ورود ثبت نام
تصویر پروفایل اكبر منفرد

اكبر منفرد

شماره پروانه : ٢٦٥٠٣

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1384/07/01

1
1
2
3
4
4
5
5
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

اذن در ازدواج

تحویل فرزند

اهداء جنین

درخواست سرپرستی طفل

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

تغییر جنسیت

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

نفی ولد

نفی نسب

لعان

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

امتناع از استرداد طفل

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

الزام به اخذ پایان كار

تقسیم نامه

تفکیک ملک

اخذ صورتمجلس تفکیکی

فک رهن

رفع بازداشت

تكمیل و تحویل مورد معامله

مطالبه خسارت قراردادی و تنظیم سند رسمی ملک

دستور فروش ملک مشاع

تقسیم ترکه

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی و منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری

اثبات و ابطال مالکیت

حق ارتفاق و انتفاع

تنفیذ مبایعه نامه

هبه نامه

صلح نامه

تقسیم نامه عادی

اقاله

فسخ و انفساخ معامله

اثبات وقوع بيع

تأیید رجوع از هبه

وقفیت و تولیت موقوفه

استرداد مبیع

وثیقه

عاریه

امانت و مال موهوبه

ابطال وكالتنامه

مبایعه نامه و سند رسمی

ابطال معامله به لحاظ اخذ به شفعه

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه و صلح سرقفلی

تحویل مورد اجاره

الزام به انجام تعمیرات اساسی

تجویز انتقال منافع به غیر

مطالبه سرقفلی

حق کسب وپیشه

حکم تخلیه (به جهات تعدی و تفریط مستاجر،تغییر شغل،انتقال به غیر،نیاز شخصی)

تنفیذ فسخ اجاره

تعدیل و افزایش اجاره بهاء

مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء

دستور تخلیه

اعتراض به دستور تخلیه

استرداد ودیعه

مطالبه اجاره بهاء

عسرو حرج در تخلیه

قانون تملک آپارتمانها و اعتراض به نظر هیأت مدیره در خصوص هزینه های مشترک

تجویز قطع خدمات

دعاوی اسناد تجاری

مطالبه وجه چک

سفته

ابطال و استرداد چک

دستور موقت منع پرداخت وجه چک

مفقودی چک

دعاوی مربوط به سرمایه گزاری خارجی

دعاوی مربوط به بورس و اوراق بهادار

دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری

امور ثبتی
(شرکت و برند)

ثبت شرکت

تنظیم یا بررسی قرارداد

خرید و فروش

اجاره

پیش خرید و پیش فروش

حمل و نقل

تجاری و بازرگانی

عمرانی

حوزه مالکیت معنوی

سوابق کاری
 • وكيل مجتمع فني
 • مدرس دانشگاه و١٣سال سابقه وكالت
سوابق تحصیلی
 • دارای مدرک دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه ازاد اسلامي تهران
 • دارای مدرک دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه حوزه علميه قم
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه موسسه اموزش عالي حقوق قم
 • دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه موسسه اموزش عالي حقوق قم
سوابق آموزشی
 • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان

English

سطح متوسط

مکالمه

English

سطح متوسط

خواندن

English

سطح متوسط

نوشتن

Arabic

سطح عالی

مکالمه

Arabic

سطح عالی

خواندن

Arabic

سطح عالی

نوشتن

مطالب انتشاریافته
مقالات نوشته شده
 • جرم شناسي ديني ٢.مطالعه تطبيقي قراردادهاي نشراثارادبي وهنری
کتاب های نوشته شده
 • .مطالعه تطبيقي قراردادهاي نشر درفقه وحقوق
 • جايگاه يافته هاي جرم شناختي دراموزه هاي ديني
 • سيرتطورعلم اصول فقه
 • ترجمه خمسماة اية حول علي ع
 • تقريرات فقه به عربي
 • حكم اوليه وثانويه امحاء كالاي قاچاق
 • مطالعه تطبيقي قراردادهاي نشر