ورود ثبت نام
تصویر پروفایل زهرا شریعتی

زهرا شریعتی

شماره پروانه : 773

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1388/05/14

آدرس برگزاری جلسات : گلستان, گرگان, منطقه 1

1
1
2
3
3
3
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

اذن در ازدواج

تحویل فرزند

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

تغییر جنسیت

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

امتناع از استرداد طفل

امور ثبتی ملکی

اظهارنامه ثبتی

اعتراضات ثبتی

اعتراض به ثبت ملک

اعتراض به تحديد حدود

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ماده 147و148

اعتراض به رای هیات صدور اسناد مالکیت روستایی

اعتراض به نظریه هیات نظارت(ابطال اسناد معارض)

اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک

ابطال سند رسمی

ابطال اجرائیه ثبتی

ابطال عملیات ثبتی كمیسیون ماده 147

ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت

ابطال سند مالكیت معارض

تنظیم یا بررسی قرارداد

وکالت

خرید و فروش

اجرایی

اجاره

پیش خرید و پیش فروش

اجاره به شرط تملیک

تجاری و بازرگانی

واگذاری امتیاز و مجوز

تجاری داخلی

سوابق کاری
  • دوسال وکیل بانک ملی
  • پنج سال وکیل شرکت تهران ترید
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه دانشگاه تهران
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی از دانشگاه دانشگاه تهران
سوابق آموزشی
  • هفت سال سابقه تدریس دانشگاه ازاد در زمینه حقوق خصوصی
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته