحب چک)
 • شخصی که چک را دریافت میکند و می خواهد وجهی را وصول کند (ذینفع چک)
 • محال علیه یا شخصی که چک را تا میزان اعتباری که صادر کننده نزد او دارد، عهده دار است (مرجع چک)

دسته بندی چک

چک بر اساس شرایط صدور و ضمانت های پرداخت آن، به دسته های مختلفی تقسیم می گردد:

چک عادی

این چک همان چک معمولی است که افراد به هر فردی که خواستار انتقال وجوهی به او هستند برایش صادر می کنند و وصول آن با مراجعه به بانک مورد نظر صورت می گیرد. وصول این نوع از چک منوط به اعتبار کافی صاحب حساب می باشد و فرد باید از قابل اعتماد بودن شخصی که می خواهد از او چک دریافت کند اطمینان حاصل کند. چک های برگشتی رایج از این نوع از چک هستند.

چک تضمین شده ی بانکی

این دسته از چک ها بر خلاف چک های عادی، از اعتبار مطلوبی برخوردار هستند و فرد دریافت کننده می تواند از پرداخت مبلغ آن توسط خود بانک مطمئن باشد. روند صدور این چک ها به این صورت است که هر فردی می تواند با تامین اعتبار این چک ها، درخواست صدور آن را از بانک بدهد و بانک چک تضمین شده (تضمین پرداخت توسط خود بانک) را برای فرد صادر میکند. چک های تضمین شده ی بانکی مسدود نمی گردند و قابل توقیف قانونی نیستند.

چک تایید شده ی بانکی

نوع دیگری از چک ها هستند که اعتبار چک را تایید میکنند. روند تایید اعتبار به این صورت است که به محض صدور چک توسط فرد صاحب حساب، مبلغ تعیین شده توسط بانک از موجودی حساب بلوکه می گردد تا وصول چک تضمین گردد. این دسته از چک ها مانند چک های تضمین شده ی بانکی، از مطلوبیت کافی برای شخص دریافت کننده برخوردار می باشند.

چک آزاد

نوعی چک غیر رایج می باشد که کاربرد آن در مواقع خاصی است که فرد صاحب حساب به دسته چک خود دسترسی ندارد. فرد می تواند از بانک تقاضای یک برگه چک آزاد دهد و برای انتقال اعتبار از آن استفاده نماید. چک آزاد قابل انتقال یا ظهر نویسی نمی باشد و تنها برای فردی که چک در وجه او صادر گشته قابل وصول است.

چک مسافرتی

چک صادره از بانک می باشد که جایگزینی برای پول رایج است. این چک ها اعتباری معادل پول رایج کشور دارند و تمامی بانک ها قابل وصول می باشند. این پول ها در کاهش حجم پول هنگام حمل نقدینگی بسیار کارآمد است و به این امر سهولت می بخشد.

مفاد چک

سند چک دارای اجزای مشخصی می باشد که تشکیل دهنده ی مفاد چک است. این اجزا تعیین شده و بر مبنی تعیین هویت صادر کننده، محال علیه و شخص ذینفع می باشد. اجزای تشکیل دهنده ی چک به شرح ذیل می باشد:

 • تاریخ صدور سند
 • محل صدور سند
 • کلمه چک در متن سند
 • نام محال علیه (بانک)
 • شعبه بانک
 • نام ذینفع
 • شماره ردیف سند
 • مبلغ چک به صورت حروفی و عددی
 • شماره حساب جاری مرتبط با چک
 • نام صاحب حساب
 • امضای صاحب حساب

در صورت مخدوش بودن هر یک از این مفاد ذکر شده، چک فاقد اعتبار برای وصول می باشد. لذا توجه به اجزای هر چک قبل از دریافت آن، امری ضروری می باشد.هرگونه خط خوردگی، پارگی و ناسوربودن در سند چک به معنای غیرقابل پرداخت بودن آن می باشد. امضای صاحب حساب در چک با امضای صاحب حساب نزد بانک مقایسه می گردد و در صورت عدم مطابقت چک قابل پرداخت نمی باشد.

نوشتن صحیح سند چک

برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از چک صادره و طبق تجربیات بدست آمده از مواردی که افراد مورد سوء استفاده کلاهبرداران و شیادان قرار گرفتند، نکاتی برای نوشتن صحیح چک توصیه می شود که بدین شرح می باشد:

 • مبلغ چک علاوه بر ذکر میزان ریالی که به صورت پیش فرض می باشد، به صورت تومانی با پیشوند معادل ذکر گردد
 • قسمت در وجه باید با اسم شخص ذینفع کامل گردد و از نوشتن حامل به جای نام ذینفع، خودداری نمایید
 • در محل مشخص شده برای مبلغ، مبلغ را از نزدیک ترین فاصله با کلمه درج شده ی ریال شروع کنید و فضای خالی باقی مانده تا انتهای محل مبلغ را خط بکشید
 • بعد از ذکر نام ذینفع توضیحی بابت علت صدور چک برای ذینفع را ذکر کنید تا بعدا ادعایی مبنی بر دریافت این چک برای موضوع دیگری، مطرح نگردد
 • می توانید برای جلوگیری از دستکاری مبلغ بعد از صدور چک، برروی مبلغ چسب نواری بچسبانید و با ناخن یا شئ نوک تیز روی آن را خط بیاندازید
 • به جای صفر هایی که برای مبلغ لحاظ میکنید نباید از نقطه استفاده کنید و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، از صفر هایی که مانند عدد پنج هستند استفاده نکنید
 • استفاده از قلم شخصی به جای قلم دیگران توصیه می گردد، موارد سوء استفاده از اشخاص با قلم هایی که جوهر آن ها بعدا به هر نحوی پاک می شود، رویت شده است
 • هنگام ثبت امضا نام، نام خانوادگی و تاریخ را ذکر کنید
 • از امضایی استفاده کنید که توسط شخصی دیگر به راحتی قابل جعل نباشد
 • ته برگ چک را با اطلاعات کامل از قبیل مبلغ، تاریخ و فرد دریافت کننده پر کنید
 • از ثبت امضا در ته برگ چک یا جلد دسته چک خودداری کنید تا در صورت سرقت دسته چک نمونه ای از امضا برای جعل در دسترس نباشد
 • اگر چک قلم خوردگی حتی یک مورد جزئی هم ندارد، در بالای محل مبلغ عنوان بدون قلم خوردگی را میان دو نماد ضربدر ذکر کنید تا از سوء استفاده و دستکاری چک جلوگیری شود
 • چنانچه چک دارای قلم خوردگی حتی موردی جزئی می باشد، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی هنگام وصول آن، در پشت چک مبلغ چک و تاریخ آن را ذکر و توضیح دهید که مبلغ و تاریخ مذکور صحیح بوده و خط خوردگی از جانب شما می باشد سپس اما بفرمایید و زیر متن مذکور را خط بکشید

با رعایت نکات فوق الذکر تهدیدات احتمالی برای تخلفات در سند چک به حداقل خواهد رسید و افراد ذینفع نیز برای وصول چک نزد بانک با مشکلات عدم تطبیق و عدم صلاحیت چک برای پرداخت مواجه نخواهند شد.

برگشت خوردن چک

در صورتی که چک صادره توسط ذینفع به بانک ارجاع گردد و میزان اعتبار صاحب حساب کمتر از مبلغ چک باشد، چک قابلیت عدم پرداخت ندارد و ذینفع می تواند اقدام به برگشت زدن چک و پیگیری قضایی برای وصول چک، نماید. موارد برخورد و قوانین وضع شده برای چنین شرایطی متعدد بوده و بستگی به میزان مبلغ کسری حساب، شرایط چک صادره، ضوابط محال علیه و... دارد. شخص صاحب حساب که چک او به علت محل نداشتن برگشت خورده است، عواقب متعددی را از قبیل مسدود شدن حساب، لغو صلاحیت دسته چک و... متحمل میشود.

رفع سوء اثر چک

صاحب حساب می تواند برای جلوگیری از عواقب لطمات اعتباری و مشکلات قضایی، برای رفع سوء اثر چک اقدام نماید. برای این مهم مسیر های متعددی در قانون در نظر گرفته شده که فرد بسته به شرایط مطلوب می تواند بهترین روند را برگزیند. لازم به ذکر است اتخاب بهترین روند برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند تجربه و تخصص کافی در این زمینه است. بعضا افراد به علت نداشتن آگاهی کافی جذب افراد شیاد در جهت رفع سوء اثر چک غیرقانونی می گردند که نه تنها نتیجه ی مطلوب را برایشان در پی ندارد بلکه منجر به تحمیل هزینه و عواقب قضایی برایشان می گردد.

آیا برای رفع سوء اثر چک نیاز به مشاوره حقوقی یا استخدام وکیل می باشد؟

با توجه به مطالب ذکر شده، روشن است که فرآیند رفع سوء اثر چک یک فرآیند مهم برای فرد می باشد، چرا که در صورت عدم موفقیت در این مسیر، فرد متحمل لطمات اعتباری و عواقب قضایی قابل توجهی می گردد. به علت متعدد بودن روند های موجود برای این امر و منو بودن آن به شرایط چک و صادر کننده ی آن، توصیه می گردد فرد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، هر اقدامی را با مشاوره حقوقی یا با استخدام وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه، انجام دهد تا به نتایج مطلوب دست یابد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع سوء اثر چک غیرقانونی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در رفع سوء اثر چک غیرقانونی دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل رفع سوء اثر چک غیرقانونی چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای رفع سوء اثر چک غیرقانونی معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع سوء اثر چک غیرقانونی در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد