ورود ثبت نام
تصویر پروفایل اکبر داوری

اکبر داوری

شماره پروانه : 17208

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1391/11/05

آدرس برگزاری جلسات : اصفهان, نجف اباد, منطقه 1

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

اذن در ازدواج

تحویل فرزند

اهداء جنین

درخواست سرپرستی طفل

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

تغییر جنسیت

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

نفی ولد

نفی نسب

لعان

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

امتناع از استرداد طفل

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

الزام به اخذ پایان كار

تقسیم نامه

تفکیک ملک

اخذ صورتمجلس تفکیکی

فک رهن

رفع بازداشت

تكمیل و تحویل مورد معامله

مطالبه خسارت قراردادی و تنظیم سند رسمی ملک

دستور فروش ملک مشاع

تقسیم ترکه

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی و منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری

اثبات و ابطال مالکیت

حق ارتفاق و انتفاع

تنفیذ مبایعه نامه

هبه نامه

صلح نامه

تقسیم نامه عادی

اقاله

فسخ و انفساخ معامله

اثبات وقوع بيع

تأیید رجوع از هبه

وقفیت و تولیت موقوفه

استرداد مبیع

وثیقه

عاریه

امانت و مال موهوبه

ابطال وكالتنامه

مبایعه نامه و سند رسمی

ابطال معامله به لحاظ اخذ به شفعه

شهرداری و زمین شهری و جنگلها و مراتع و وزارت مسکن و شهرسازی

كاربری اراضی وباغات و املاك

ابطال رای کمیسیون زمین شهری

اعتراض به اعلام ملی بودن

اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها

اعتراض به راي هيات ماده ۳۴ و ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها

تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها

الزام به تحويل ملك معوض یا قیمت روز

سوابق کاری
  • وکیل پایه یک و مشاور حقوقی به مدت 9 سال
  • وکیل موسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد به مدت 2 سال
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک دکتری در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه ازاد نجف آباد
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه ازاد میمه
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی از دانشگاه ازاد نجف اباد
سوابق آموزشی
  • 2سال تدریس در دانشگاه
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته