ورود ثبت نام
تصویر پروفایل حامد یوسفی

حامد یوسفی

شماره پروانه : 22893

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1394/04/01

آدرس برگزاری جلسات : گلستان, گرگان, منطقه 1

1
1
2
3
4
4
5
5
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

مطالبه مهریه

استرداد جهیزیه

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ترک انفاق

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

امور ثبتی ملکی

ابطال سند رسمی

ابطال سند مالكیت معارض

امور ثبتی
(شرکت و برند)

ثبت شرکت

تنظیم یا بررسی قرارداد

وکالت

خرید و فروش

پیمانکاری

اجرایی

اجاره

خدمات

پیش خرید و پیش فروش

بیمه

کار و استخدامی

اجاره به شرط تملیک

مشارکت

حوزه بازار سرمایه

تامین مالی

حوزه هنروسینما

حمل و نقل

تجاری و بازرگانی

عمرانی

ورزشی

واگذاری امتیاز و مجوز

تجاری داخلی

تجاری بین المللی

انتقال تکنولوژی

حوزه مالکیت معنوی

اینترنت اشیا

حوزه استارتاپ ها

سوابق کاری
  • مشاور حقوقی شرکت های حقوقی
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی از دانشگاه پیام نور
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته