نیاز به وکیل متخصص وصول چک دارید؟

ثبت نام
برخی از مشتریان ما لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا

برخی از مشتریان ما

لوگوی شرکت G.A.T آلمان Nikstarter logo - Black & White لوگوی هلدینگ بنتا
مراحل کاری دادسان
 • 1 درخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
 • 2 رزومه و دستمزد چند وکیل متخصص را دریافت می کنید.
 • 3 وکیل خود را انتخاب نمایید.
 • 4 جلسه حضوری یا تلفنی داشته باشید.

ابتدا باید در نظر داشت که وصول چک کاری سخت و پیچیده ای نیست، فقط برای وصول کردن آن باید بدانیم که برای وصول کردن چک به چه کسی داریم اعتماد می کنیم. چرا که به علت درد سرهای زیادی که برای پرداخت چک، دارندگان چک به آن بر خورد کرده اند، از این می ترسند که اگر چکی را دریافت کنند و این چک پرداخت نشود باید دست از طلب خود بردارند، درصورتی که دارندگان چک می توانند با گرفتن یک وکیل وصول چک که تسلط کامل به مفاهیم قانونی برای گرفتن چک را دارد نه تنها آن ها را به حقشان می رساند بلکه دید کلی آن ها را برای گرفتن چک مجدد عوض خواهد کرد.

مفهوم چک

چک به معنای یک برگه ای تاریخ دار و دارای ارزش مالی است. که عموما افراد در ازای خرید یا فروش اموال یا هر چیز مادی دیگر، به فرد مقابل واگذار می نماید. و فرد گیرنده چک می تواند در موقعه تاریخ ذکر شده در چک به بانک مراجعه کرده و مبلغ چک را به صورت اسکناس یا همان پول دریافت نماید.

انواع چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته ‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. طبق این توضیح کوتاه انواع چک عبارت اند از:

چک عادی

چک عادی چکی است که صاحب حساب چک آن را در وجه سایر افراد می نویسد.این نوع چک ها اعتبار پرداختی خاصی ندارند و اعتبار آن ها به اعتبار صاحب چک می باشد.

چک تایید شده

این نوع چک بر خلاف چک عادی دارای اعتبار پرداختی می باشند. زیرا اعتبار وجه این چک را بانک تایید می کند. به این ترتیب که حساب صادر کننده را به میزان مبلغ مندرج در چک جدا و مسدود می کند و وجه تأیید شده را تنها به دارنده چک پرداخت می کند .

چک تضمین شده یا بانکی

چک تضمینی همانطور که از نامش پیدا است چکی است که به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود. شخص پرداخت کننده آن یا همان بانک صادر کننده چک است یا دیگر شعب بانک. در هر صورت تضمین پرداختی آن بالاست.

چک رمز دار یا بین بانکی

این نوع چک نیز به تقاضای خود مشتری به بانک داده می شود. به این صورت که مشتری برای انتقال حساب خود از یک بانک به شعب دیگر بانک از این نوع چک رمزدار یا بین بانکی استفاده می کند. زیرا این عملی است که بین بانک ها دارد اتفاق می افتد.

چک سفید امضا و چک مدت دار

چک سفید امضا چکی است که توسط صادرکننده امضا شده است اما نام دارنده، تاریخ چک و سایر موارد در آن قید نشده است .در حالی که چک مدت دار یا وعده دار چکی است که امروز برای مدتی بعد صادر شود و تاریخ صدور و سر رسید آن متفاوت باشد . مثلا تاریخ صدور چک 12 / 10 / 96 باشد اما تاریخ سر رسید چک 01/02/ 97 باشد.

چه کسانی در قبال چک صادر شده مسئول هستند؟

 • صادر کننده چک (شخصی که چک را صادر می کند و پول از حساب وی کسر می شود)
 • ظهر نویس چک (شخصی که چک در وجه او صادر شده)
 • ضامن چک (فردی که پرداخت چک را ضمانت می کند)
 • دارنده چک (فردی که برای وصول چک به بانک مراجعه می نماید)

شرایط برگشت چک

 • نبودن وجه نقد یا کافی نبودن وجه چک.
 • صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب.
 • تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضای چک.
 • اختلاف در مندرجات چک از جمله قلم خوردگی.
 • رو به رو شدن با صدور چک از یک حساب مسدود.

فرق بین وکیل وصول چک کیفری با چک حقوقی

واژه وصول چک حقوقی با وصول چک کیفری یک اصطلاح حقوقی است که در مورد چک ها ی برگشتی یا بلامحل صدق می کند. اما اگر چک برگشتی کیفری باشد می توان علاوه بر وصول چک صاحب چک را تحت پیگرد کیفری قرار داد و حکم جلب صاحب چک را نیز گرفت. در حالی که در چک برگشتی حقوقی فقط می توان طلب چک را خواهان شد و امکان حکم جلب صادر کنده چک وجود ندارد. و نکته ای دیگر که در مورد این نوع چک ها وجود دارداین هست که در چک های کیفری سرعت رسیدگی به چک ها در مراجع قضایی سریع تر و با سهولت تر می باشد.

وکیل وصول چک و مراجع مربوطه

برای وصول کردن چک برگشتی دارنده چک یا نماینده قانونی او یعنی وکیل وصول چک می تواند به مراجعی از جمله دفاتر قضایی و یا دفاتر اجرای ثبت مراجعه نماید.

وصول چک از طریق اجرای ثبت

یکی از راه ها برای وصول چک اقدام از طریق اجرای ثبت است از این طریق دارنده چک می تواند به حق و حقوق خود در خصوص چک برسد، بر اساس ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سندی است لازم الاجرا، بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است. دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیر قابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به همراه گواهینامه مبنی بر مطابقت داشتن امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کرده و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و نیز به معرفی اموال صادر کننده چک به غیر از اموال مستثنیات دین اقدام نماید.

وصول چک از طریق مراجع قضایی

برای وصول چک از طریق مراجع قضایی دارنده چک می تواند با تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه محل اقامت صادر کننده چک یا دادگاه عمومی محل بستن معامله نسبت به مطالبه مبلغ چک برگشت خورده اقدام نماید. برای این منظور وکیل وصول چک یا دارنده چک باید مدارکی از جمله دو نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل (چک برگشتی) و دو نسخه کپی گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک تکمیل و به همراه امضای آن به دادگاه مربوطه تقدیم نماید.

اقدامات بعدی برای وصول چک

هنگامی که اسناد مورد نیاز برای آغاز دادرسی کامل شد، صاحب چک باید یک دادخواست تنظیم کند و آن را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کنند، دادخواست دو قسمت خوانده و خواهان دارد که باید مشخصات طرفین مانند اطلاعات شناسایی و محل اقامت و دلیل دادخواست در آن ذکر شود. به جزء دادخواست و اسناد، صاحب چک باید هزینه دادرسی را نیز تقبل کند، روش حساب کردن هزینه دادرسی چک با توجه به مبلغ چک صورت می گیرد. بعد از انجام دادخواست و اسناد و ارائه آن به دادگاه زمانی برای رسیدگی به دادرسی از سوی دادگاه تعین می گردد و دادگاه، دارنده چک را از طریق ابلاغیه در جریان قرار می دهد. با حضور دارنده چک در جلسه دادگاه قاضی با بررسی پرونده رای نهایی را صادر کرده و آن را به طرفین اعلام می کند.

سریعترین روش برای وصول چک

گاهی اوقات پیش می آید که صادر کننده چک پولدار و ثروتمند می باشد اما برای پاس کردن چک خود هیچ اقدامی نمی کند. و دارنده چک هر چه از در مصالحت آمیز می خواهد در خصوص پرداخت چک خود رضایت صادر کننده چک را بدست بیاورد نمی شود. لذا این فرد در اولین فرصت باید دادخواست مطالبه وجه به همراه تامین خواسته فوری را بدهد تا بلکه مراجع قضایی نسبت به مسدود کردن حساب شخص صادر کننده چک اقدام نماید. در صورتی که دارنده چک توانایی درخواست همچین تامین خواسته فوری را نداشته باشد می تواند با گرفتن یک وکیل وصول چک که نمایند قانونی و کاربلد او است خیال خود را برای گرفتن وجه خود راحت نماید.

مزیت گرفتن وکیل وصول چک برای چک های بر گشتی

همانطور که گفته شد چک یک نوع سند لازم الاجراست که افرادی از جمله معامله گران، تاجران، و افراد بازاریاب بیشتر با آن سر و کار دارند تا افراد عادی. بنابراین وقتی نظریات این افراد را در مورد چک خواهان باشید اولین پاسخی که می دهند این هست که اگر صادر کننده چک، چک را پرداخت ننمایند چه بر سر وجه چک ما خواهد آمد. لذا همین پاسخ، خود دلیل روشن و محکمی است برای افراد تا راضی به گرفتن یک وکیل وصول چک برای مبلغ چک خود باشند. چرا که این اطمینان را پیدا می کنند که اگر صادر کننده چک هیچگونه وجهی برای پرداخت چک نداشته باشند وکیل وصول چک به راحتی می تواند با اعلام کردن اموالی که جز مستثنیات دین هم نباشند موکل خود را به پول و یا وجه نقدی خود برسانند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل وصول چک بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در وصول چک دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • هزینه مشاوره اولیه
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای وصول چک چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای وصول چک معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص وصول چک در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

20 هزار تومان 200 هزار تومان
ویژگی های دادسان
تصویر یک مثلث با سه خط در زیر آن که حرکت مثلث را به سمت بالا القا می کند به منظور توضیحات درباره ی سریع و اقتصادی بودن دادسان

سریع و اقتصادی

تصویر یک ستاره ی گرافیکی به منظور ارائه ی توضیحات درباره ی وکلای دادسان

وکلای متخصص

تصویر کره ی زمین به صورت گرافیکی به منظور نمایش پوشش سراسری دادسان

پوشش سراسری

تصویر سپر به صورت گرافیکی به منظور نمایش امنیت دادسان

حافظ حریم شخصی

نظرات برخی از کاربران دادسان

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان
تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

نظر حسین مهاجر درباره ی دادسان

تصویر گرافیکی موسس دکتر استارتاپ همراه با آدرس سایت دکتر استارتاپ

سوالات متداول

چرا من باید از سامانه دادسان استفاده کنم؟

زیرا در دادسان بیش از 500 وکیل فعالیت می کند و دادسان رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع شما را برایتان رایگان ارسال میکند و شما میتوانید پس از مقایسه وکلا، نسبت به رزرو تایم مشاوره از ایشان اقدام نمائید.

ثبت درخواست و دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا از طریق دادسان شامل هزینه است؟

هزینه ثبت درخواست و ارسال رزومه و دستمزد پیشنهادی وکلا برای شما رایگان است.

بعد از ثبت درخواست چه اتفاقی برای درخواست من می افتد؟

بعد از ثبت درخواست، رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیلی که پرونده های مشابه موضوع شما داشته اند را در بازه زمانی یک ساعت تا یک روز کاری رایگان دریافت می کنید و پس از مقایسه وکیل خود را انتخاب کرده و جلسه مشاوره را مطابق میلتان حضوری یا تلفنی برگذار می کنید.

نحوه ارتباط کاربر با وکلا چگونه است؟

برای اعطای وکالت، کاربر باید با وکیل جلسه حضوری داشته باشد.

وکلا چگونه ارزیابی می شوند؟

وکلا بر اساس پرونده های گذشته و قرارداد هایی که تنظیم کرده اند، از منظر تخصص دسته بندی شده و علاوه بر این موضوع، در سایت دادسان امتیاز و نظرات سایر کاربرانی که از خدمات این وکلا استفاده کرده اند نمایش داده می شوند که سنجه مناسبی برای ارزیابی وکلا توسط کاربر می باشد.

پرداخت ها به چه صورت است؟

وکالت:

هزینه وکالت در تمامی مراحل توسط وکیل اخذ می شود.

مشاوره:

پس از دریافت رزومه و دستمزد پیشنهادی از چند وکیل، میتوانید نسبت به رزرو زمان مشاوره از ایشان اقدام نمود و هزینه اعلامی توسط وکیل را پرداخت کنید تا جلسه قطعی شود، این مبلغ پس از جلسه با وکیل تسویه می گردد.

5.0 از 2 نظر

نظر شما ثبت شد