نیاز به وکیل متخصص قراردادهای پیمانکاری دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

برای آن که بتوانیم بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رابطه درست و کارآمدی تعریف کنیم، به یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف نیاز داریم. در این بین شرایط عمومی پیمان، اهمیت زیادی را دارا است. به گونه ای که تسلط کامل بر تمامی نکات آن موجب می گردد که ما بتوانیم، بسیاری از اختلاف های به وجود آمده مابین دست اندرکاران پروژه عمرانی را حل کنیم. شاید یکی از ادله عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیعی از شرایط عمومی پیمان و ارجاعات زیاد و مواد گوناگون به یک دیگر است. در این متن سعی می شود به چیستی قراردادهای پیمانکاری و انواع قراردادهای پیمانکاری پرداخته شود. شما می توانید از همین صفحه درباره قراردادهای پیمانکاری درخواست مشاوره کنید یا این که وکیل قراردادهای پیمان کاری درخواست کنید.

منظور از پیمان چیست؟

پیمان به مجموعه اسناد و مدارکی گفته می شود که در ماده ۲ موافقتنامه ذکر شده است و همچنین ماده ۲ موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، از قبیل مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن آمده است.

منظور از شرایط عمومی چیست؟

شرایط عمومی عبارت از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. است مطابق با این تعهدات و الزامات درج شده در شرایط عمومی پیمان، دارای جنبه عام است که می بایست در همه قراردادهای پیمانکاری رعایت گردد و اساسا هیچ گونه تغییری نباید در آن ها ایجاد گردد. به دیگر سخن شرایط عمومی به شرایطی گفته می شود که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می نماید. به عنوان مثال در بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی، در مقابل کارفرما پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خود است. این یک شرط کلی و عمومی است که در همه قراردادهای پیمانکاری رعایت می گردد. در حقیقت، شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار در آن مندرج شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنطیم می نمایند. هر نوع قراداد پیمانکاری درباره هر موضوع و پروژه متفاوت (البته از نوع اول) می بایست از آن شرایط عمومی پیروی نماید. از آن جا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارند در نتیجه فرض بر این است که پیمانکار از آن اطلاع دارد.

منظور از شرایط خصوصی چیست؟

شرایط خصوصی به شرایط خاصی گفته می شود که در راستای تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان، با عنایت به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد مندرج در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی تواند موارد شرایط عمومی را نقض نماید.

قراردادهای پیمانکاری چه انواعی دارد؟

مهمترین و پرکاربردترین قراردادهای پیمانکاری را می توان مختصرا به شرح زیر برشمرد:

 • قراردادهای پرداخت کلی
 • قراردادهای دائمی
 • قراردادهای سریال
 • قراردادهای با قابلیت تغییر
 • قراردادهای با دوره زمانی محدود
 • قراردادهای سنجشی
 • قرارداد فاکتور ثابت
 • قرارداد قیمت هدف
 • قراردادهای بازپرداخت هزینه

مطابق با این نوع از قرارداد پیمانکاری، پیمانکار وظیفه دارد که کل عملیات و کار تعریف شده را با یک هزینه تعیین شده بهخانمه دهد. قیمت در این شکل از قراردادها به دو صورت ثابت و شناور است. این قراردادها در شرایطی که اطلاعات کافی وجود داشته باشد، تغییرات اندکی در مدت زمان اجرای پروژه مورد انتظار باشد و کارفرما مایل به داشتن کنترل و نظارت همه جانبه بر امور داشته باشد و وارد جزییات نگردد، دارای کاربرد است.

منظور از قرارداد پیمانکاری دائمی چیست؟

از این قراردادها زمانی استفاده می شوند که کارفرما برنامه کاری و زمانی یک پروژه تعیین شده را به شکل پیوسته دنبال نماید و از طرفی نیز در طلب صرفه جویی در هزینه های مناقصه و سرعت بخشیدن در زمان عملیات ساخت باشد. قراردادهای دائمی به صورت قراردادهای سریال، قراردادهای با قابلیت تغییر و قراردادهای با دوره زمانی محدود مورد بهره برداری قرار می گیرند.

در قراردادهای سریال، پیمانکار متعهد می گردد تا به مجموعه ای از قراردادهای پرداخت کلی وارد شود که در تطابق با شرایط و وضعیت های طرح شده در نخستین قرارداد هستند. قراردادهای با قابلیت تغییر نیز زمانی مورد بهره برداری قرار می گیرند که کارفرما امید دارد که در صورت ادامه دادن کار سود کسب می کند و از پیمانکار درخواست می کند تا وارد یک نوع از قرارداد پرداخت کلی ولی با قابلیت تغییر گردد.

در قرارداد پیمانکاری با دوره زمانی محدود، کارفرما پیمانکار را ملزم به قبول یک کار مشخص با هزینه تعیین شده و در یک دوره زمانی تعریف شده می نماید. قراردادهای دائمی برای کارهای با قیمت پایین که به شکل متداوم تکرار می گردند از قبیل تعمیرات دوره ای بسیار مناسب هستند.

منظور از قراردادهای سنجشی چیست؟

قیمت در این نوع از قراردادها اگرچه در بدو کار به طور تخمینی و تقریبی محاسبه می گردد تا حدود کار تعیین شود اما تا اتمام این کار و اندازه گیری همه اجزای کار، قیمت پروژه مشخص نمی گردد. محاسبه قیمت پروژه بعد از اجرا بر مبنای اصول و شاخه هایی صورت می پذیرد که در مراحل ابتدایی پروژه و در قرارداد منعقدشده مطابق با نفر ساعت صرف شده با قیمت اقلام مصرفی، بین طرفین به توافق رسیده باشد.

این نوع از قراردادها زمانی که نیازهای کارفرما گنگ و مبهم نباشند، کارفرما نیازی سریع به شروع پروژه دارد و اصولا محاسبه قیمت تمام شده امکان این وجود ندارد یا هزینه محاسبه قبل از انجام کار بسیار زیاد است، بسیار مفید هستند.

منظور از قراردادهای بازپرداخت هزینه چیست؟

به صورت کلی در این قراردادها کارفرما متعهد می گردد تا هزینه های اولیه پیمانکار که در واقع همان هزینه های کارگران، کارگاه و مواد مصرفی است، به مبلغ توافق شده اضافه می گردد و در همین راستا پوشش دادن هزینه های سربار با سود پیمانکار بپردازد.

قراردادهای بازپرداخت هزینه زمانی که کارفرما متمایل باشد که در مراحل اجرای طرح مشارکت داشته باشد و ریسک عملیات پروژه را بپذیرد، وقتی به ادله ای لازم است تا کار پروژه به سرعت آغاز گردد و فرصتی برای تکمیل طرح و محاسبه هزینه وجود ندارد، زمانی که شرایط لازم برای محاسبه هزینه پروژه ممکن نیست، وقتی کارفرما درخواست می کند تا استاندارد دقیقی در پروژه رعایت شود و در پروژه هایی که تغییرات بسیاری احتمال آن انجام خواهد پذیرفت بسیار مفید هستند. قراردادهای با فاکتور ثابت و قراردادهای با قیمت هدف دو نوع اصلی این نوع از قراردادها هستند.

منظور از قراردادهای مدیریتی چیست؟

کارفرما در قراردادهای مدیریتی، شرکتی را برای مدیریت و نظارت بر امور طراحی و ساخت استخدام می نماید تا همراه با پیمانکار به فعالیت بپردازند. برگزیدن به موقع پیمانکار مدیریت در این نوع از قراردادها ممکن است موجب تقسیم کار طراحی و مشارکت پیمانکار در آن گردد.

گاهی پیمانکار برخی از تجهیزات و خدمات و دانش فنی را آماده می نماید و کار اجرایی را به گروهی از پیمانکاران خرد واگذار می نماید. قراردادهای مدیریتی برای پروژه های بسیار وسیع و پیچیده که در آن به استفاده از تخصص و تجربه پیمانکاری خاص وجود نیاز دارد، قرارداد مناسبی است.

ضمانت نامه اجرای شرایط پیمان چیست؟

ضمانت نامه اجرای شرایط پیمان همان تعهدات و الزاماتی است که از خود، دارای استقلال نیستند و تابع موافقتنامه هستند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع نیستند بلکه با یک دیگر تفاوت دارند. اساسا شرایط می بایست به گونه ای تنظیم گردند که عمل بر خلاف آن ها از سوی هریک از طرفین پیمان، مستوجب جزای کیفری متناسب با آن باشد. البته مراد از کیفر و جزا در این جا نه به معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است و به طرف مقابل حق این را می دهد که از آن به نفع خود بهره برداری کند. از نظر فوق شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه هستند:

 • برخی از شرایط ضمانت اجرایی ندارند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا اجرایی نشدن آن ها از طرف هریک از طرفین پیمان، طرف مقابل چه اقدامی می تواند صورت پذیرد و چه آثاری می تواند در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد گردد. دسته ای از این شرایط دارای جنبه توضیحی هستند که طبعا ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگرچه جنبه توضیحی ندارد و کاملا امری و لازم هستند ولی بازهم اثری از ضمانت اجرایی آن ها دیده نمی شود.
 • گروه دیگری از شرایط دارای ضمانت اجرایی لازم هستند. می توان این گروه از شرایط را شرط به معنای حقوقی آن دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرای لازم نداشته باشد، خود به خود در حکم این است که هیچ شرطی وجود نداشته البته این گروه از شرایط خود به دو نوع تقسیم می شوند: دسته ای از این شرایط، دارای ضمانت اجرای مالی هستند که مطابق با موجودیت پیمان خللی وارد نمی نماید، ولی دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل قراردادهای پیمانکاری بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص قراردادهای پیمانکاری دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل قراردادهای پیمانکاری معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص قراردادهای پیمانکاری در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد