ورود ثبت نام
تصویر پروفایل اکرم حبیبی

اکرم حبیبی

شماره پروانه : 10331

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1384/12/12

آدرس برگزاری جلسات : آذربایجان غربی, ارومیه, منطقه 2

1
1
2
3
4
4
5
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

مطالبه مهریه

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

اذن در ازدواج

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

الزام به اخذ پایان كار

تقسیم نامه

تفکیک ملک

اخذ صورتمجلس تفکیکی

فک رهن

رفع بازداشت

مطالبه خسارت قراردادی و تنظیم سند رسمی ملک

دستور فروش ملک مشاع

تقسیم ترکه

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی و منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری

اثبات و ابطال مالکیت

حق ارتفاق و انتفاع

تنفیذ مبایعه نامه

هبه نامه

صلح نامه

تقسیم نامه عادی

اقاله

فسخ و انفساخ معامله

اثبات وقوع بيع

تأیید رجوع از هبه

وقفیت و تولیت موقوفه

استرداد مبیع

وثیقه

عاریه

امانت و مال موهوبه

ابطال وكالتنامه

مبایعه نامه و سند رسمی

ابطال معامله به لحاظ اخذ به شفعه

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه و صلح سرقفلی

تحویل مورد اجاره

الزام به انجام تعمیرات اساسی

تجویز انتقال منافع به غیر

مطالبه سرقفلی

حق کسب وپیشه

حکم تخلیه (به جهات تعدی و تفریط مستاجر،تغییر شغل،انتقال به غیر،نیاز شخصی)

تنفیذ فسخ اجاره

تعدیل و افزایش اجاره بهاء

مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء

دستور تخلیه

اعتراض به دستور تخلیه

استرداد ودیعه

مطالبه اجاره بهاء

جرایم علیه اشخاص و اموال

قتل عمد و غیر عمد

رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت

شرب خمر

امتناع از تحویل یا تحصیل طفل

ترک نفق

تهدید

افترا

توهین

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

دیه از شخص

دیه از صندوق خسارت بدنی

کلاهبرداری

فروش مال غیر

ثبت ملك غیر

ارتشاء

جعل

استفاده از سند مجعول

صدور چك بلامحل

سرقت و مفقودی چک

تصرف در اموال دولتی

تخریب و اتلاف اموال

خرابکاری در صنایع و تاسيسات

تصرف عدوانی

مزاحمت و ممانعت از حق

معامله به قصد فرار از دین

معامله معارض

امور ثبتی
(شرکت و برند)

ثبت شرکت

سوابق کاری
  • 3سال نیز در یک شرکت سهامی خاص مشاور حقوقی کارخانه بودم
  • به مدت ۴ سال مشاور حقوقی زندان مرکزی در بخش نسوان فعالیت داشتم
  • مشاور حقوقی زندان مرکزی در بخش نسوان بمدت ۵ سال
  • مشاور حقوقی در شهرداری ۲سال
  • مشاور حقوقی در کارخانه ۳سال
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان

Turkish

سطح خوب

مکالمه

Turkish

سطح خوب

خواندن

Turkish

سطح خوب

نوشتن

مطالب انتشاریافته