ورود ثبت نام
تصویر پروفایل ام البنین رضایی

ام البنین رضایی

شماره پروانه : 45316

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1391/06/10

آدرس برگزاری جلسات : مازندران, ساری, منطقه 2

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

مطالبه مهریه

استرداد جهیزیه

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ترک انفاق

دعاوی مربوط به امور حسبی (از قبیل انحصار وراثت، وصیت ،قیومیت،امورامین) – ثبت احوال

گواهی حصر وراثت

تحریر ترکه

قبول یا رد ترکه

مهروموم و رفع مهروموم تركه

بیمه و مالیات

بیمه بیکاری

بیمه مسئولیت

بیمه حوادث

بیمه خودرو

بیمه بازنشستگی

بیمه عمر

بیمه محصولات

بیمه آتش سوزی

بیمه خدمات درمانی

بیمه سرنشین

بیمه مهندسی

بیمه حمل و نقل

بیمه شخص ثالث

الزام به پرداخت حق بیمه

مقررات کیفری بیمه

سوابق کاری
  • سوابق کاری ثبت نشده است.
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه دانشگاه ازاد ساری
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه دانشگاه یزد
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته