نیاز به وکیل متخصص قلع و قمع ملک مشاع دارید؟

ثبت نام

وکیل قلع و قمع ملک مشاع

برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
  • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
  • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
  • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
  • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

دعوی مربوط به املاک مشاع را می توان از حساس ترین و پیچیده ترین دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی دانست چرا که در این مورد مالکین ملک مشاع نمی توانند بدون اذن دیگر شرکا تصرف مادی در سهم مشاع خود داشته باشند. نتیجه این اختلال سهام آن خواهد بود که خلع ید سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه خواهد داشت. لذا در صورت بروز هر گونه مشکل در مورد دعاوی قلع و قمع ملک مشاع معترضین می توانند از وکلای متخصص در این حوزه کمک بگیرند.

تعریف قلع و قمع ملک مشاع

در اصطلاح حقوقی قلع و قمع (از ریشه برکندن یا سرکوب کردن) به حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی یا غیر قضایی برای منهدم و از بین بردن ابنیه، اشجار و اعیانی که فرد متصرف یا خوانده دعوا، بدون داشتن اذن و مجوز قانونی از دیگر شرکا اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر گردیده، گفته می شود.

اشاعه چیست؟

اشاعه در اصطلاح حقوقی به معنای پراکنده بودن حقوق مالکان در یک مال و یا مالکیت هر مالک در هر ذره مال، که به مجموع این مالکان مال، شریک گفته می شود.

نکاتی از قوانین و مقررات موجود در ملک مشاع

طبق قانون ماده 575 قانون مدنی، هر یک از شرکا ملک مشاع، به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مال مشاع سهیم می باشند. مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

طبق ماده 576 قانون مدنی، طرز اداره کردن و مدیریت ملک یا اموال مشاع تابع مقررات تصویب شده در بین شرکا می باشد.

طبق ماده 577 قانون مدنی، هر یک از شرکا اموال مشاع که در ضمن تنظیم عقد مسئول اداره کردن اموال مشاع می باشد باید هر عملی که لازمه برای اداره کردن ملک مشاع است انجام دهد و در خصوص این امر کوتاهی ننماید و این فرد مسئول به هیچ وجه مسئول خسارت حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر اینکه فرد در مدیریت و اداره کردن ملک، تفریط یا تعدی کرده باشد.

مطابق ماده 578 قانون مدنی، شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نمایند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم شده باشد که در این صورت مادامی که مال مشاع برقرار باشد حق رجوع نخواهند داشت.

طبق ماده 581 قانون مدنی، تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از اذن دیگر شرکا باشد این تصرف در ملک مشاع فضولی بوده و هر گونه معامله به این روش مطابق قانون قابل قبول نمی باشد.

منظور از طرح دعوی تصرف عدوانی در املاک مشاع چیست؟

طبق قانون اگر دو یا چند نفر به صورت مشاع ملکی را تحت تصرف خود داشته باشند و احدی از شرکا مانع از تصرف دیگر شرکا از ملک مشاع شود به عنوان متصرف عدوانی شناخته می شود و سایر شرکا می تواند متناسب با سابقه تصرف قانونی خود در ملک، در دادگاه حقوقی دعوی تصرف عدوانی را علیه فرد متصرف اقامه نماید. و اینکه در دادگاه حقوقی فرد معترض می تواند با داشتن سند مالکیت ملک مشاع به عنوان نشانه ای برای سبق تصرف خود در دادگاه ارائه دهد.

تفاوت خلع ید با قلع و قمع

خلع ید به معنای بیرون کردن متصرف یا فرد غاضب از ملک است بدین منظور که شخص متصرف با تصرف کردن مال مانع از استفاده فرد از ملک می شود در حالی که قلع و قمع حکمی است برای منهدم و از بین بردن، ساخت و سازی است که متصرف بدون اجازه مالک در ملک انجام داده است.

چه زمانی دعوی قلع و قمع ملک مشاع قابل اقامه می باشد؟

اگر در ملک مشاع یک شخص متصرفی یا یکی از شرکا ملک مشاع بدون اذن و اجازه دیگر شرکا اقدام به ساخت یا احداث بنایی در ملک مورد مشاع کرده باشد هر یک از طرفین معترض می توانند درخواست قلع و قمع (ریشه برکندن) مستحدثات ملک مشاع خود را تقدیم دادگاه نماید.

نحوه ی فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع به این صورت است که فردی که خواهان فروش ملک است می تواند سهم خود را برای فروش بگذارد و نسبت به فروش سهم دیگر شرکا هیچ حقی ندارد. مگر اینکه سایر شرکا نسبت به فروش رضایت بدهند که در صورت عدم رضایت و قبولی فروش ملک توسط سایر شرکا ملک مشاع، اقدام فروشنده ملک مشاع، فضولی در معامله محسوب می گردد و افراد شریک می تواند از فروشنده شکایت داشته باشند. و در صورتی که خریدار از فضولی بودن معامله مطلع نبوده می تواند معامله انجام شده را فسخ نماید.

آیا سایر شرکا ملک مشاع می توانند مال مشاع را انتقال دهند؟

طبق قانون مدنی هر یک از شرکا می توانند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را از ملک مشاع جزئاً یا کلاً به شخص ثالث دیگری انتقال دهند. طبق این مفاد قانونی تصرفات غیر مادی شریک در مورد مشاع، نیازی به اذن دیگر شرکا نمی باشد و هر شریک المالی می تواند هر زمان که بخواهد این گونه تصرفات را در ملک مشاع داشته باشد.

آیا امکان احداث بنا یا ساخت و ساز در املاک مشاع وجود دارد؟

در خصوص این مورد قانون گذار بیان داشته که چنانچه یک فرد از شرکا قصد احداث یا ساخت و سازی در ملک مشاع داشته باشد باید قبل از هر اقدامی نسبت به رضایت طرفین آگاهی پیدا کرده و سپس برای کارهای احداث و ساخت و ساز اقدام نماید. و یا اینکه فرد می تواند پس از افراز و انحلال اشاعه، نسبت به هر نوع تصرف مادی یا غیر مادی در سهم خود آزادانه عمل کند.

درخواست قلع و قمع ملک مشاع و تخریب کل ملک

گاها بعد از درخواست قلع و قمع ملک مشاع توسط سایر شرکا این امکان وجود دارد که برای رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به ملک مشاع، این اقدام باعث تزلزل و خراب شدن کلیه ملک مشاع شود و اجرای حکم متعسر شود. در این مورد تکلیفی که قانون گذار در نظر گرفته، این است که با جلب نظر کارشناس و تعیین بالاترین قیمت، از خلع ید و قلع بنا خودداری شود و چنانچه سایر شرکا در این مورد رضایت ندهند راهی به جزء تخریب و قلع و قمع وجود نخواهد داشت.

آیا پرداخت خسارت مانع از قلع و قمع ملک مشاع می شود؟

در صورت عدم موافقت محکوم علیه برای گرفتن خسارت وارد شده بابت مصالح موجود در ملک مشاع از جانب محکوم له، قانون گذار راهی به جزء اجرای حکم قلع و قمع بنای احداثی در ملک مشاع نگذاشته است.

رابطه حکم خلع ید ملک مشاع با مستحدثات محکوم علیه:

با توجه به مواد قانون اجرای احکام مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای خلع ید، مانع از اجرای حکم قلع و قمع ملک نمی شود هر چند هم تعلق مستحدثات به محکوم علیه محرز شده باشد. بنابراین اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم خلع ید می باشد و وسایل و تجهیزات محل خلع ید ملک مشاع باید به مالک آن ها تحویل گردد.

درخواست قلع و قمع ملک مشاع و اعتراض سایر شرکا

صدور حکم قلع و قمع مستحدثات و یا قطع درخت های موجود در ملک مشاع به درخواست احدی از شرکای ملک مشاع فاقد اشکال قانونی می باشد و اعتراض سایر شرکا نسبت به قلع و قمع بنای احداثی موثر در اجرای دادنامه نیست.

شرایط قلع و قمع بنا در موارد رفع تصرف عدوانی:

در مواردی که حکم بر رفع تصرف عدوانی ملک مشاع صادر شده باشد و متصرف قبلا در ملک مشاع مستحدثاتی ایجاد کند اجرای حکم قلع و قمع ملک مشاع منوط به شرایط زیر خواهد بود:

  • در مواردی که مدعی خصوصی دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را داده و دادگاه نیز حکم بر قلع و قمع داده باشد.
  • در صورتی که اجرای حکم ملازم با قلع و قمع ملک مشاع باشد.

مطرح کردن دعوی قلع و قمع ملک مشاع توسط وکیل متخصص

برای کسب نتیجه بهتر در دعاوی قلع و قمع بنا و یا مستحدثات املاک غیر منقول باید سراغ افرادی رفت که در این حوزه متخصص و با تجربه هستند. تا با تجربه و دانش حقوقی که دارند از موکل خود در دادگاه دفاع نمایند. لذا در صورت بروز هر گونه مشکل در خصوص اموال منقول و غیر منقول، افراد معترض می توانند از وکلای متخصص دادسان کمک گرفته و با راهنمایی و مشاوره گرفتن از اینان درصد موفقیت خود را در پرونده قضایی بالا ببرند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل قلع و قمع ملک مشاع بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در قلع و قمع ملک مشاع تخصص دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

  • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
  • هزینه مشاوره اولیه
  • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
  • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای قلع و قمع ملک مشاع چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای قلع و قمع ملک مشاع معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص قلع و قمع ملک مشاع در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد