نیاز به وکیل متخصص برای حکم تخلیه دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

یکی از قرارداد هایی که امروز بسیار رایج است، قرارداد اجاره می باشد. در عقد اجاره، مستاجر در ازای پرداخت اجاره بها مالک منافع عین مستاجره می شود و مستاحر و موجر به موجب عقد اجاره، در برابر هم متعهد به ادای تکالیف و حقوقی خواهند شد. در صورتی که مستاجر یا موجر به تعهدات خویش عمل نکنند، طرف متضرر می تواند جهت احقاق حقوق خویش، علیه فرد متخلف اقامه دعوی کند. یکی از دعاوی رایج ملکی، دعوای صدور حکم تخلیه مستاجر می باشد. در صورت خلل وارد شدن در عمل به تعهدات قرارداد اجاره، موجر می تواند درخواست صدور حکم تخلیه را از دادگاه بخواهد یا در صورتی که موجر بدون علت، اقدام به تخلیه ملک خود از تصرف مستاجر نماید، مستاجر می تواند نسبت به این اقدام موجر اعتراض کند و از حقوق خود دفاع نماید. در این حین، وکیل متخصص حکم تخلیه می تواند کمک شایانی به فرد مطالبه کننده نماید و روند رسیدگی به پرونده حکم تخلیه را تسریع بخشد. ما در ادامه این مقاله قصد داریم به بیان تعریف حکم تخلیه، شرایط صدور حکم تخلیه و بیان نقش وکیل برای حکم تخلیه بپردازیم.

دعوای تخلیه چیست؟

دعوایی که از طرف موجر به منظور تخلیه ملک از تصرف مستاجر اقامه می شود، دعوای تخلیه نام دارد. یکی از مهم ترین حالاتی که دعوای تخلیه اقامه می شود، اتمام مهلت اجازه و عدم تخلیه ملک از جانب مستاجر می باشد، در این شرایط موجر می تواند تخلیه ملک خود را از دادگاه بخواهد. در مواردی که مالک رضایت خود ملک را به تصرف متصرف داده باشد و سپس، درخواست تخلیه ملک خود را داشته باشد نیز عنوان دعوای تخلیه صدق می‌کند. اگر مالک در شروط ضمن عقد برای خود اختیار تخلیه ملک را ذکر کرده باشد، اصطلاحا برای خود خیار شرط تبیین کرده است و موجر با استفاده از خیار شرط می تواند هر زمان که اراده کند، بدون هیچ دلیل موجهی، تخلیه ملک خود را از تصرف مستاجر مطالبه کند و در صورت عدم همکاری مستاجر، از طریق طرح دعوای تخلیه حق خود را پیگیری کند. همچنین در صورت تقصیر مستاجر نسبت به ملک مورد اجاره، موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه ملک را خواهد داشت. مرجع صالح رسیدگی کننده به دعوای تخلیه، شورای حل اختلاف می باشد اما مرجع صالح برای رسیدگی تخلیه اماکن تجاری و دارای سر قفلی، دادگاه عمومی می باشد.

حکم تخلیه چیست؟

معنای لغوی تخلیه، خالی کردن جایی از شخص یا شی می باشد. تخلیه در اصلاح حقوقی، به معنی خالی کردن ملک مورد نظر از تصرف شخص دیگری است. حکم تخلیه توسط دادگاه در زمانی صادر می شود که ملک مستحقق تصرف نباشد و تصرف صورت گرفته بروی ملک، غیر قانونی باشد. به طور مثال، حکم تخلیه مستاحر زمانی صادر می شود که وقت اجاره تمام شده باشد و مستاجر به طور غیرقانونی تصرف خود بر ملک را ادامه دهد.

موارد صدور حکم تخلیه مستاجر

مالک می تواند درخواست صدور حکم تخلیه ملک خود را از تصرف مستاجر از مراجع قضایی داشته باشد. برای اینکه درخواست صدور حکم تخلیه مستاجر مورد قبول واقع شود، باید شرایط و مواردی مورد توجه قرار گیرد. موارد تخلیه مستاجر به شرح زیر می باشد:

حکم تخلیه به دلیل اتمام مدت عقد اجاره

یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور حکم تخلیه ملک گردد، اتمام مهلت اجاره و عدم تخلیه ملک از جانب مستاجر می باشد. موجر و مستاجر در زمان عقد اجاره، مدتی معلوم برای تصرف مستاجر بر ملک مشخص کرده اند. پس از انقضای مهلت اجاره، مستاجر موظف به تخلیه ملک و تحویل ملک به موجر می باشد. در صورتی که مهلت اجاره منقضی شده باشد و قرارداد اجاره تمدید نشده باشد و مستاجر ملک را تخلیه نکرده باشد، مالک می تواند صدور حکم تخلیه را از دادگاه بخواهد. وکیل برای حکم تخلیه کمک شایانی به مالک می کند تا در صورت انقضای مهلت اجاره، اقدام به دریافت حکم تخلیه ملک نماید.

حکم تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

یکی دیگر از موارد صدور حکم تخلیه، عدم پرداخت اجاره بها می باشد. موجر و مستاجر در زمان عقد اجاره، علاوه بر تعیین مهلت اجاره، در خصوص مبلغی که در ازای تصرف مستاجر بر روی ملک باید به موجر پرداخت کند نیز به توافق می رسند. اگر مستاجر به مدت 3 ماه اجاره بها را پرداخت نکند، موجر می تواند با کمک وکیل متخصص حکم تخلیه، تقاضای صدور حکم تخلیه را به دادگاه تقدیم کند و اقدام به تخلیه مستاجر از ملک خود نماید.

حکم تخلیه به دلیل انتقال ملک به غیر

در صورتی که موجر و مستاجر در قرارداد اجاره شرط عدم انتقال ملک به غیر را ذکر کرده باشند و مستاجر، ملک را به شخص ثالثی منتقل کند، موجر می تواند اقدام به صدور حکم تخلیه مستاجر نماید. وکیل برای حکم تخلیه می تواند به موجر کمک شایانی برای اثبات ادله خود و صدور حکم تخلیه نماید.

حکم تخلیه به دلیل استفاده نامشروع

در صورتی که مستاجر از ملک مورد تصرف خود استفاده نامشروع کرده باشد، مالک این حق را دارد که ملک خود را با استفاده از حکم تخلیه از تصرف مستاجر در بیاورد. بار اثبات ادعای استفاده نامشروع از ملک، بر عهده ی مالک می باشد و وکیل متخصص حکم تخلیه می تواند به مالک کمک کند تا استفاده ی نامشروع از ملک را اثبات کند و حکم تخلیه را برای رفع تصرف ملک از جانب مستاجر دریافت نماید.

حکم تخلیه با استناد به شروط ضمن عقد

اگر مستاجر و موجر در عقدنامه اجاره، شروطی را ذکر کرده باشند و مستاجر از انجام هر یک از آن ها سر باز زند، موجر می تواند با استفاده از کمک وکیل برای حکم تخلیه و ارائه ادله، اقدام به تخلیه ملک خود از تصرف مستاجر نماید.

صدور حکم تخلیه در شورای حل اختلاف

اخذ حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف، مربوط به انقضای مهلت اجاره می باشد. در صورتی که پس از انقضای مدت ذکر شده در اجاره نامه، مستاجر ملک را تخلیه نکند، موجر می تواند با ارائه مستندات و مدارک لازم اقدام به دریافت حکم تخلیه ملک خود از تصرف مستاجر نماید. به منظور صدور حکم تخلی8ه در شورای حل اختلاف، اجاره نامه باید رسمی باشد و شاهدانی ذیل اجاره نامه را امضاء کرده باشند. همچنین یکی دیگر از مدارکی که موجر برای صدور حکم تخلیه باید به شورای حل اختلاف تقدیم نماید، سند مالکیت ملک یا رونوشت آن می باشد. موجر باید مدارک احراز هویتی خویش را ارائه کند و ودیعه ی مستاجر را به صندوق دادگستری تودیع نماید. همچنین موجر می تواند از کمک وکیل حم تخلیه کمک گیرد تا روند تخلیه ملک از تصرف مستاجر، تسریع شود. حکم تخلیه صادر شده از جانب شورای حل اختلاف، ظرف مدت 24 ساعت به مستاجر ابلاغ می گردد و مستاجر از زمانی که ابلاغیه را دریافت کند، 3 روز فرصت دارد تا ملک را تخلیه نماید. اگر موجر مدعی شود که مستاجر به ملک وی خسارتی وارد کرده است، باید در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا کند.

توقف حکم تخلیه

پس از صدور حکم تخلیه از جانب شورای حل اختلاف، مستاجر باید ظرف مدت 3 روز ملک را تخلیه کند. اما در قانون مواردی ذکر شده است که مستاحر با استناد با آن ها، می تواند در خواست توقف حکم تخلیه را داشته باشد. از آن جایی که مستاجر فقط 3 روز فرصت تخلیه ملک را دارد، بایستی اقدام به دادرسی فوری نماید. در دادرسی فوری مستاجر، بدون دادخواست دلایلش توسط دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه دو دلیلی که مستاجر با استناد به آن ها می تواند حکم تخلیه را متوقف کند بیان می کنیم:

 • مستاجر ادعا کند قرارداد اجاره تمدید شده است.
 • مستاجر ادعا کند سند ارائه شده توسط خواهان حکم تخلیه اصالت ندارد.

استفاده از وکیل برای حکم تخلیه چه مزیت هایی دارد؟

وکیل برای حکم تخلیه کمک شایانی به فرد مطالبه کننده می نماید. در ادامه برخی از مزیت های استفاده از وکیل برای حکم تخلیه را بیان می کنیم:

 • تسریع روند اجرای حکم تخلیه
 • عدم نیاز به حضور در جلسات دادرسی حکم تخلیه
 • تطبیق موضوع و طرح نقشه روش موثر در پرونده حکم تخلیه

چگونه کار خود را به بهترین وکیل حکم تخلیه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در حکم تخلیه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل حکم تخلیه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل حکم تخلیه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه ی مشاوره از وکیل حکم تخلیه چگونه است؟

هزینه ی مشاوره از وکیل حکم تخلیه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد