ورود ثبت نام
تصویر پروفایل حسن شیروانی

حسن شیروانی

شماره پروانه : 34757

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1395/03/04

آدرس برگزاری جلسات : اصفهان, اصفهان, منطقه 6

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

طلاق به درخواست زوج

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

طلاق توافقی

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

تعدیل نفقه

صدور اجازه خروج از کشور

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

دعاوی اسناد تجاری

مطالبه وجه چک

سفته

ابطال و استرداد چک

جرایم علیه اشخاص و اموال

سرقت

خرید مال مسروقه

جعل

استفاده از سند مجعول

سوابق کاری
  • وکیل حقوقی بانک سپه سرپرستی استان اردبیل 3 سال
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مجموعه حقوق از دانشگاه دانشگاه تهران
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه دانشگاه اصفهان
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان

English

مشخص نشده است

مکالمه

English

سطح متوسط

خواندن

English

مشخص نشده است

نوشتن

مطالب انتشاریافته