نیاز به وکیل متخصص قلع و قمع درختان دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

دعوای قلع و قمع درختان از دعاوی شایع در مراجع قضایی می باشد. دعوای قلع و قمع درختان می توان در تکمیل خواسته های دیگری مانند خلع یا رفع تصرف عدوانی مطرح شود، اما این بدان معنا نیست که دعوای قلع و قمع درختان به سایر دعاوی وابسته می باشد، بلکه دعوای قلع و قمع درختان می تواند به طور مستقل در مراجع قضایی مطرح گردد و مراجع قضایی باید به دعوای قلع و قمع درختان رسیدگی کنند. به اعتقاد حقوقدانان دعوای قلع و قمع درختان دعوای مستقلی می باشد که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می باشد. قلع و قمع درختان همیشه نتیجه ی دعوای حقوقی نمی باشد و ممکن است قلع و قمع درختان نتیجه ی شکایت کیفری باشد. در هر صورت نوع شکایت فرقی در نتیجه قلع و قمع درختان ندارد و صرفاً نوع طرح دعوا و مرجع ذی صلاح رسیدگی کننده به پرونده متفاوت می باشد. در دعوای حقوقی قلع و قمع درختان، وکیل قلع و قمع درختان با تقدیم دادخواست قلع و قمع درختان به مرجع حقوقی و در دعوای کیفری قلع و قمع درختان، وکیل قلع و قمع درختان با تقدیم شکایت قلع و قمع درختان به دادسرا، روند قلع و قمع درختان را آغاز می کند و کمک زیادی به شخص مطالبه کننده در خصوص قلع و قمع درختان می نماید.

تعریف قلع و قمع درختان

قلع و قمع در لغت به معنی ریشه کنی، براندازی، کشت و کشتار، از ریشه بر آوردن، از بیخ کندن یا سرکوب کردن می باشد. قلع و قمع درختان به معنی از ریشه در آوردن و از بین بردن درختان می باشد. قلع و قمع درختان نیز در اصطلاح حقوقی از معنی لغوی آن دور نمی باشد، قلع و قمع درختان در اطلاح حقوقی به معنی اجرای حکم در خصوص ریشه کن کردن و از ریشه در آوردن درختان می باشد. قلع و قمع درختان در اصطلاح حقوقی، به حکم صادر شده از مراجع ذی صلاح برای از بین بردن درختان و آثار درختان متصرف یا خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به کاشت درختان یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود.

قلع و قمع درختان

در ادامه به بررسی برخی از موارد قلع و قمع درختان می پردازیم و نقش وکیل قلع و قمع درختان را شرح می دهیم:

قلع و قمع درختان بدون اجازه صاحب درخت

اگر کسی در زمین خود، درختان شخص دیگری را بدون کسب اجازه از وی بکارد، صاحب درختان می تواند قلع و قمع درختان خود را بخواهد یا در ازای دریافت قیمت، اقدام به قلع و قمع درختان نکند. صاحب درختان برای تسریع روند قلع و قمع درختان یا دریافت بها در ازای درختان خود، می تواند از کمک وکیل قلع و قمع درختان بهره ببرد.

قلع و قمع درختان مستاجر

اگر مستاجر بدون کسب اجازه از موجر در زمینی که اجاره کرده است، درخت هایی بکارد، هر یک از مستاجر یا موجر حق دارند هر زمانی که بخواهند اقدام به قلع و قمع درختان نمایند، اگر در اثر کاشت درختان یا قلع و قمع درختان در مال مورد اجاره نقصی وارد شود، بر عهده مستاجر می باشد. وکیل قلع و قمع درختان در خصوص قلع و قمع درختان مستاجر می تواند به موجر کمک شایانی کند و روند قلع و قمع درختان را تسریع بخشد.

قلع و قمع درختان به موجب عقد اجاره

اگر مستاجر به‌ موجب عقد اجاره، مجاز به کاشت درختان خود باشد، موجر نمی‌تواند مستاجر را به قلع و قمع درختان اجبار کند و بعد از انقضا مدت اجاره، اگر درختان در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل درختان خود را خواهد داشت. در خصوص قلع و قمع درختان به موجب عقد اجاره، وکیل قلع و قمع درختان می تواند به موجر یا مستاجر برای دریافت اجرت المثل یا قلع و قمع درختان کمک شایانی کند و روند قلع و قمع درختان یا دریافت اجرت المثل را تسریع بخشد.

قلع و قمع درختان متعلق به دولت

اگر شخصی اقدام به قلع و قمع درختان، پی کنی، دیوار کشی،تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار ، زارعت و ... در زمین ها، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری متعلق به دولت نماید؛ به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. رسیدگی به قلع و قمع درختان متعلق به دولت خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. وکیل قلع و قمع درختان متعلق به دولت می تواند کمک شایانی به پرونده قلع و قمع درختان کند.

پیگیری قلع و قمع درختان در دعاوی حقوقی

دعوی قلع و قمع درختان می تواند از منظر دعاوی حقوقی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به بررسی پیگیری قلع و قمع درختان در دعاوی حقوقی می پردازیم:

دادخواست حقوقی قلع و قمع درختان

در دعاوی حقوقی، روند رسیدگی به پرونده با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع می گردد. وکیل قلع و قمع درختان با تنظیم و تقدیم دادخواست قلع و قمع درختان، رسیدگی حقوقی به پرونده قلع و قمع درختان را پیگیری می کند. پس از تقدیم پرونده قلع و قمع درختان به دادگاه، بر حسب مورد اگر در در صلاحیت شوراهای حل ‎اختلاف باشد به شورا ‎ها ارسال می شود، در غیر این صورت، پرونده قلع و قمع درختان به محاکم حقوقی ارجاع می شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، دادخواست قلع و قمع درختان به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه‎ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی‎کننده به پرونده، طی اخطاریه‎ای به طرفین دعوی قلع و قمع درختان ابلاغ خواهد‎ شد. اگر جلسه دیگری برای رسیدگی به پرونده قلع و قمع درختان نیاز باشد، این امر به اطلاع طرفین دعوی قلع و قمع درختان خواهد رسید. در نهایت بعد از ابلاغ رای قلع و قمع درختان به طرفین، طرفین دعوی قلع و قمع درختان تا ظرف مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نمایند.

حوزه قضایی رسیدگی به پرونده قلع و قمع درختان در دعاوی حقوقی، کجا می باشد؟

دعوی قلع و قمع درختان باید در دادگاهي اقامه ‌شود كه درختان در حوزه آن واقع می باشد.

صلاحیت دادگاه‎ قلع و قمع درختان

مراجع قضايي عمومى شامل سه دسته دادگاه‎ بدوى، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالى كشور می باشد. دادگاه قلع و قمع درختان از لحاظ درجه به دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر تقسیم می شود. دادگاه بدوی قلع وقمع درختان، با حضور رییس شعبه يا دادرس على‎البدل تشكيل مي گردد و دادگاه تجديد نظر قلع و قمع درختان نيز با حضور يك رییس و دو مشاور تشكيل مي‎شود. حضور طرفین دعوی قلع و قمع درختان در دادگاه بدوی قلع و قمع درختان الزامي است، يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين می نماید و طرفين دعوی قلع و قمع درختان را به جلسه رسيدگي دعوت مي‎کند تا ادعاها و دفاعيه هايشان را بشنود و اقدام به صدور راي کند، اما دادگاه تجديدنظر قلع و قمع درختان، براي تشخيص جنبه موضوعى دعوی و اخذ توضیحات بیشتر در خصوص قلع و قمع درختان، مي‎تواند بر اساس اقتضا مانند دادگاه بدوی، از طرفین دعوی قلع و قمع درختان دعوت و رسيدگى حضورى به‎عمل آورد. اگر دادگاه تجديد نظر قلع و قمع درختان ادعاى تجديد نظرخواه را موجه تشخيص بدهد، رای دادگاه بدوی قلع و قمع درختان را نقش می کند و رای جدیدی صادر می نماید. رای صادره از دادگاه تجدید نظر قلع و قمع درختان، قطعی و لازم الاجرا می باشد. در خصوص رای قطعى قلع و قمع درختان، وکیل قلع و قمع درختان می تواند از طریق دادرسی برای خلاف شرع بودن رای صادره یا اعتراض ثالث به رای قلع و قمع درختان، اقدام به رسیدگی مجدد کند.

پیگیری قلع و قمع درختان در شکایت کیفری

پرونده قلع و قمع درختان را می توان از منظر کیفری مورد تعقیب قرار داد. در ادامه به بررسی قلع و قمع درختان از منظر رسیدگی کیفری و نقش وکیل قلع و قمع درختان در این نوع رسیدگی می پردازیم. رسیدگی کیفری به قلع و قمع درختان به ترتیب مراحل زیر را داراست:

کشف قلع و قمع درختان

ضابطین محاکم قضایی در حدود وظایف صلاحیت‌های خود، تحقیقات لازم را در خصوص قلع و قمع درختان انجام می دهند و نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.

تعقیب قلع و قمع درختان

دادستان به نمایندگی از جامعه، جرم قلع و قمع درختان را مورد تعقیب قرار می‌دهد و دادستان به موجب قاعده الزامی بودن تعقیب، مکلف به انجام تعقیب قلع و قمع درختان می باشد مگر در صورتی که شاکی قلع و قمع درختان گذشت کرده باشد.

تحقیقات مقدماتی در خصوص قلع و قمع درختان

تحقیقات مقدماتی در خصوص قلع و قمع مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی ای است که از مقامات قضایی برای حفظ آثار و جمع‌آوری ادله‌ی قلع و قمه درختان صورت می گیرد.

دادرسی قلع و قمع درختان

در این مرحله، در خصوص فرد متهم در دعوی دعوی قلع و قمع درختان، رای صادر می شود.

اجرا رای قلع و قمع درختان

اجرا رای، آخرین مرحله رسیدگی کیفری به پرونده قلع و قمع درختان می باشد.

نقش وکیل قلع و قمع درختان چیست؟

حضور یک وکیل با تجربه در زمینه قلع و قمع درختان علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند رسیدگی به دعوی قلع و قمع درختان را نیز افزایش می‌دهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص قلع و قمع درختان در دادسان آماده مشاوره و ارائه خدمات هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل قلع و قمع درختان بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در قلع و قمع درختان دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای قلع و قمع درختان چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای قلع و قمع درختان معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه ی مشاوره از وکیل قلع و قمع درختان چگونه است؟

هزینه مشاوره از وکیل قلع و قمع درختان در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

4.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد