نیاز به وکیل متخصص ملک در مزایده دارید؟

ثبت نام

فروش نرفتن ملک در مزایده

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

قبل از اینکه دادگاه بخواهد حکم مزایده را صادر کند ابتدا اقدام به توقیف ملک می کند، چرا که محکوم له ملک می تواند هر شخصی باشد مثل این، که شخص ممکن است زوجه ی باشد که برای گرفتن مهریه، باید ملک به فروش برسد برای همین توقیف ملک سبب می شود که هیچگونه انتقال مال برای فرار از دین توسط محکوم علیه قبل ازانجام مزایده صورت نگیرد.

مفهوم مزایده در اصطلاح عام

مزایده به معنای فروش و به حراج گذاشتن اموال منقول یا غیر منقول می باشد، بنابراین این اموال در فرایند مزایده می تواند ماهیت عمومی و یا دولتی داشته باشند، که برای فروش اموال در مزایده برعکس مناقصه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیشترین قیمت را بدهند به عنوان برنده مزایده انتخاب می شوند.

توقیف ملک برای فروش

 • قسمت اجرا، توقیف اموال غیر منقول (ملک) را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین ادراه ثبت محل اعلام می نماید.
 • اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک بنام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده و به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک بنام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام می دارد.
 • توقیف مال غیر منقول (ملک) که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است، که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.
 • صورت برداری اموال غیر منقول (مانند ملک) انجام گیرد.
 • در توقیف اموال غیر منقول باید محلی که ملک در آن واقع است به قسمت اجرا اعلام شود.
 • حدود و املاک مجاور ملک شناسایی شود.
 • در صورتی که در توقیف ملک مساحت ملک تعیین نشده باشد مامور اجرا باید به صورت حدودی مساحت آن را به واحد اجرا اعلام نماید.

جزئیات آگهی ملک برای مزایده

 • نام و نام خانوادگی صاحب مالک
 • محل وقوع ملک و توصیف اجمالی از ملک
 • تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
 • تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه در صورت اجاره میزان و مدت اجاره.
 • تصریح اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از ملک فروخته می شود.
 • تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوانی دارند
 • قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
 • ساعت و روز و محل مزایده.
 • نصب آگهی مزایده ملک در جایی که ملک قرار دارد.

چه کسانی می تواند در مزایده شرکت کنند؟

شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد. لکن به موجب قانون، رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم را نخواهد داشت. صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.

موارد کاربرد مزایده:

مطالبه مهریه از جانب زوجه

در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید، بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج، مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت

در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد، مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری

بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی

یکی دیگر از کاربردهای مزایده، در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

آیا املاک اوقافی را می توان برای مزایده و فروش انتخاب کرد؟

در حالت کلی املاک اوقافی قابل خرید و یا فروش نیستند و هرگونه نقل و انتقال برای این املاک از نظر حقوقی جایز نیست ولی با این وجود در بعضی اوقات شرایطی به وجود می آید که می توان املاک اوقافی را برای مزایده گذاشت. شرایطی مانند:

حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف ‌علیه

گاهی اوقات برای حفظ نهاد وقف و مصلحت موقوف علیه (کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش ملک موقفه لازم و ضروری می باشد چرا که در صورت به فروش نرفتن، ملک از بین رفته و دیگر قابل استفاده نباشد. در واقعیت شرط گرفتن جواز فروش مال موقوفه این است که مال مورد نظر در معرض خرابی باشد و عملا امکان بازسازی آن امکان پذیر نبوده و یا کسی حاضر به این کار نباشد.

اختلاف بین افراد ذینفع

در صورت بروز اختلاف بین افراد ذینفع در موقوفه و ترس از خون ریزی وجود داشته باشد، با نظارت ولی فقیه و قوانین وقف و موقوف اجازه مزایده و فروش ملک داده می شود.

فروش و مزایده املاک موروثی

برای فروش و مزایده گذاشتن یک ملک موروثی باید تمام وراث نسبت به فروش ملک رضایت دهند در غیر اینصورت امکان فروش نیست. حال دو راهکار پیش رو است یکی اینکه تقسیم مال صورت گیرد و هر یک از وراث در صورت تمایل ملک خود را به فروش برساند، راحل دوم این هست که دادخواست خلع ید در صورت لازم توسط دیگر وراث بر علیه ورثه ای که ملک برای خود تصرف کرده، داده شود تا در صورت رضایت همه ورثه ها ملک به صورت خصوصی (دادن ملک به مشاوراملاک برای فروش) به فروش برسد و هریک سهم خود را از ملک بردارند. اما اگر بر سر فروش ملک به صورت خصوصی اختلافی پیش بیاید وراث باید دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه بدهند تا دادگاه برای آن ها ملک را به مزایده بگذارد و هر کدام از ورثه ها می تواند در مزایده شرکت کنند و در صورت داشتن توانایی مالی سهم دیگر وراث را بخرند.

نحوه ی اجرای دستور فروش در املاک مشاع

دستور فروش ملک مشاع ابتدا باید به اجرای احکام فرستاده شود، بعد از ارسال دستور فروش برای ملک مشاع یک کارشناس برای قیمت گذاری ملک انتخاب می شود، بعد از قیمت گذاری اگر هیچ یک از طرفین نسبت به قیمت تعیین شده برای فروش ملک در مدت یک هفته اعتراضی نداشته باشند آگهی مزایده برای فروش ملک مشاع در روزنامه ها و.. زده می شود، مبلغ حاصل از فروش ملک مشاع بعد از کسر هزینه بین شرکا تقسیم می شود.

فروش نرفتن ملک در مزایده چه نتیجه ی برای محکوم علیه دارد؟

طبق ماده 131 اجرای احکام مدنی چنانچه ملکی توقیف و برای مزایده گذاشته شود و به فروش نرسد بستانکار می تواند دوباره تقاضای تجدید مزایده برای ملک کند اما هزینه این بار انتشار برای مزایده بر عهده ی بستانکار می باشد، حال اگر این بار هم ملک به فروش نرفت دو حالت برای فرد محکوم له یا بستانکار می ماند اینکه یا مالی دیگر از اموال فرد بدهکار معرفی کند برای مزایده یا اینکه محکوم‌ له مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده به جای بدهی خود قبول کند،که اگر قبول ننماید، آن مال به محکوم‌ علیه‌ مسترد خواهد شد.

در صورت فروش نرفتن ملک در مزایده چه بر سر بدهی محکوم له خواهد آمد؟

گفتیم اگر در مزایده دوم باز هم برای ملک خریداری پیدا نشود مال یا اموال دیگری از محکوم علیه برای مزایده معرفی می کنیم، اما باید به این نکته دقت کرد که اگر محکوم علیه هیچ مالی دیگر برای بدهی خود نداشته باشد چه اتفاقی برای وصول بدهی میفتد. برای همین وقتی قیمتی که کارشناس مزایده برای ملک در نظر گرفته بیش از حد باشد مامور مزایده راهی به جز پایین آوردن قیمت ملک ندارد. و با فروش ملک با قیمت پایین محکوم له به بدهی خود می رسد.

وقتی در مزایده ملک به فروش نرسد وکیل چه کمکی می تواند بکند؟

دنیای مزایده اموال دنیای خیلی بزرگی است چرا که افرادی با صفات متفاوتی در آن حضور می یابند. وقتی ملکی برای مزایده انتخاب می شود باید این احتمال را هم داد که ملک در مزایده به فروش نرسد، وقوع این واقعه برای محکوم له می تواند سخت و در بعضی موارد حیاتی باشد. بدین منظور برای جلوگیری از فروش نرفتن ملک در مزایده افراد طلبکار (محکوم له) می توانند با مشاوره گرفتن از یک وکیل مزایده ملک خیال خود را بابت به فروش رفتن ملک در مزایده راحت کنند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل فروش نرفتن ملک در مزایده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در فروش نرفتن ملک در مزایده تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای فروش نرفتن ملک در مزایده چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ی اخذ وکیل برای فروش نرفتن ملک در مزایده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه گرفتن مشاوره از وکیل متخصص فروش نرفتن ملک در مزایده، در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد