نیاز به وکیل متخصص خانواده دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

خانواده به عنوان مهم ترین و مقدس ترین نهاد اجتماعی است و حتی در عرصه مناسب فردی و گروهی نیز از اهمیت ویژه ای دارد و خانواده از نظر عرفی و حقوقی به دنبال ازدواج و نکاح فی ما بین زن و مرد به وجود می آید و خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوقی است به همین جهت حل و فصل اختلافات در دادگاه خانواده نکات خاص خود را دارد در ادامه و در این نوشتار سعی شده است که به اهم موضوعات کلی درباره وکیل متخصص خانواده پرداخت شود شما می توانید از طریق همین صفحه وکیل متخصص خانواده درخواست دهید و سپس از لیستی از وکلای متخصص و مجرب دعاوی خانواده را دریافت خواهید و از آن میان می توانید مناسب ترین وکیل متخصص خانواده را برای خود انتخاب کنید.

وکیل متخصص دعاوی خانواده چه خصوصیاتی دارد؟

وکیل خانواده در نخستین گام با خواندن کامل پرونده و بررسی تمامی جوانب و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه در صورتی که به هر دلیل قانونی درصد پیشرفت و موفقیت پرونده اندک باشد قطعا آن را به موکل اطلاه خواهد داد و از پذیرش پرونده خودداری می کند. طرح دعاوی زیاد در دادگاه های خانواده به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر دور از اخلاق حرفه ای وکالت است.

وکیل خانواده در گام نخست تلاش می کند که بین زوجین صلح و سازش برقرار کند و در انتها در صورتی که صلح و سازش ممکن نباشد به طرح دعوا اقدام می کند و در کلیه مراحل با مشاوره دقیق و حساب شده پرونده شما را در کوتاه ترین زمان با کسب بهترین نتیجه به خاتمه می دهد. در نتیجه برگزیدن بهترین وکیل خانواده مناسب روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر است و فزونی می یابد. در ادامه به مهم ترین دعاوی خانواده خواهیم پرداخت.

نقش وکیل متخصص خانواده در مهریه چیست؟

مهریه توافقی مالی است، فی ما بین زوجه و زوج که هنگام عقد نکاح رخ می دهد و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر زوج تحمیل می گردد و امکان این وجود دارد که مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در نظر گرفته شود. در مهریه عندالاستطاعه زوجه نمی تواند از حق حبس استفاده کند. مهریه ای که زوجه و زوج هنگام عقد نکاح یا بعد از آن به تراضی معین می کنند در اصطلاح مهر المسمی گفته می شود.

امکان این موضوع نیز وجود دارد که در عقد نکاح مهر تعیین نگردد در چنین صورتی زوجه و زوج بعد از توافق با یک دیگر نسبت به تعیین مهر توافق کنند و در صورتی که ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در نظر گرفتن مهریه شرط شده باشد بعد از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است. هر گاه در عقد نکاح مهریه گفته نشده باشد و زوج پیش از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مرد در نظر گرفته می شود. در صورتی که مهریه وجه نقد باشد متوسط شاخص بهای سال پیش، تقسیم بر متوسط شاخص های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه تعیین می شود.شیوه مطالبه مهریه به این صورت است که زن از دو روش توانایی این را دارد که نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید.

 • طلب کردن مهریه از طریق دادگاه ویژه خانواده
 • طلب کردن مهریه از طریق اجرای ثبت.

پیشنهاد ما این است در صورتی که شوهر اموالی دارد که زن از طریق ثبت اقدام کند و اموال وی را توقیف و وی را ممنوع الخروج کند به دلیل این که مطالبه مهریه از این طریق کم هزینه و سریع است. در صورتی که شوهر نتواند دفعة الواحده مهریه را بپردازد و اموالی غیر از مستثنیات دین نداشته باشد توانایی این را دارد که پس از قطعیت رأی مهریه نسبت به آن تقاضای اعسار و تقسیط مهریه کند و در صورتی که اعسار وی پذیرفته شود دادگاه می تواند مهریه را قسطی نماید. مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و در صورتی که زن بخواهد مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه را مطالبه کند می بایست ملائت شوهر را به ثابت کند.

طلاق چند حالت می تواند داشته باشد؟

طلاق می تواند، ۳ حالت داشته باشد:

 • طلاق توافقی باشد
 • طلاق به درخواست زوجه باشد
 • طلاق به درخواست زوج باشد

طلاق توافقی چیست؟

به طلاقی، طلاق توافقی گفته می شود که زوج و زوجه می بایست در زمینه مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و غیره با هم دیگر توافق داشته باشند مثل این که زوج و زوجه توانایی این را دارند، توافق نمایند که زن مهریه خود را ازای طلاق، به شوهر می بخشد یا بخشی را دریافت و بخشی را می بخشد. در این زمینه، همه توافقات بین زوج و زوجه در رأی دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا و لازم الاجرا خواهد بود.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

طلاق توافقی با عنایت به رویه مختلف در شعبات مختلف دادگاه های خانواده تهران به طور معمول تا یک هفته طول می کشد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

 • عقدنامه
 • شناسنامه زوجین
 • کارت ملی زوجین
 • در صورتی که زن وکالتنامه محضری طلاق را از همسرش دارد.

در صورتی که یکی از طرفین اصل سند ازدواج را در دسترس نداشته باشد یا اصل سند ازدواج مفقود شده باشد، وی توانایی این را دارد، به دفتر خانه محل عقد مراجعه و رونوشت تهیه کند. ویژگی های مثبت داشتن وکیل در طلاق توافقی این است که در هیچ یک از مراحل دادرسی به خصوص در دفتر خانه به حضور هیچکدام از زوجین نیاز نیست و انجام طلاق در دفترخانه با حضور وکیل خانواده انجام می شود و در صورت داشتن وکیل خانواده، فرآیند طلاق توافقی در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.

طلاق به درخواست زوجه چگونه انجام می شود؟

در طلاق به درخواست زن با عنایت به این که در شرع مقدس اسلام و قانون حق طلاق با مرد است اخذ طلاق از جانب زن به اثبات دلایل (عسر و حرج) نیاز دارد که این امر کاملا فنی و دشوار است.

منظور از دلایل طلاق چیست؟

زوجه در صورت اثبات (عسر و حرج) شوهر همچون اعتیاد، محکومیت قطعی و یا استنکاف و یا عجز از پرداخت نفقه، سوء معاشرت و امثال آن ها می تواند دادخواست طلاق بدهد یا امکان این موضوع وجود دارد که درخواست طلاق از سوی زوجه به واسطه کراهتی باشد که زن نسبت به شوهر دارد در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به همسرش می دهد تقاضای طلاق نماید.

طلاق به درخواست زوج چگونه است؟

شوهر توانایی این را دارد که با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون مدنی و پرداخت تمامی حقوق مالی زن مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف دارایی چنانچه در سند ازدواج آن را امضاء کرده باشد در هر زمان برای طلاق اقدام نماید. ویژگی مثبت داشتن وکیل خانواده در زمینه پرونده طلاق به درخواست زوج این است که در صورت داشتن وکیل مدت زمان آن حدودا ۵ الی ۶ ماه خواهد بود و نیاز به حضور زوج در هیچکدام از مراحل دادرسی نیست و اجرای صیغه طلاق در دفترخانه بدون حضور زوج انجام خواهد شد.

نقش وکیل متخصص خانواده در دعاوی نفقه چیست؟

می توان گفت که یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه نفقه است. نفقه دو شرط دارد یکی از این شرایط دائمی بودن عقد است و دیگری تمکین کامل یا عدم نشوز زن است که در صورت عدم تمکین, مرد می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تمکین کند و در صورت عدم تمکین زن مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین مرد توانایی این را دارد که اقدام به ازدواج مجدد کند. در عقد موقت نفقه همسر بر شوهر واجب نیست. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمان و غیره.

ملاک در وجوب نفقه شأن زن است نه شأن مرد و تمکن مالی او و منظور از شأن عادت امثال زوجه است و در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زن توانایی این را دارد که در صورت استنکاف شوهر به دادگاه مراجعه کند و دادخواست مطالبه نفقه دهد در این صورت دادگاه میزان نفقه را با ارجاع کارشناس معین خواهد نمود و زوج را به آن محکوم نماید و همچنین زن می تواند به جرم ترک انفاق از شوهر شکایت کیفری کند و در این زمینه می توانید از وکیل کیفری راهنمایی بخواهید.

نقش وکیل متخصص خانواده در حضانت چیست؟

والدین بدون توجه به اولویت های مشترک امر حضانت را بر عهده می گیرند و در صورت طلاق امر حضانت به یکی از آن ها واگذار می گردد. قانون مدنی مادر را تا هفت سال برای فرزند مقدم می شمارد و از آن سن به بعد اولویت را به پدر می دهد. دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی از سن حضانت خارج می گردد و بعد از آن خود فرزند می تواند برای زندگی نزد پدر یا مادر تصمیم گیری نماید.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل متخصص خانواده بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص خانواده دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل متخصص خانواده چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل متخصص خانواده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص خانواده در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 1 نظر

نظر شما ثبت شد