ورود ثبت نام
تصویر پروفایل سیده الهام برکاتی

سیده الهام برکاتی

شماره پروانه : 1718

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1393/07/11

آدرس برگزاری جلسات : خراسان رضوی, مشهد, منطقه 2

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

تحویل فرزند

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

امتناع از استرداد طفل

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

الزام به اخذ پایان كار

تقسیم نامه

تفکیک ملک

اخذ صورتمجلس تفکیکی

فک رهن

رفع بازداشت

تكمیل و تحویل مورد معامله

مطالبه خسارت قراردادی و تنظیم سند رسمی ملک

دستور فروش ملک مشاع

تقسیم ترکه

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی و منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری

اثبات و ابطال مالکیت

حق ارتفاق و انتفاع

تنفیذ مبایعه نامه

هبه نامه

صلح نامه

تقسیم نامه عادی

اقاله

فسخ و انفساخ معامله

اثبات وقوع بيع

تأیید رجوع از هبه

وقفیت و تولیت موقوفه

استرداد مبیع

وثیقه

عاریه

امانت و مال موهوبه

ابطال وكالتنامه

مبایعه نامه و سند رسمی

ابطال معامله به لحاظ اخذ به شفعه

امور ثبتی ملکی

اظهارنامه ثبتی

اعتراضات ثبتی

اعتراض به ثبت ملک

اعتراض به تحديد حدود

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ماده 147و148

اعتراض به رای هیات صدور اسناد مالکیت روستایی

اعتراض به نظریه هیات نظارت(ابطال اسناد معارض)

اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک

ابطال سند رسمی

ابطال اجرائیه ثبتی

ابطال عملیات ثبتی كمیسیون ماده 147

ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت

ابطال سند مالكیت معارض

سوابق کاری
  • فعالیت به عنوان وکیل در واحد حقوقی شرکتهای تجاری به مدت سه سال و انجام کلیه امور حقوقی مربوطه
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق ثبت اسناد و املاک از دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و حقوق امامی از دانشگاه پیام نور مشهد
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته