ورود ثبت نام
تصویر پروفایل سعيد عكاف

سعيد عكاف

شماره پروانه : 8276

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1383/12/11

آدرس برگزاری جلسات : اصفهان, اصفهان, منطقه 1

1
1
2
2
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

تجویز ازدواج مجدد

اذن در ازدواج

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

سوابق کاری
  • سوابق کاری ثبت نشده است.
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه ازاد اسلامي
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته