نیاز به لایحه اعتراض به مزایده دارید؟

ثبت نام

لایحه اعتراض به مزایده

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

لایحه چیست؟

معنی لغوی لایحه، نوشته و مکتوب می باشد. لایحه در اصطلاح حقوقی، به معنی متنی است که طرفین دعوی برای اعتراض، شکایت، دادخواست یا توضیح به دادگاه تقدیم می کنند.

اهمیت لایحه در دعوای قانونی

برای طرح دعوی در دادگاه و مراجع قضایی راه های متفاوتی از قبیل اظهارات شفاهی، لایحه نویسی یا درخواست معمولی پیش بینی شده است. یکی از این راه ها نوشتن لایحه است. طرفین دعوی برای احقاق حقوق خود، تجدید نظر دادرسی، توضیحات اضافه، اعتراض به دادرسی یا غیره می توانند از لایحه نویسی استفاده کنند. لایحه به دلیل اساس قانونی و رسمی ای که دارد برای دادگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لایحه ای صریح و صحیح می تواند روند پرونده را تسریع بخشد و نتیجه را به نفع طرف دعوی تمام کند.

چگونه یک لایحه خوب بنویسیم؟

بسیاری از افراد درگیر دعوای و شکایات در مراجع قضایی و دادگاه ها هستند. نوشتن یک لایحه رسمی و محکمه پسند از اهمیت بالایی برخوردار است. لایحه به دلیل پیچیدگی و اهمیتی که دارد، بهتر است توسط یک فرد متخصص در زمینه لایحه نویسی نوشته شود. لایحه باید با زبان قانون، محکمه پسند و با استناد به مواد قانون نوشته شود، در غیر این صورت لایحه به رسمیت شناخته نمی شود. لایحه باید ادبیاتی رسمی و قضایی داشته باشد تا مورد قبول مراجع قضایی قرار گیرد. زیاده نویسی و اشاره به نکاتی که مرتبط با پرونده نیست، ملاکی برای سنجش خوب بودن یک لایحه نمی باشد. لایحه باید صریح و مختصر بیان گردد. توجه جزییات پرونده در نوشتن یک لایحه قانونی خوب، نقش مهمی دارد. تصریح اظهارات طرف مقابل دعوی با استناد به مواد قانونی در نوشتن لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی دیگر از ملاک های لایحه نویسی ، اظهارات شواهد پرونده می باشد. به دلیل اهمیت بالا و پیچیدگی لایحه نویسی ، بهتر است نوشتن لایحه را به دست یک وکیل متخصص لایحه نویسی بسپارید تا در روند رسیدگی به شکایت و اعتراض خود به مشکل برنخورید.

مزایده چیست؟

معنی لغوی مزایده، در معرض فروش گذاشتن چیزی است به نحوی که خریداری که قیمت بالاتری پیشنهاد دهد، مالک آن خواهد شد. در اصطلاح حقوقی، مزایده نوعی از معامله با تشریفات قانونی و بستری عادلانه و با نظارت قانون است که در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند، پس از سپری شدن روند حقوقی و مالی مزایده، برنده اموال منقول یا غیرمنقول به مزایده گذاشته شده می شوند.

آشنایی با اصطلاحات مزایده

در توضیح مزایده، اصطلاحاتی وجود دارد که در زیر به توضیح آن ها می پردازیم:

فروشنده

در مزایده به شخصی که کالا یا خدمات خود را به جهت فروش به صورت مزایده معرفی می کند، فروشنده گفته می شود.

خریدار

در مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی ای که در مزایده شرکت می کنند و قیمت پیشنهادی خود را برای کالا یا خدمات به مزایده گذاشته شده اعلام می کنند، خریدار گفته می شود.

قیمت پایه مزایده

در مزایده به پایین ترین قیمتی که مزایده گذار حاضر است اموال خود را از طریق مزایده به فروش رساند، قیمت پایه مزایده گفته می شود. قیمت پایه مزایده پس از ارزیابی توسط نماینده رسمی دادگستری تعیین می شود.

قیمت پیشنهادی مزایده

در مزایده به قیمتی که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا یا خدمات به مزایده گذاشته شده بپردازد، قیمت پیشنهادی مزایده گفته می شود.

ابطال مزایده چیست؟

مزایده یک فرآینده قانونی و با رعایت تشریفات و الزامات تعیین شده می باشد. در صورتی که مزایده نقص قانونی داشته باشد و تشریفات و الزامات مزایده مطابق قانون صورت نگرفته باشد، قانون راه های متفاوتی برای اعتراض به مزایده پیش بینی کرده است. یکی از این راه ها، لایحه اعتراض به مزایده می باشد. اشخاص می توانند اعتراض خود را در قالب لایحه اعتراض به مزایده تقدیم به دادگاه کنند.

موارد ابطال مزایده

با استناد به مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 138 آیین اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا موارد ابطال مزایده را مورد بررسی قرار می دهیم:

مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی

بر اساس مواد 136 و 137 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده اموال منقول یا غیرمنقول در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

 • هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
 • هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
 • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 • در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

ماده 138 آیین اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

با توجه به ماده 138 آیین اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود.

 • هر گاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
 • هر گاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
 • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
 • در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

مباحث اعتراض به مزایده

اگر طرفین مزایده یا شخص ثالثی نسبت به مزایده اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود به مزایده را تقدیم به دادگاه کنند. برای اعتراض به مزایده باید مباحث زیر را در نظر بگیریم:

اعتراض به حکم غیابی مزایده

حکم دادگاه در تمامی موارد، حضوری است مگر در شرایطی که طرف مزایده، وکیل او یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی دفاع نکرده باشد یا اخطاریه های دادگاه به او ابلاغ نشده باشد، در این حالات حکم صادره غیابی خواهد بود. در صورتی که حکم صادره برای مزایده غیابی باشد، واخواهی راه اعتراض به مزایده می باشد. واخواهی، حق محکوم علیه غایب برای اعتراض به مزایده می باشد. برای اعتراض به مزایده در صورتی که حکم غیابی صادر شده باشد، محکوم علیه 20 روز مهلت واخواهی دارد. محکوم علیه می تواند اعتراض خود را در قالب دادخواست واخواهی تقدیم به مرجعی که حکم را صادر کرده است بنماید. اعتراض به حکم غیابی در مرحله ی اجرای عملیات و مرحله تجدیدنطر خواهی امکان پذیر است.

اعتراض به آرای حضوری مزایده

برای اعتراض به آرای حضوری مزایده، تجدیدنظر خواهی مد نظر است. چنانچه رای صادره برای مزایده، حضوری باشد؛ راه اعتراض به مزایده تجدید نظر خواهی است. در صورتی که محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشد، مزایده قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

لایحه اعتراض به مزایده

عملیات اجرایی مزایده بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود، بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اگر طرفین مزایده یا شخصی ثالث به عملیات اجرایی مزایده اعتراض داشته باشند، می توانند شکایت و اعتراض خود به مزایده را را ذکر علت و ارائه مدارک به رییس ثبت محل ارائه کنند و رییس ثبت موظف به رسیدگی به آن اعتراض می باشد. در صورتی که طرفین مزایده یا شخص ثالث به نظر رییس ثبت اعتراض داشته باشد، می توانند اعتراض و شکایت خود را ظرف ده روز تقدیم به دادگاه محل کنند. همچنین بر اساس ماده 172 آیین نامه، پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت و اعتراض از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آیین‌نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است. پس از انجام عملیات اجرایی مزایده، اگر طرفین مزایده یا شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مزایده اعتراض داشته باشند، قانون راه های متفاوتی برای اعتراض به مزایده در نظر گرفته است؛ یکی از این راه ها، لایحه اعتراض به مزایده می باشد. اشخاصی که به مزایده اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را در قالب لایحه اعتراض به مزایده تقدیم به دادگاه کنند. شخص یا اشخاصی که به عملیات اجرایی مزایده اعتراض دارند باید دلایل و مدارک مورد استناد خود را با ادبیاتی رسمی و محکمه پسند و با استناد به مواد قانون، در قالب لایحه اعتراض به مزایده، به دادگاه محل ارائه نمایند. دادگاه به لایحه اعتراض به مزایده رسیدگی می کند و بعد از بررسی دلائل و مدارک ذکر شده در لایحه اعتراض به مزایده، اگر حقانیت اشخاصی که به عملیات اجرایی مزایده اعتراض داشته اند مشخص شود، دادگاه رای نهایی را درباره لایحه اعتراض به مزایده صادر می کند. در صورت پذیرفته شدن لایحه اعتراض به مزایده توسط دادگاه، باید مراحل زیر انجام شوند:

 • ابطال سند تنظیم شده به نام خریدار
 • اخذ وجوهی که به محکوم له پرداخت شده است
 • خارج کردن مال مورد مزایده از تصرف خریدار یا شخص ثالث
 • تحویل مال به محکوم علیه اولیه

نقش وکیل متخصص در لایحه اعتراض به مزایده چیست؟

در موارد بسیاری، آگاهی نداشتن افراد از قوانین و مقررات خاص اعتراض به مزایده منجر به رد لایحه اعتراض به مزایده از طرف مراجع قضایی می شود. حضور یک وکیل با تجربه در زمینه لایحه اعتراض به مزایده علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند لایحه اعتراض به مزایده را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص لایحه اعتراض به مزایده در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل لایحه اعتراض به مزایده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در لایحه اعتراض به مزایده دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای لایحه اعتراض به مزایده چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای لایحه اعتراض به مزایده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص لایحه اعتراض به مزایده در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.7 از 3 نظر

نظر شما ثبت شد