ورود ثبت نام
تصویر پروفایل مسعود شریفی تشنیزی

مسعود شریفی تشنیزی

شماره پروانه : ۸۷۷۳

مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

تاریخ شروع وکالت : 1389/03/03

آدرس برگزاری جلسات : اصفهان, اصفهان, منطقه 2

1
1
2
3
4
4
تخصص و مهارت

دعاوی امور خانواده

مطالبه نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

الزام به تمکین

مطالبه مهریه

استرداد جهیزیه

تجویز ازدواج مجدد

اذن در ازدواج

اهداء جنین

درخواست سرپرستی طفل

تغییر جنسیت

مطالبه مهرالمتعه

مطالبه مهرالمثل

اثبات رجوع از بذل مهریه

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

نفی ولد

نفی نسب

لعان

شروط ضمن عقد نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در امور خانواده

تأمین خواسته در امور خانواده

تامین دلیل در امور خانواده

دستور موقت در امور خانواده

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه

ترک انفاق

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع از سوی مرد

فریب در ازدواج

دعاوی مربوط به امور ملکی، معاملات، عقود، اجاره و تملک آپارتمانها

خلع ید

قلع و قمع مستحدثات

وضع ید

اثبات حریم ملک

رفع تصرف عدوانی

اعاده وضع به حال سابق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق

جرایم علیه اشخاص و اموال

تهدید

افترا

توهین

ایراد صدمات بدنی

غصب عنوان

تمرد نسبت به مامورین دولت

شهادت دروغ

سوابق کاری
  • وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری خانواده
سوابق تحصیلی
  • دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی از دانشگاه ازاد نجف اباد
سوابق آموزشی
  • سوابق آموزشی ثبت نشده است
زبان
  • اطلاعات زبان های بین المللی ثبت نشده است.
  • مطالب انتشاریافته