ورود ثبت نام
تصویر پروفایل شریفه دولاح

شریفه دولاح

شماره پروانه : 26100

مرجع صدور پروانه : کانون وکلای دادگستری

تاریخ شروع وکالت : 1396/09/24

آدرس برگزاری جلسات : تهران, تهران, منطقه 5

1
1
2
3
4
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

بطلان نکاح

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

طلاق به درخواست زوج

اثبات زوجیت

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه

ثبت واقعه طلاق

ثبت و ابطال واقعه ازدواج

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

طلاق توافقی

الزام به بذل مدت متعه

تنفیذ طلاق

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوج

ابطال ثبت واقعه طلاق

اذن در ازدواج

تحویل فرزند

اهداء جنین

درخواست سرپرستی طفل

تعدیل نفقه

فسخ نکاح

ثبت واقعه رجوع

ابطال ثبت واقعه رجوع

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

ملاقات با فرزند

ممانعت از خروج فرزند از كشور

تعیین تاریخ و مدت ملاقات

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

صدور اجازه خروج از کشور

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ادعاي زوجيت از سوي زن برخلاف واقع

ازدواج زن شوهردار

ازدواج در زمان عده

ازدواج زن با مردي كه داراي همسر است با علم و اطلاع

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

انكار زوجيت پس از فوت زوجه براي فرار از پرداخت حقوق مالي

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

امتناع از استرداد طفل

دعاوی اسناد تجاری

مطالبه وجه چک

سفته

ابطال و استرداد چک

دستور موقت منع پرداخت وجه چک

مفقودی چک

اختلاف کارگر و کارفرما

اخراج

استعفا

از کارافتادگی

بازنشستگی

بازگشت به کار

بیمه بیکاری

خاتمه و تعلیق قرارداد کار

حقوق و مزایای پایان کار

نقض قرارداد کار

مرخصی

حقوق و دستمزد

قراردادکار

زمان کار

اعتراض به رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

اجرای آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار

هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون كار

تنظیم یا بررسی قرارداد

خرید و فروش

پیمانکاری

اجاره

اجاره به شرط تملیک

سوابق کاری
  • مشاور امور خانواده در موسسه
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی از دانشگاه دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه پیام نور
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته