نیاز به وکیل متخصص شکایت از کارفرما بدون قرارداد دارید؟

ثبت نام

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر می تواند شکایت خود از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. عدم عقد قرارداد از جانب کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نمی باشد بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی است تا کارفرما و کارگر بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

کارگر کیست؟

بر اساس ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما کیست؟

بر اساس ماده 2 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

رابطه کارگر و کارفرما چگونه است؟

قانون گذار به وضوح روابط میان کارفرما و کارگر را تعریف کرده است. کارفرما وظیفه دارد طبق تعرفه های موجود، تمامی حقوق کارگر را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن و سایر مواردی را که حقوق کارگر است به موقع به وی پرداخت کند و در صورتی که کارفرما در ادای حقوق کارگر تعلل کند، کارگر حق دارد با مراجعه به اداره کار محل، نسبت به عدم دریافت هر نوع حقی که داشته شکایت کند.

ارکان رابطه کارگر و کارفرما

تعریف کارگر و کارفرما در قانون کار، رابطه بین کارگر و کارفرما را در دو رکن خلاصه می کند:

 • تابعیت دستوری کارگر از کارفرما
 • تابعیت مزدی کارگر از کارفرما

برای این که یک رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد شود باید هر دو تابعیت فوق به عنوان ارکان رابطه کاری تحقق یابد و عدم وجود یا نقص درهر یک از ارکان فوق مانع از ایجاد و شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می شود.

قرارداد کار چیست؟

بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

قرارداد کار شامل چه مواردی است؟

بر اساس ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد قرارداد ‌و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
 • شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).

تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

چرا کارفرما بدون قرارداد فردی را استخدام می کند؟

در شرایط کنونی با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و بازار کار محدود، امکان استخدام و عقد قرارداد با تعداد زیادی از افراد وجود ندارد. از طرفی برخی از کارفرمایان، عدم عقد قرارداد را فرصتی می پندارند که برای آنها زمینه ی قطع همکاری تحت هر شرایطی و در هر زمانی را فراهم میکند، بدون آن که از نظر قانونی مسئولیتی متوجه آنان شود؛ در حالی که اثبات رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما فقط وابسته به قرارداد نمی باشد و ادعای کارگر، وجود شاهد و حتی فیش حقوقی می تواند اثباتی بر ادعای کارگر باشد. قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما، بیش از آنکه مزیتی برای کارگر به حساب آید، بیشتر یک اهرم حمایتی از طرف کارفرما است که بتواند در شرایط مختلف از حقوق خود دفاع نماید.

طبعات عدم وجود قرارداد برای کارفرما

عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعواهای مالی و حقوقی بین کارگر و کارفرما را برای کارفرما افزایش می دهد و می تواند عواقب جبران ناپذیر مالی و حقوقی برای کارفرما داشته باشد. با توجه به عدم وجود قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری مشخص نخواهد شد و از لحاظ قانونی به معنی همکاری دائم کارگر و کارفرما می باشد. ضمن اینکه در صورت عدم وجود قرارداد، جزییات پرداختی ها از طرف کارفرما به کارگر مشخص نیست و کارگر می تواند هر گونه شکایتی راجب میزان پرداختی کند. در قرارداد تمامی جزئیات ذکر می شود و مشخص می باشد و قرارداد، احتمال ادعاهای مالی و شکایت توسط کارگر از کارفرما را کاهش می دهد.

برخی از موارد تخلفات کارفرما

برخی از مواردی که موجب شکایت کارگر از کارفرما می شود، به شرح ذیل می باشد:

 • عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگر توسط کارفرما یا تعویق آن در پرداخت و همچنین سایر حقوق مالی؛ از جمله سنوات خدمت، پاداش و مزایا
 • عدم پرداخت حقوق کارآموزی کارگر توسط کارفرما
 • ممانعت کارفرما از بازگشت کارگر به کار، در صورتی که محکومیت یا منع قانونی برای بازگشت کارگر وجود نداشته باشد.
 • در صورت به وجود آمدن اختلاف بین کارگر و کارفرما، تا مشخص شدن نتیجه ی دادرسی، کارفرما متعهد به پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه کارگر به خانواده وی می باشد و کارفرما از این تعهد خودداری نماید.
 • بعد از تمام شدن قرارداد کار در مدت معین، کارفرما به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، بر اساس آخرين حقوق، مبلغی معادل يك ماه حقوق به عنوان پاداش پايان كار پرداخت نکند.
 • هرگاه کار باعث كاهش توانایي های جسمی و فكری برای كارگر شود و اتمام قرارداد کار به این دلیل باشد، کارفرما، به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق، به وی سنوات پرداخت نکند.
 • هرگاه کارفرما، بیش از میزان قانونی، کارگر را به کار اجباری بگمارد.
 • کارفرما در موارد ضروری و قانونی، از اعطای مرخصی به کارگر، خودداری نماید.
 • خسارات وارد شده به کارگر ناشی از عدم تامین وسایل، لوازم و امکانات ایمنی توسط کارفرما باشد.
 • عدم بیمه کردن کارگر توسط کارفرما

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

عدم وجود قرارداد به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نمی باشد، بلکه احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما، مدار اثبات می باشد. بر اساس مواد 2، 3، 4 قانون کار و خصوصاً تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نیازی به مکتوب بودن ندارد و می تواند شفاهی باشد. مواردی چون اقرار کارفرما، شهادت دیگر کارگران یا کارمندان و فیش های بانکی که نشان دهنده پرداخت از سوی کارفرما می باشد، می‌تواند به عنوان سند احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما تلقی شود. پس از احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما، کارگر می تواند شکایت از کارفرما را به مراجع ذی صلاح تسلیم کند. کارگر می تواند با مراجعه به اداره ی کار محل، شکایت خود را به هیات تشخیص تسلیم کند؛ هیئت تشخیص با توجه به اسناد موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند. پس از احراز رابطه ی کاری بین کارگر و کارفرما و بررسی شکایت کارگر از تخلف کارفرما، هیات تشخیص اقدام به صدور رای می نماید. رای صادر شده تا مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف می باشد و بعد از رسیدگی، قطعی و لازم الاجرا می گردد. در صورت احراز تخلف کارفرما، کارگر می تواند اجرای رای هیات تشخیص را از محاکم دادگستری تقاضا کند اما در صورت اعتراض کارگر به رای صادر شده، تا مدت 3 ماه بعد از ابلاغ رای هیات تشخیص، وی می‌تواند دادخواست شکایت از کارفرما را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید و در این مورد، رای نهایی و غیرقابل بازگشت خواهد بود.

شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارگر می تواند برای رد نکردن بیمه توسط کارفرما از وی شکایت کند. کارگر شکایت خود را به واحد اجرای احکام دادگستری تسلیم می نماید، پس از بررسی ها در صورت احراز تخلف کارفرما، رای صادره توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ می گردد، پس از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، وی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده و حق بیمه را پرداخت می نماید. در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، کارگر باید از کارفرما شکایت نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نماید تا حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شود.

مهلت شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما بابت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده یا بیمه معوقه، هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. کارگر می تواند در هر زمانی از مراجع ذی صلاح علیه کارفرما، اقامه دعوی و شکایت نماید، حتی بعد از فوت کارگر وراث قانونی وی میتوانند علیه کارفرما اقامه دعوی نمایند.

نقش وکیل متخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

اگر کارگر اطلاعات کافی از قوانین و شرایط شکایت از کارفرما بدون قرارداد نداشته باشد یا به‌ درستی از حقوق خود آگاه نباشد، حضور وکیل می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. حضور یک وکیل با تجربه در زمینه شکایت از کارفرما بدون قرارداد علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند شکایت از کارفرما بدون قرارداد را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص شکایت از کارفرما بدون قرارداد در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت از کارفرما بدون قرارداد بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص شکایت از کارفرما بدون قرارداد در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.3 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد